I. Bilim ve Sanat Merkezleri İlköğretim Öğrencileri Arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları

I. Bilim ve Sanat Merkezleri İlköğretim Öğrencileri Arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları

Konu
Somut Olmayan Kültürel Miras

Amaç
Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencilerinde somut olmayan kültürel miras bilinci geliştirmektir.

Hedefler

1. Bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilköğretim öğrencilerinde sosyal bilimler alanında farkındalık oluşturmak, öğrencileri sosyal bilimler alanlarında çalışma yapmaya özendirmek.

2. Ülkemizde ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilimler alanında yaptığı projeleri sunabilecekleri bir organizasyonun bulunmamasından kaynaklanan eksikliği gidermek.

3. Farklı illerde bulunan bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerini bir araya getirerek somut olmayan kültürel miras hakkında yaşanan sorunları tartışmak, yeni fikirler üretmek.

4. Adana’nın tarihi, turistik ve kültürel yönünü üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere tanıtarak Adana’nın ülkemiz açısından önemi konusunda farkındalık yaratmak.

5. Bilim sanat merkezleri arası işbirliği ve paylaşım yapmalarını sağlamak.

Katılım Şartları

•Bilim ve sanat merkezine devam eden tüm ilköğretim öğrencileri başvurabilir.

•Yarışmaya bir öğrenci sadece bir proje ile başvurabilir. Bir proje en fazla iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

•Her bilim ve sanat merkezi birden fazla proje ile başvurabilir.

•Başvurular ve diğer tüm duyurular www.adanabilsem.gov.tr adresinden takip edilmelidir.

•Her proje sosyal bilimler, müzik, görsel sanatlar ve dil bilimleri alanından bir danışman öğretmen rehberliğinde yapılmalıdır.

Başvuru yapacak projelerin öncelikle bilimsel proje formatına uygun olarak problem, varsa hipotezler, yöntem, araştırma ve inceleme süreci, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşması ve Fen Bilimleri dışındaki alan öğretmenlerinin danışmanlığında yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya başvuruda bulunan projelerin sunumları iki biçimde olacaktır. Birincisi, her projenin poster sunumu hazırlanarak ilgili salonların fuayelerinde sergilenecektir. İkinci sunum ise her proje için 10 dakikalık sözlü sunum hakkı verilerek sağlanacaktır. Sunumlarda Powerpoint gibi programlardan faydalanılabilir.

Proje Kategorileri

Projeler somut olmayan kültürel miras ile ilgili aşağıda belirtilen üç kategoriden hazırlanmalıdır.

1.Uygulama Projeleri: Uygulamaya yönelik olarak somut olmayan kültürel miras ile ilgili çizgi film, kısa film, müzik eserleri vb tanıtım projeleri hazırlanmalıdır.

2.Kuramsal Projeler: somut olmayan kültürel miras ile ilgili literatüre dayalı; kitap bölümleri, makale, dergi, , örnek ders etkinlikleri (ders planı) hazırlama projeleri vb hazırlanmalıdır.

3.Alan Araştırması Projeleri: Yaşadığımız ilin somut olmayan kültürel mirasına ait envanter çalışmaları, yaşayan insan hazineleri ve somut olmayan kültürel mirası korumaya yönelik projeler hazırlanmalıdır.

4.Diğer Projeler: Somut olmayan kültürel miras ile ilgili yukarıda belirtilen alanlar dışında her türlü proje hazırlanabilir.

Yarışma Takvimi
Ön Özet Başvurusu – 16 Kasım 2012
Özet Gönderimi – 15 Şubat 2013
Kabul edilen projelerin gönderilmesi – 1 Mart 2013
Tam metinlerin gönderilmesi – 29 Mart 2013

Ödül
Projeye kabul edilerek sunum hakkı kazanan tüm öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verilecek olup, değerlendirme sonucunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödül verilecektir.

e-posta: sosyalproje@yandex.com