GURBETTE ÖĞRENCİLİK ANI YARIŞMASI

Gurbette Öğrencilik Anı Yarışması
Anı; kişinin yaşadıklarından, gördüklerinden ya da birebir dinlediklerinden yazılan bir edebi türdür. Üniversite öğrencilerinin edebiyatla tanışmasında ve kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak amacıyla Mersin Üniversitesi ve Mersin Dil ve Edebiyat Derneği işbirliği ile üniversite öğrencileri arasında anı yazma yarışması düzenlemiştir.

KONU ve AMAÇ
Yarışma “Gurbette Öğrencilik” temalı olup, Mersinde yaşayan üniversite öğrencilerin dil, edebiyat ve kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek, yazdıkları eserleriyle kendilerini ifade edebilen nitelikli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

KAPSAM
Yarışmaya; 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Yazılacak anılar Mersin ile ilişkili olmalıdır.

YARIŞMA KOŞULLARI
Katılım Koşulları ve Telif Hakkı

Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır

Yarışmaya katılan eserler, eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Mersin Üniversitesi ile Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesine ait olacaktır. Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından iade edilmeyecektir. Mersin Üniversitesi ile  Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Eserlerin Teknik Özellikleri
Yarışmaya katılacak eserler üç sayfayı geçmemiş olacak.

Eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne, Times New Roman yazım karakteri ve 12 punto ile yazılacak, 6(altı) kopya çıkartılacak ve CD’ye aktarılacaktır.(Elektronik ortamdaki başvurularda 6 kopya ve CD’ye gerek yoktur.)

Başvuru Şekli
Yarışma başvurusu Mersin Üniversitesi  Rektörlük Türk Dili  Bölümü Sekreterliğine elden ya da [email protected] adresine elektronik olarak yapılabilir.

Sonuçların İlanı
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Mersin Üniversitesi veb adresinden duyurulacaktır.

 
DÜZENLEME  KURULU:
Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR , Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı       
Dr. Mustafa ERİM , Mersin Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı        
Muharrem KÖSE , Mersin Dil ve Edebiyat Derneği  Yönetim Kurulu Üyesi
Yard. Doç. Dr. Ali TAN , Mersin Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu Danışmanı                                          
Ar. Gör. Gülsüm ATASOY, Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Danışmanı
Gökhan YAMAN , Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı   

DEĞERLENDİRME KURULU:
Yard. Doç. Dr. Hürriyet GÖKDAYI, Mersin Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanı
Ayşe UĞURELİ, Mersin Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu Başkanı
Ali UYSAL, Mersin Dil ve Edebiyat Derneği  Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan SARI, Mersin Dil ve Edebiyat Derneği  Yönetim Kurulu Üyesi
Erol ÖZDEMİR, Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü

SEKRETARYA :
(Eserlerin teslim edileceği adresler  veya detaylı bilgi için)
Muharrem KÖSE , Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi
E-Posta: [email protected]
[email protected]
Tel: 0505 241 48 99

Ayşe TAKIŞ, Mersin Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölüm Sekreteri
E-Posta :[email protected]
Tel:  361 00 01 / 4305   – 0545 917 84 35
Adres  :Mersin Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü,

              Yabancı Diller Yüksekokulu  Binası 2. Kat

DEĞERLENDİRME
Eserler değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Kurul,  ön değerlendirmeden geçen eserler arasından 3(üç) başarı ödülü ve özel ödülü almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir. Kurul kararına itiraz edilemez.
Kurul değerlendirmesinde;
                                                             Özgünlük

                                                             Amaca uygunluk

                                                            Temayı yansıtma

                                                            Türkçeyi etkin kullanma

 kriterleri göz önünde bulunduracaktır.
Ödüller
 Birincilik Ödülü: IPAD Bilgisayar
ikinilik Ödülü: Küçük Dizüstü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Digital Fotoğraf Makinesi
Mansiyon : Kitap Seti

Yarışmanın İlan Edilmesi ve Başvuru Tarihi
 21/11/2011
 
 Eserlerin En Son Teslim Tarihi
 30/12/2011

 Sonuçların Açıklanması
 16/01/2012
 
 Ödül Töreni
 15/02/2012