GIDA KORUMA

Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İli : Bursa
Okulun Adı:
Özel Çakır İlköğretim Okulu
Hazırlayan Öğrenciler:
Aslıhan BALLI
İlayda ÇOKSAYGILI
Danışman Öğretmen:
Cihadiye ÖZEK

PROJE AMACI:
BESINLERIN YAPISAL ÖZELLIKLERININ DAHA UZUN SÜRE KORUNMASINA KATKIDA BULUNACAK, ÇEVREYI KIRLETMEYEN ALTERNATIF KAPLAMA MADDELERININ ETKILERINI ARAŞTIRMAK.

PROJE HEDEFİ:
1.İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, BESINLERI DAHA UZUN SÜRE TAZE TUTACAK DOĞAL KAPLAMA MALZEMELERI ILE RAF ÖMÜRLERINI UZATMAK. 2.HIZLA ARTAN DÜNYA NÜFUSUNA KARŞI MEVCUT GIDALARI KORUYARAK ISRAFI ÖNLEMEK. 3.BESIN ÖĞELERININ KAYBINI AZALTMAK. 4.ATIK ÇÖP MIKTARINI AZALTMAK.

PROJE ÖZETİ:
KEÇIBOYNUZU GAMINI MEYVELERIN KAPLANMASINDA KULLANARAK GIDALARDA RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI ARAŞTIRILMIŞTIR.LBG, ZEYTINYAĞI, GLISEROL VE HARDAL YAĞI KULLANILMIŞTIR. HARDAL YAĞININ ANTIMIKROBIYAL ETKISI VARDIR. KAPLANMIŞ MEYVELERIN KONTROL GRUBUNA GÖRE DAHA UZUN SÜRE DAYANDIĞI GÖZLENMIŞTIR. HARDAL YAĞININ KULLANILDIĞI MEYVELERDE KÜFLENMEYE RASTLANMAMIŞTIR. KEÇIBOYNUZU GAMI VE HARDAL YAĞININ GIDALARIN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINDA BİRLİKTE KULLANILABILECEĞI TESPIT EDILMIŞTIR.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
GIDALARIN DAYANIKLILIK SÜRESINI UZATMA AMACIYLA KULLANILAN YÖNTEMLERI TANIMAK AMACIYLA KAYNAK TARAMASI YAPILDI. PROJEDE KULLANILMAK DOMATES, MANDALINA, ERIK VE KIVI BITKILERININ HER BIRINDEN DÖRDER ADET ALINDI VE YIKANDI. HER MEYVEDEN BIRER ADET OLACAK ŞEKILDE MEYVELER 4 GRUBA AYRILDI.1. GRUP KONTROL OLARAK KULLANILDI. 2. GRUP KEÇIBOYNUZU GAMI(LBG) VE HARDAL YAĞI, 3. GRUP LBG VE ZEYTINYAĞI, 4.GRUP LBG VE GLISEROL ILE HAZIRLANMIŞ KARIŞIMLARA BATIRILARAK KAPLANDI.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
KONTROLLÜ DENEY YÖNTEMI KULLANILDI.1. GRUBA HIÇBIR IŞLEM YAPILMADI.2.GRUP IÇIN 3G. KEÇIBOYNUZU GAMI(LBG) ÜZERINE 250 ML. SU KONULARAK ISITILDI. KARIŞIMA 5ML. HARDAL YAĞI ILAVE EDILIP SOĞUDUKTAN SONRA MEYVELER BU KARIŞIMA DALDIRILARAK KAPLANDI. 3. GRUP IÇIN AYNI ŞEKILDE HAZIRLANAN LBG `YE 5 ML. ZEYTINYAĞI, 4.GRUP IÇIN ISE 5 ML. GLISEROL ILAVE EDILEREK MEYVELER DALDIRMA YÖNTEMIYLE KAPLANDI. TÜM GRUPLAR 22°C (± 2) SICAKLIKTA AYNI ORTAMDA TUTULARAK DÖRT HAFTA BOYUNCA DEĞIŞIMLERI GÖZLENDI.

ULAŞILAN SONUÇLAR:
1.GRUPTAKI DOMATES VE ERIK, BIR HAFTA IÇERISINDE YUMUŞAMAYA VE BURUŞMAYA BAŞLADI. DÖRT HAFTA SONUNDA TAMAMEN KÜFLENIP ÇÜRÜDÜ. KIVI VE MANDALINA ISE YUMUŞAMIŞ HALDEYDI.2. GRUPTA DÖRDÜNCÜ HAFTADA ERIK VE DOMATESTE YUMUŞAMA TESPIT EDILDI, KIVI VE MANDALINADA ISE YUMUŞAMA GÖZLENMEDI.3.GRUPTA IKI HAFTALIK SÜRE IÇINDE YUMUŞAMA VE ÜÇÜNCÜ HAFTADA ISE DOMATES VE ERIKTE ÇÜRÜME VE KÜFLENME GÖRÜLDÜ. 4. GRUPTA IKI HAFTALIK SÜRE IÇINDE TÜM MEYVELERDE YUMUŞAMA VE KÜFLENME GÖZLENDI.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ:
GIDALARDA KULLANILAN AMBALAJLARDA ÇOK FARKLI BILEŞENLERDEN VE ANTIMIKROBIYAL MADDELERDEN YARARLANILMAKTADIR. GIDALARDA ÇÜRÜKÇÜL BOZULMA, GIDA YÜZEYLERINE MIKROORGANIZMALARIN BULAŞMASI SONUCU OLMAKTADIR. AMBALAJ MALZEMESINE ANTIMIKROBIYAL MADDENIN KATILMASI HEM EKONOMIK HEM DE KOLAY BIR ÇÖZÜM OLACAKTIR. KEÇIBOYNUZU GAMI OKSIJENI VE NEMI TUTARAK, HARDAL YAĞI ISE MIKROORGANIZMALARIN GELIŞMESINI ÖNLEYEREK TAZE TÜKETILEN BIRÇOK GIDANIN DEPOLANMA SÜRELERININ ARTMASINI SAĞLAYACAKTIR.

KAYNAKLAR:
WWW.BILTEK.TUBITAK.GOV.TR, WWW.BETALAB.COM.TR/URUNLER, WWW.GIDACILAR.NET, WWW.TEKNOLOJIKARASTIRMALAR.ORG, WWW.GIDADERNEGI.ORG WWW.GIDATARIM.COM, WWW.GIDAMUHENDISI.NET HTTP://BIYOLOJIEGITIM

PROJENİN TAKVİMİ:
1-15 EKIM: PROJE KONUSUNUN ARAŞTIRILMASI VE TESPITI. 15-31 EKIM: LITERATÜR TARAMASI VE ÜRÜNLERIN TEMIN EDILMESI. 8 KASIM- 10 ARALIK: DENEYIN GERÇEKLEŞTIRILMESI. 15 -20 ARALIK: SONUÇLARIN TARTIŞILMASI VE RAPOR YAZILMASI.

PROJE BÜTÇESİ:
KEÇIBOYNUZU GAMI= 19 TL HARDAL YAĞI= 50 ML. 6TL GLISEROL= 50 ML. 4 TL. ZEYTINYAĞI=50 ML. 50 KR. DOMATES, KIVI, MANDALINA, ERIK = 6TL.

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:
BU ÇALIŞMADA HERHANGI BIR KIŞI VE KURULUŞTAN YARDIM ALINMADI.