I. Ulusal Humik Madde Kongresi

Değerli Katılımcılar;

Sizleri,  6-9 Haziran 2012 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde yapılacak olan ve Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun ortaklaşa düzenleyeceği uluslararası katılımlı I. Ulusal Humik Madde Kongresi’ne davet etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

 Humik madde (humik asit, fulvik asit ve humin), başta tarım olmak üzere hayvancılık, sağlık, kozmetik ve endüstrinin pekçok alanında kullanım potansiyesi olan “çok yönlü” ve oldukça değerli bir organik maddedir. Bu nedenle humik maddeler, kimya, biyoloji,  bitki, gıda, çevre, sağlık gibi farklı disiplinlerden araştırıcıların ilgi alanı olmuştur. Nitekim diğer ülkelerde yaklaşık otuz yıldır Uluslararası Humik Madde Derneği’nin (IHSS) öncülüğünde humik madde üzerine yapılan çalışmaların tartışıldığı ve bu alanda farklı disiplinlerin bir araya geldiği uluslararası seminer, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlenmektedir. Çok değerli bir humik madde kaynağı olan leonardit açısından milyonlarca ton rezerve sahip olan ülkemizde ise humik madde üzerine ciddi çalışmalar yapılmakla birlikte, humik maddelerden henüz tam anlamıyla yararlanılabildiği ve kullanım alanlarının yeterince çeşitlendirilebildiği söylenemez. Bu nedenle, humik madde ile ilgili kurum ve kuruluşların ve farklı disiplinlerde yapılan çalışmaların ortak bir platformda sunulması, tartışılması ve karşılıklı iş birliği çalışmalarının gerekliliği bu kongreyi zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede ülkemizde ilk olarak düzenlenecek olan humik madde kongresi ile, humik madde alanında çalışanların ve humik madde üreticilerinin bir araya getirilerek güçlü işbirliklerinin kurulması, bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılması ve ülkemiz humik madde geleceğine yönelik ortak kararlar alınması hedeflenmiştir. I. Ulusal Humik Madde Kongresi’ne yurt dışından humik madde konusunda söz sahibi çok değerli bilim insanları da davet edilerek, ileriki dönemlerde uluslar arası düzeyde humik madde ile ilgili ortak çalışmaların ve birlikteliğin tesis edilmesine katkı sağlanması da düşünülmüştür. Bu çerçevede, kongrede sözlü ve posterli sunumların yapılacağı bilimsel oturumların yanı sıra humik madde konusunda işbirliği çalışmaları ve sorunların tartışılacağı mini oturumlar ve paneller de tertiplenecektir.

 Kongrenin düzenleneceği Sakarya; Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan yeşil ve şirin bir ilimizdir. Ülkemizin önemli metropollerinden Ankara, İstanbul ve Bursa’ya yakın olmasından dolayı jeopolitik önemi olan bir bölgedir. Meşhur Taraklı Evleri, Acarlar Longozu ve Sapanca Gölü gibi önemli tarih, kültür ve doğal güzellikleri bir arada barındıran şirin bir turizm kentidir. Bu doğal ve tarihi güzellikler diyarında ülkemizdeki değerli bilim ve iş insanları ile yurt dışından gelecek olan konuklarımızı nezih bir ortamda ağırlayacağımız I. Ulusal Humik Madde Kongresi’ne katkılarınızı ve katılımlarınızı bekler, değerli katkılarınızdan ötürü şimdiden teşekkür eder ve saygılarımızı sunarız.

 

Kongre Düzenleme Kurulu adına,

 Prof. Dr. Ahmet TUTAR
Kongre Eş Başkanı ve Humik Madde Derneği Başkanı

 Mustafa ZİYPAK 
Kongre Eş Başkanı ve TKİ AR-GE Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için başlangıç tarihi
 19 Aralık 2011
 
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
 18 Şubat 2012
 
Bildiri özetlerinin kabullerinin ilanı
 05 Mart 2012
 
İndirimli kayıtlar için son tarih
 28 Nisan 2012
 
Düzeltilmiş tam metinlerin gönderilmesi için son tarih
 05 Mayıs 2012
 
Kayıt ücretini ödemek için son tarih
 19 Mayıs 2012
 
Kongre tarihi
 6-9 Haziran 2012
 

 
KONGRE ONURSAL BAŞKANLIĞI

 

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
 Sakarya Üniversitesi Rektörü
 
Mustafa AKTAŞ
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür V.
 

 

 ONUR KURULU

 

 

Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
 
 
Prof. Dr. Ali Osman AYDIN
 
 
Ömer SEZGİN
 
 
Prof. Dr. Habil ÇOLAKOĞLU
 
 
Prof. Dr. M. Rıfat DERİCİ
 
 
Prof. Dr. Orhan KURAL
 
 
Prof. Dr. Şeref KUNÇ
 
 
Prof. Dr. Turgut SAĞLAM
 
 

 

 
DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet TUTAR

 (Kongre Eş Başkanı)
 Sakarya Üniversitesi
 
Mustafa ZİYPAK

 (Kongre Eş Başkanı)
 TKİ Ar-Ge Dairesi Başkanlığı
 
Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN

(Kongre Genel Danışmanı)
 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 
Prof. Dr. Metin TURAN
 Atatürk Üniversitesi
 
Doç. Dr. Abdil ÖZDEMİR
 Sakarya Üniversitesi
 
Zeki OLGUN
 TKİ Ar-Ge Müdürlüğü
 
Nihat ÖLMEZ
 TKİ Humik Asit Müdürlüğü
 
Doç. Dr. Mehmet ZENGİN
 Selçuk Üniversitesi
 
Doç. Dr. Ahmet  AYAR
 Sakarya Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan HORUZ
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Hasan SAĞLAM
 Sakarya Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZTÜRK
 Sakarya Üniversitesi
 
Yrd.Doç.Dr. Şener AKINCI
 Marmara Üniversitesi
 
Dr. Şükrü ÖZTÜRK
 BOREN
 
Dr. Bülent SÖNMEZ
 TAGEM
 
Dr. İbrahim Hakkı GÜÇDEMİR
 Toprak-Gübre ve Su Kaynakları
 
Dr. Kadriye KALINBACAK
 TAGEM
 
Dr. Hacer DOĞAN
 TÜBİTAK-MAM Kimya Enstitüsü
 
Dr. Akın DENİZCİ
 TÜBİTAK-MAM Gen Müh. Enstitüsü
 
Dr. Ceyda Uyguner DEMİREL
 Boğaziçi Üniversitesi
 
Dr. Ercan PETEKKAYA
 FARMAVET
 
Kim. Müh. Mehmet ÇÖTELİ
 MTA Genel Müdürlüğü
 
Arş. Gör. Makbule YILMAZ
 Düzce Üniversitesi
 
Derya ÇELİK
 Sakarya Üniversitesi
 

 

 

 

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU
 Namık Kemal Üniversitesi
 
Prof. Dr. Miray BEKBÖLET
 Boğaziçi Üniversitesi
 
Prof. Dr. Ali Y. BİLGESU
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr.  Serdar S. ÇELEBİ
 Maltepe Üniversitesi
 
Prof. Dr. Abdullah ÇOBAN
 Erciyes Üniversitesi
 
Prof. Dr. Sait GEZGİN
 Selçuk Üniversitesi
 
Prof. Dr. Mustafa GÖK
 Çukurova Üniversitesi
 
Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
 Çukurova Üniversitesi
 
Prof. Dr. Ali İNAL
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
 Akdeniz Üniversitesi
 
Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN
 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 
Prof. Dr. Hüseyin KARA
 Selçuk Üniversitesi
 
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT
 Uludağ Üniversitesi
 
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
 Dumlupınar Üniversitesi
 
Prof. Dr. Refika KURBANLI
 Selçuk Üniversitesi
 
Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
 İstanbul Üniversitesi
 
Prof. Dr. N. Mücella MÜFTÜOĞLU
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 
Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr. Nur OKUR
 Ege Üniversitesi
 
Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
Prof. Dr. Hüseyin PADEM
 Süleyman Demirel Üniversitesi
 
Prof. Dr. Kadir SALTALI
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
 
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
 Yeditepe Üniversitesi
 
Prof. Dr. Süleyman TABAN
 Ankara Üniversitesi
 
Prof. Dr. Metin TURAN
 Atatürk Üniversitesi
 
Prof. Dr. Ahmet TUTAR
 Sakarya Üniversitesi
 
Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 
Prof. Dr. Bekir Zühtü UYSAL
 Gazi Üniversitesi
 
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
 Çukurova Üniversitesi
 

 

 SEKRETERYA

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ
 Sakarya Üniversitesi
 
Dr. Murat TUNA
 Sakarya Üniversitesi
 
Mümin DİZMAN
 Sakarya Üniversitesi
 
Aysun GÜNEY
 TKİ Genel Müdürlüğü