Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Arası Mehmet GÜLERYÜZ Defter Projesi

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Arası Mehmet GÜLERYÜZ Defter Projesi

Edirne ili Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli resmi/özel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine yönelik “Mehmet GÜLERYÜZ Defter Projesi” konulu etkinlik düzenlemektedir.

GELENEKSEL “MEHMET GÜLERYÜZ DEFTER PROJESİ” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu Madde 1- Serbest.

Yarışmanın Amacı

Madde 2- Güzel sanatlar liselerinde okuyan resim öğrencilerine yönelik, resim sanatının temeli olan “desen” kavramının geliştirilmesine, sürekli çizim yapma disiplininin kazandırılmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle deftere çizim yapmanın özendirilmesi amacıyla bu yıl on birincisi düzenlenecek “Defter Projesi” oluşturulmuştur.

Yarışmanın Kapsamı

Madde 3- Yarışma, Güzel Sanatlar Liselerinin Resim 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın Tarihi ve Yeri

Madde 4- Yarışmada, 07 Ocak 2022 tarihine kadar Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesine elden veya kargo ile ulaştırılacak defterler değerlendirilecektir.

Yarışmanın Uygulaması

Madde 5- Yarışmanın uygulanmasında aşağıdaki şartlar dikkate alınacaktır.
Mehmet Güleryüz Defter Projesi Yarışması:
a) Güzel Sanatlar Liselerinin Resim 12. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
b) “Mehmet Güleryüz Defter Projesi”ne öğrencilerin katılımı, gönüllülük esasına dayalıdır.
c) Mehmet Güleryüz Defter Projesi Yarışmasında ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenmektedir.
d) Proje Yarışmasında ödül alan bedensel ve zihinsel özrü olan öğrencilere, onları teşvik etmek amacıyla Mehmet Güleryüz’ün yazdığı kitaplardan hediye edilecektir.
e) Öğrenciler, desen defterine insan, hayvan, bitki ve nesnelerden gözleme dayalı çizimler yapacaklardır. Çizimlerin konusu, serbest olacaktır.
f) Teknik; kurşun kalem, yağlı pastel, çini mürekkebi, farklı uçlar ve benzeri türden defter kağıdının üzerine yapılabilir malzemelerde serbest olacaktır.
g) Her katılımcı, yarışmaya katıldığı desen defterinin tüm sayfalarını numaralamak ve tüm çizimlerini tarihlemek zorundadır.
h) Sayfaları boş bırakılan, sayfası-sayfaları koparılmış ya da farklı zamanlarda başka kağıtlara yapılmış çizimlerin sonradan defter kağıdına yapıştırılan defterler, değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.
i) Her katılımcı, 01 Kasım 2021 – 03 Ocak 2022 tarihleri arasında kendi yapacağı çizimler ile tamamladığı defterlerle yarışmaya katılabilecektir. Katılımcının daha önceden çizdiği ve tamamladığı defterler ve şartnamede belirtilen şartlara uymayan defterler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ı)Öğrenciler yüz (100) yapraktan oluşan A5 (21cm x 16cm) boyutlarında sert kapaklı ve ciltli eskiz defteriyle yarışmaya katılabilir. Defterlerin ciltli ve sert kapaklı olması çizimlerin korunmasını sağlayacağından yarışmada önemle dikkat edilmesi gereken şartlardandır.
j) Projeye katılmak isteyen öğrenciler, defterlerin “Mehmet Güleryüz Defter Projesi” şartnamesindeki 5. maddesinin g, h, i ve j şartlarına uygunluğunu resim zümre başkanlarına onaylatacaktır. ( i maddesinin kontrolünü resim zümre başkanı yapacaktır.)
k) Projede kullanılan malzeme ve materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.
l) Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulaması eğitim-öğretimi aksatmadan yapılacaktır.
m) Yarışmaya katılan öğrencinin belirlenen süre içinde defterinin hiçbir sayfasını atlamadan tamamlaması gerekmektedir. (01 Kasım 2021 – 03 Ocak 2022)
n) Her katılımcı, yarışmaya katıldığı desen defterinin ilk sayfasına EK-2″de bulunan şartnameyi yapıştırarak öğrencinin adı, soyadı, ili ve okul adı- bölümlerini eksiksiz doldurmalıdır.
o) Projeye katılan öğrenciler, şartnamede yer alan taahhütname (EK-1), veli izin belgesi
(EK-3) ve veli açık rıza onay (EK-4) belgelerini eksiksiz doldurarak defterleriyle birlikte göndermelidir.
ö)Güzel Sanatlar Lisesi Zümre Başkanlarının, okullarından projeye gönüllü olarak kaç öğrencinin katılacağını ve bu öğrencilerin adlarını Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Projeden Sorumlu Öğretmen Levent Tosun”a bildirmesi gerekmektedir.
p) Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamayacaktır.
r) Okullar öğrencilerin defterlerini şahsen, elden veya kargo yoluyla ulaştıracaktır. Kargo ücreti katılımcı okulların sorumluluğundadır. Kargo ücreti ödenmeyen defterler teslim alınmayacaktır. Kargodaki gecikmelerden ve eser üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir zarardan yarışma sekretaryası sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme sonunda defterlerin kargo ücreti yarışmaya katılan okullara ait olacak şekilde iadesi yapılacaktır. (Ödül alan defterler öğrencilere ödül töreninde teslim edilecektir.)
s) Bu şartnamenin ekindeki (EK-1) Taahhütname gereği ilgili tüm yasal sorumluluk defter sahibinde olacaktır. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir. Ödül alan defterler Nisan ayında http://edirnegssl.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır.
ş)Ödül alan defter sahiplerinin ve danışman öğretmenlerinin projenin ödül töreni ve sergisine katılmak istediklerinde ulaşım-konaklama giderleri katılımcılara aittir.
t) Eserler en geç 07 Ocak 2022 tarihine kadar Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesinde olacak şekilde gönderilecektir.
u) Sergi ve ödül töreninin mayıs ayında yapılması planlanmaktadır. Ancak ödül töreni, sergi tarihi ve bunların yapılma biçimi, covid 19 salgın şartlarına göre belirlenerek bu konu ile ilgili bilgilendirme Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi web sayfasından (http://edirnegssl.meb.k12.tr/) duyurulacaktır.
ü)“Mehmet Güleryüz Defter Projesi” sonuçları açıklandıktan beş (5) gün sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
v) Etkinlik bütçesi 10.000 TL (on bin) olup, öğrencilere verilecek para ödülü ve ödül sergisinin bütçesi Ressam Mehmet Güleryüz tarafından karşılanacaktır.
y)Başarılı olan on (10) öğrenci Ressam Mehmet Güleryüz tarafından 500 Türk Lirası ile ödüllendirilecektir. Başarılı öğrencilere ayrıca Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Mehmet Güleryüz Defter Projesi Ödül Sertifikası verilecektir.
Mehmet Güleryüz Defter Projesi Aydınlatma Metni
Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2021 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
“Mehmet Güleryüz Defter Projesi” yarışması etkinliğinde Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi verilerin toplanması ve silinmesinden sorumludur. Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcılara/öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK:3) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Etkinlik sonunda istenen kişisel veriler silinecektir.
Proje yarışması sonucunda ödül alan öğrencilerin eserleri, ad ve soyadları “Mehmet Güleryüz Defter Projesi”yle ilgili rapor, kitap, dergi, broşür, sergi ile projenin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Etkinlikte toplanan iletişim verileri üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından silinecektir.

Yarışmanın Jürisi

Madde 6- Yarışma jürisi aşağıdakilerden oluşturulmuştur.
1. Mehmet GÜLERYÜZ ( Ressam)
2. Levent TOSUN (Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Değerlendirme Kriterleri
Şartnamede belirtilen h, g, i, ve j maddelerinde belirtilen şartlara uyan defterler arasından yapılacak değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:
Gözleme Dayalı Çizimler 20
Etüt-Çizim Araştırmaları 20
Sürekli Çizim Notları Alabilme 20
Gördüğünü Yorumlama-Kurgu 20
Teknik-Beceri 10
Tertip Düzen 10
TOPLAM 100

Küratör
Levent TOSUN: Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni (İletişim Bilgileri: 05057235845 – leventosun@gmail.com )
Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi TEL: (0284) 2353999
FAX: (0284) 2354000

EK:1

GELENEKSEL !MEHMET GÜLERYÜZ DEFTER PROJESİ”
TAAHHÜTNAME
Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin resim sanatının temeli olan desen kavramının geliştirilmesinde, sürekli çizim yapmanın öneminin öğrencilere kavratılmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle güzel sanatlar liselerinin son sınıf seviyesindeki öğrenciler için düzenlenen !Mehmet Güleryüz Defter Projesi” yarışması için yaptığım eserlerden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserimle ilgili tasarruf hakkımı Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesine devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma eseri ile birlikte göndereceğimi beyan ederim.

İL : İLÇE :
ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
OKULU
TELEFON
İMZA

EK:2

ADI SOYADI:
:nolu defter
İLİ:
OKUL ADI:
Bu defterin 01 Kasım 2021 günü başlayan IMehmet Güleryüz Defter Projesi” Şartnamesinin 5. Maddesinin g, h, i ve j şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
RESİM ZÜMRE BAŞKANI AD SOYAD İMZA TARİH

Geleneksel IMehmet Güleryüz Defter Projesi” Ödül Şartları
2021-2022 ders yılı içinde Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12.sınıf öğrenci¬leri arasında, bu yıl on birincisi düzenlenen IDefter Projesi”nin amaç ve değerlendirme yön¬temi aşağıdaki gibidir.
Amaç: Resim sanatının temel disiplini olan desen kavramının gözleme dayalı etüt- araştırma ve çizim dilinin gelişmesinde, sürekli çizim notlarının öneminin kavranması ve yerleşmesinde öğrencilere yardımcı olacağı düşüncesiyle IMehmet Güleryüz Defter Projesi” oluşturulmuştur.
Koşullar: Proje Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencilerine açıktır.
İnsan, hayvan, bitki ve nesnelerden gözleme dayalı çizimler, her türlü desen araçla-rıyla oluşturulabilir(Karakalem, yağlı pastel, çini mürekkebi, farklı uçlar).
Öğrenciler projeye katılacağı defterin ilk sayfasına şartnameyi yapıştırıp bilgileri eksiksiz doldurmalıdır (defter no boş bırakılacaktır). Defterlerin her sayfası numaralandırma- lı ve her çizim tarihlenmelidir. Numaralanan ve çizimleri tarihlenen sayfalar ne olursa olsun koparılmamak ve başka kağıtlara yapılmış çizimler deftere yapıştırılmamalıdır.Bu şartlara uymayan defterler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Süre: 01 Kasım 2021 tarihinde çizilmeye başlanan defterler Resim Zümre Başkan-lığına en geç 03 Ocak 2022 günü teslim edilmelidir.
Proje sonuç değerlendirilmesi bu esaslar üzerinden gerçekleşecek başarılı 10 (on) öğrenciye 500 TL ve Mehmet Güleryüz Defter Projesi” Ödül Sertifikası verilecektir.
Mehmet GÜLERYÜZ
Ressam

EK-3

GELENEKSEL !MEHMET GÜLERYÜZ DEFTER PROJESİ”
VELİ İZİN BELGESİ
Velisi bulunduğum ve Güzel Sanatlar
Lisesinin, sınıfı, nolu isimli öğrencinin
01 / 11 / 2021 – 03/ 01 /2022 tarihleri arasında planlanan Mehmet Güleryüz Defter Projesi Yarış-masına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 20…
(İmza)
Veli Adı Soyadı
Tel : e-Posta: