Güncel İŞ KANUNU-SGK-BORDROLAMA UYGULAMALARI EGİTİMİ

Kariyer Yönetimi/ Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
23-24 OCAK 2016 TİTANİC CİTY OTEL-TAKSİM- İSTANBUL-800+KDV(%18)TL
Eğitmen: Haluk DURMUŞOĞLU
UYGULAMALI SON DÜZENLEMELERLE İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

EĞİTİMİN HEDEFİ
· Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
· Eğitimin amacı 5754, 5763, 5797,5838 ve 5910 sayılı kanunlar ile 4857, 4447 ve 5510 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamaların yapılması, yeni düzenlemelerin işverene yüklediği sorumluluklar hakkında uygulamalı örneklerle şirketlerin; İnsan Kaynakları Bölümü, Personel Bölümü, Muhasebe Bölümlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olarak personel uygulamaları konusunda temel bilgilerin verilmesi ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
· KİMLER KATILMALI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,
· EĞİTİMİN İÇERİĞİ
· İŞ HUKUKU
· TEMEL KAVRAMLAR
İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,
Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,
· İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ
Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri,
Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri
Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,
· İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI
Belirli Süreli iş sözleşmesi,
Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
Tam Süreli iş sözleşmesi,
Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
· ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI
Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası,
Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi,
· ÇALIŞMA DÖNEMİ BELGE ÖRNEKLERİ
Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri,
Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri,
Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri,
İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri,
Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli,
· ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ
Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları,
Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,
· FAZLA ÇALIŞMA
Fazla Çalışma,
Fazla Sürelerle Çalışma,
· YILLIK İZİNLER
Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,
Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması,
Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti
· FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI
Fazla Çalışma Onay örnekleri,
Fazla Çalışma Talep örnekleri,
Yıllık İzin Talep Formu örnekleri,
Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri,
Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,
· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,
Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler,
Fesih bildirimi şekilleri,
· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
İşe davet ihtarname örnekleri,
İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
İbraname örnekleri,

Çalışma Belgesi Örnekleri,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
· Tanımlar,
· Sigortalılığın Başlangıcı ile ilgili uygulamalar,
· Sigortalılığın Sona Ermesi ile ilgili uygulamalar,
· İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili uygulamalar,
· Hastalık Sigortası ile uygulamalar ile ilgili uygulamalar,
· Geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili uygulamalar,
· Prim Oranları,
· Prime Esas Ücretler,
· Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamalar,
· Primlerin Ödenmesi ile ilgili uygulamalar,
· BORDRO HESAPLAMA
· GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Ücretin Tanımı,
Ücret Sayılan Ödemeler,

Asgari Geçim indirimi,

Gelir Vergisi Oranları,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Prime Esas Ücretler,

· İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Prime Esas Ücretler,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER

Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,

· HESAPLAMALAR

Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,
Fazla çalışma ücret hesabı,

GENEL AÇIKLAMA:
EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ: 800 TL+KDV(%18) Ücrete öğlen yemeği-çay-kahve ikramları ve eğitim dokümanları dâhildir.
İNDİRİM POLİTİKASI: 2–3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.
KATILIMCI SAYISI: 20 kişi ile sınırlıdır.
DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE MAİL ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail: info@suyem.com

Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
info@suyem.com www.suyem.com
26 ŞUBAT 2016 TITANIC CITY -TAKSİM 450 TL+KDV
YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİ SONA ERDİRME UYGULAMALARI
Eğitimci: Haluk DURMUŞOĞLU
WORKSHOP
YARGITAY ÖZELLİKLE SON YILLARDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRMADA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN USULLER HAKKINDA UYGULAMAYA YÖNELİK KARARLAR VERMİŞTİR. BU SUNUMDA YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMAYA DÖNÜK AÇIKLAMALARIN YAPILMASI VE YARGI KARARLARININ İŞVERENE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR HAKKINDA GEREKEN BİLGİLERİN AKTARILMASI AMAÇLANMAKTADIR.

EĞİTİMİN HEDEFİ
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş sözleşmeleri ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu, işçi-işveren dengesini yeni ve modern bir çizgide kurmaya çalışırken, işçi haklarını Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumunu korumaya özen göstermiş “İş Güvencesi” kavramı ile yeni bir çığır açmış ve işverenden birçok konuda daha fazla dikkat göstermesini beklemiştir.

Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. bu sunumda yargı kararları doğrultusunda uygulamaya dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının işverene yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI

Avukatlar, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE HAZIRLANMASI
Belirli Süreli iş sözleşmesi,
Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
Takım Sözleşmesi
İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,
Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi,
Yetkili mahkemenin belirlenmesi,
İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
İş güvencesinin kapsamı,
İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler,
İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler,
Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
Kötü niyet tazminatı,
İşe iade davası ve sonuçları,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
İşe davet ihtarname örnekleri,
İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
Kıdem tazminatı hesabı,
Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri,
İhbar tazminatı hesabı,
İhbar tazminatı bordro örnekleri,
İbraname örnekleri,
Çalışma belgesi örnekleri,
GENEL AÇIKLAMA:
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ: 450 TL+KDV(%18) Ücrete öglen yemegi, çay-kahve ikramları ve eğitim dokümanları dâhildir.
İNDİRİM POLİTİKASI: 2–3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.
KATILIMCI SAYISI: 20 kişi ile sınırlıdır.
DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE MAİL ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail: info@suyem.com
*Eğitim ve sertifika programlarımız kişiye özel, açık ve firmaya özel olarak tasarlanmaktadır.
İŞE İADE DAVALARI ZİRVESİ
8 NİSAN 2016 Cuma
OTEL TAKSİM İSTANBUL
İçerik
İş Sözleşmesinin Feshi – İş Güvencesi
İşe İade Davalarında Sgk Uygulamaları
Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları
İşe İade Davalarında Bordro İşlemleri ve Uygulamaları
Konuşmacılar
Nurşen Caniklioğlu /Akademisyen
Haluk Durmuşoğlu Yönetim Danışmanı
İsa Karakaş Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mustafa Kılıçoğlu/Yargıtay 9.Hd. E. Başkanı
Soru-Cevap
Katılım Bedeli: 750TL + KDV(18)
Bilgi: 0212 212 82 73 info@suyem.com
Kariyer Yönetimi /Suyem
Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Sürekli basarı için yasam boyu egitim

İŞE İADE DAVALARI

DETAY

1-İŞE İADE DAVALARINDA İŞ KANUNU UYGULAMALARI

İş sözleşmesinin feshi – iş güvencesi
İş sözleşmesinin feshi

İş sözleşmesinin işverence önelli feshi

İşverenin iş sözleşmesini geçerli nedenle feshi

Çalişma koşullarinda değişiklik ve sözleşmenin feshi

Toplu işçi çıkarma

İşverenin iş sözleşmesini önelsiz fesih halleri

İŞ GÜVENCESİ

Genel olarak
İş güvencesinden yararlanma koşulları

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK MEVZUAT İLGİLİ HÜKÜMLER
2-İŞE İADE DAVALARINDA SGK UYGULAMALARI

Kısaca işe iade davası süreci
İşe iade davası sonrası tazminat ve ücretler

İşe iade davası sonrası SGK bildirimi

İşe iade davası sonucu için İPC uygulanır mı?

İşe iade davası sonucu için gecikme zammı/faizi uygulanır mı?

3-YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVALARININ SONUÇLARI ve KARAR İNCELEMELERİ
· İş Sözleşmesi İlişkisi
· Dava Açma Süresi
· Alti Aylik Kidem
· İşyerindeki İşçi Sayısı
· Belirli Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
· İşveren Vekili
· İş Güvencesi Hükümleri
· Fesih Bildirimi Ve Şekli
· Savunma Alinmasi
· Geçerli Veya Geçersiz Fesih Nedenleri
· Değişiklik Feshi
· Kötüniyet Tazminatı Sendikal Tazminat
· Toplu İşçi Çıkarma
· İşe İade Davasında Asıl İşveren Alt İşveren
· Tazminat Ve Boşta Geçen Süre Ücreti
· İşe Başlatma Ya Da Başlatmama
· İşe İade Davası Ve İhbarkıdem Tazminatı
· İşe İade Davasında Yargılama
· Özel Hakem
· İcra İle İlgili Kararlar
· 4857 Sayili İş Kanunu
4-İŞE İADE DAVALARINDA BORDRO İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI

Ek Bordro Düzenlenecek Durumlar Neler?
Ek Bordro Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Konular

Hangi Ücretten Hesaplama Yapılacak?

İşe Başlatılmayan İşçi İçin Kıdem Tazminatı Bordrosu Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Neler?