“I CARE” eTwinning projesi çalışmalarını tamamladı

24 öğretmen ve 23 okul arasında yürütülen “I Care” projesi, eTwinning portalında yapılan uluslararası bir projedir. Projemiz Romanya, İtalya ve Türkiye’den 21 okulun katılımıyla ilkokul öğrencileri (7-11 yaş) ile gerçekleştirilmiştir. Proje Eylül 2019 ‘da başlayarak Ocak 2020 ‘da sona ermiştir.

7-11 yaş grubu aralığında öğrencilere yönelik kitap okuyarak, öğrencilerde olumlu davranış geliştirme hedeflenmiş, SAMR Modeli uygulamasına yer verilmiştir. Bu model ile birlikte okul dışı gezi, öğrenci sunumları, röportaj tekniği de kullanılmıştır. Projemizde teknolojik gelişmelerin eğitim ortamına entegrasyonu üzerine kurulmuş modeller arasında yer alan SAMR Modeli uygulaması yapılmıştır. Bu model uygulamasında öğrencilerin kitap okuma becerisini de desteklemek için proje ortakları arasında anket uygulaması yapılarak üç farklı konuda kitap tercihi yapıldı.

Öğrencilerde en çok geliştirilmek istenen 3 kitap konusu öğretmenler tarafından anket ile belirlenerek demokratik bir katılımla belirlenmiştir. Doğa sevgisi, düşünme becerileri ve sağlıklı beslenme konuları en çok oy alan kitap konuları olmuştur.. Her ay bir kitap okunarak öğrencilerin hem kitap ile ilgili kazanımları, hem de teknolojiye entegre edilerek 21.yy dijital becerileri geliştirilmiştir. Çalışmalar müfredata da entegre edilmiştir. Farklı öğretim metotları da kullanılarak öğrencilerde bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirmesi sağlanmış, röportaj, araştırma, bilgi, toplama, poster hazırlama-sunma ve sanatsal faaliyetler gibi çeşitli çalışmalara da yer verilmiştir. Proje çalışmaları sonunda dijital ölçme araçları kullanılarak projemiz öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından da değerlendirilmiş ve olumlu dönüşler sağlanmıştır.