Hat&Tezhip Yarışması

Hat ve Tezhip Yarışması

HAT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Hatt-ı Celî Sultanı Mustafa Rakım Efendi adına düzenlenen Hat Yarışması’na

gönderilecek eserlerin jüri tarafından değerlendirmeye tâbi tutulabilmesi için

uyulması gereken şartlar ve katılım bilgileri aşağıda yer almaktadır.

KATILIM ŞARTLARI

1) Katılımcıların 30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

2) Yarışmaya katılacak eserler özgün ve orijinal olmalıdır.

3) Her yazı türünde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Jüri,

gönderilen eserlerden hiçbirini ödüle lâyık görmeyebilir.

4) Bu konudaki jüri kararı kat’îdir, yarışmacılar neticelere itirazda bulunamazlar.

5) Bir yarışmacı, yarışmaya her biri ayrı dalda olmak üzere en fazla iki eserle

iştirak edebilir.

6) Eserler murakka yapılmış, uygun bir asitsiz kartona yapıştırılmış veya rulo

halinde muhafaza edilmiş kağıt olabilir.

7) Kağıt ebadı 30 x 40 cm’den küçük, 60 x 80 cm’den büyük olmamalıdır.

8) Yazılar tezhipsiz ve çerçevesiz halde teslim edilmelidir.

9) Yarışmaya sunulacak eserler klasik hat sanatı esaslarına göre

değerlendirilecektir. Manayı bozacak derecede tertip ve teşrifat hataları olan,

bariz imla hataları bulunan ve bu kitapçıkta zikredilen diğer şekil ve şartlara

riayet edilmediği görülen levhalar -sanat değeri ne olursa olsun- değerlendirme

dışı tutulacaktır.

10) Eserlerde sanatçı ismi, mahlası veya imzası bulunmamalıdır.

11) Şartnamenin sonundaki katılım formu, eserle birlikte ve ayrı bir zarf içinde

teslim edilmelidir.

12) Eserler 15 Nisan 2017 tarihine kadar Yarışma Sekretaryası’nın eline ulaşacak

şekilde, elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

13) Eseri belirtilen tarihe kadar, sağlam bir şekilde irtibat adresine, deforme

olmadan ulaştırmak katılımcının sorumluluğundadır.

14) Ulaştırma sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklardan yarışma yönetimi sorumlu değildir.

15) Ödüllerin veriliş tarihi ve şekli, İstanbul Gençlik Festivali tarafından ileri bir

tarihte açıklanacaktır.

16) Ödül kazanan yarışmacılara ayrıca birer takdir sertifikası verilecektir.

17) Ödüle layık görülen veya görülmeyen tüm eserler, sergi sonunda sahiplerine

bizzat veya vekâlet ile elden teslim edilecek veya İstanbul dışındaki

katılımcılara, ödemeli olarak posta/kargo yoluyla gönderilecektir.

18)Gönderilecek eserlerin postada veya kargoda hasar görmemesi için gereken özen

gösterilecek; buna rağmen herhangi bir hasar veya kaybolma söz konusu olursa

yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu olmayacaktır.

19) Sonuçları açıklanmasından itibaren 1 ay içinde yarışma sekreterliğinden teslim

alınmayan eserlere ilişkin sorumluluk katılımcıya aittir.

20) Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnamede yazılı tüm kurallara uyacağını

kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Şartnamede belirtilen hususlara

uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazı Türleri:

a. Celî Sülüs

Kalem ağzı genişliği 5 mm’den dar olmayacaktır.

b. Sülüs – Nesih

Eser en az 3 satır sülüs ve 10 satır nesih olmalıdır.

e. Celî Dîvanî

Kalem ağzı genişliği 4 mm’den dar olmayacaktır.

TEZHİP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM ŞARTLARI

1) Katılımcıların 30 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

2) Yarışmaya katılacak eserler özgün ve orijinal olmalıdır.

3) Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Jüri, gönderilen

eserlerden hiçbirini ödüle lâyık görmeyebilir.

4) Bu konudaki jüri kararı kat’îdir,

yarışmacılar neticelere itirazda bulunamazlar.

5) Bir yarışmacı, yarışmaya sadece bir eserle iştirak edebilir.

6) Eser asitsiz kâğıda aharlanmış ve murakka edilmiş şekilde takdim edilmelidir.

7) Tezhibin yapılacağı alan 500 cm2 olup sanatkâr (daire, kare, dikdörtgen, beyzi

vs.) biçimlerinden seçtiği bir form içerisinde çalışma hürriyetine sahiptir

Tezhibin uygulanacak alan içerisindeki nisbeti%70 den az olmamalıdır.

8) Hat ve minyatür gibi tali unsurlar ve boş alan bırakılmamalıdır. Yarışmanın tezhip

yarışması olduğu unutulmamalıdır

9) Yarışmaya sunulacak eserler klasik tezhip sanatı esaslarına göre

değerlendirilecektir.

10) Yarışmaya sunulacak eserlerin notlandırılması:

a) %50 desen tasarımı ve özgünlüğü

b) %30 fırça kullanımı ve teknik uygulama

c) %20 renk uyumu kriterlerine göre değerlendirilecektir.

11) Eserler çerçevesiz halde teslim edilmelidir.

12) Eserlerde 15. yüzyıl sonu-16. yüzyıl başı tezhibi esas alınması ve klasik

malzeme ve tekniklerin kullanılmış olması gerekmektedir.

13) Eserlerde sanatçı ismi, mahlası veya imzası bulunmamalıdır.

14) Şartnamenin sonundaki katılım formu, eserle birlikte ve ayrı bir zarf içinde

teslim edilmelidir.

15) Eserler 15 Nisan 2017 tarihine kadar Yarışma Sekretaryası’nın eline ulaşacak

şekilde, elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

16) Eseri belirtilen tarihe kadar, sağlam bir şekilde irtibat adresine, deforme

olmadan ulaştırmak katılımcının sorumluluğundadır. Ulaştırma sırasında

meydana gelebilecek olumsuzluklardan yarışma yönetimi sorumlu değildir.

17) Ödüllerin veriliş tarihi ve şekli, İstanbul Gençlik Festivali tarafından ileri bir

tarihte açıklanacaktır.

18) Ödül kazanan yarışmacılara ayrıca birer takdir sertifikası verilecektir.

19) Ödüle layık görülen veya görülmeyen tüm eserler, sergi sonunda sahiplerine

bizzat veya vekâlet ile elden teslim edilecek veya İstanbul dışındaki

katılımcılara, ödemeli olarak posta/kargo yoluyla gönderilecektir.

20) Gönderilecek eserlerin postada veya kargoda hasar görmemesi için gereken özen

gösterilecek; buna rağmen herhangi bir hasar veya kaybolma söz konusu olursa

yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu olmayacaktır.

21) Sonuçları açıklanmasından itibaren 1 ay içinde yarışma sekreterliğinden teslim

alınmayan eserlere ilişkin sorumluluk katılımcıya aittir.

22) Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnamede yazılı tüm kurallara uyacağını

kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Şartnamede belirtilen hususlara

uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Eser gönderim için;

Adres: Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Adres: Kemalpaşa Mahallesi, Akşemsettin cad No:52, 34134 Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 337 36 26

E-posta: bisorumvar@gencfest.istanbul

Detay ve Başvuru Formu için Tıklayınız