I. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,

28-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yat Tasarımı Bölümü tarafından “1. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı, yat tasarımı alanındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaşmak, denizcilik endüstrisiyle, üniversite arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmektir. Marma Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz sempozyuma sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Oda temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticilerin buluşacağı bu sempozyumda, bilimsel çalışmalar sunulup tartışılacak ve elde edilen sonuçlar başta yat üretim sektörü olmak üzere, çeşitli çevrelere iletilecektir.
İletişim:
1. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu Sekreterliği
Arş. Gör. Seval ÖZGEL

Adres: T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe-İSTANBUL
Tel: 0216 626 10 50 / 2464
E-posta: [email protected]
Web: http://yattasarimisempozyumu.maltepe.edu.tr/

SEMPOZYUM KONULARI

Yat Tasarımında Mimari Biçimlendirme (Styling)
– Yenilikçi tasarımlar
– Yat Tasarımında Tarihsel Süreç
– Yat Tasarımı Eğitimi
– Yat Tasarımı Sorunları
– Çevreci Tasarımlar
Geleneksel Türk Tekneleri
– Geleneksel Malzemeler
– Bölgelere Göre Geleneksel Yatlar; Karadeniz, Akdeniz, Ege
(Çektiri, çektirme, gulet, tirhandil, taka vb.)
Yat Üretim Teknolojileri
– Tasarımcı-Üretici İlişkileri
– Yat Bakımı ve Onarımı
– Restorasyon, Yeniden Canlandırma
– Charter

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri gönderimi için son gün: 30 Haziran 2011
Kabul/red edilen bildirilerin duyurulması: 5 Temmuz 2011
Düzeltilmiş bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi: 25 Temmuz 2011
Katılım ücretlerinin son ödeme tarihi: 1 Ağustos 2011
Sempozyum tarihi: 28-30 Eylül 2011
Sergi: 30 Eylül 2011