Gezici Müze Uygulaması Yurt Gezilerine Çıkıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Müzemiz; 2002 yılında, eğitime katkıda bulunmak amacıyla, VKV Koç Özel ilköğretim Okulu ve Lisesi ile beraber öğrencilerin müzeyi gezerken aynı zamanda da Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinin amaçları doğrultusunda uygulamalı eğitim almalarını sağlayan bir “Eğitim Projesi” gerçekleştirmeyi plânlayarak, bir “Eğitim Paketi” hazırlamış ve ilgi onay ile uygulamaya koymuştur.

Eğitim Paketimizin ilk aşaması kısa zamanda okulların eğitim paketimize yoğun ilgi göstermesi neticesinde hedefine ulaşmış, öğretmen ve öğrenciler bu uygulamalardan çok memnun kalmışlardır. 12 hafta gibi kısa bir süre içinde birçoğu devlet okulundan olmak üzere, 5.740 öğrenci müze eğitimlerimizden yararlanmıştır. (Bugün bu sayı 4.651 okulun 269 bin 724 öğrencisine ulaşmıştır.)

Bundan güç alarak, paketimizin ikinci aşamasını gerçekleştirmeye karar verdik ve maddi imkânsızlıklar, zaman bulamama veya uzaklık gibi nedenlerle müzemize gelemeyen İstanbul’un çeşitli semtlerindeki okullara gezici bir araçla müzemizin götürülmesi plânlanmış ve “Gezici Müze” uygulaması hayata geçirilmiştir.

Müzemize diğer illerden gelen talepler, böyle bir uygulamanın ilimiz dışında bulunan diğer ilköğretim okullarına da sunulmasını, yukarıda belirttiğimiz nedenlerle müzemize gelemeyen öğrencilere gezici müzemizin götürülerek, öğretim programlarına uygun müze objelerinden yararlandırılmasını ve uygulamalı eğitim sağlanmasını gündeme getirmiştir. “Gezici Müze” uygulaması yurt genelinde hayata geçirilmiş ve bugüne dek 81 ildeki 2.141 ilkokul, ortaokul-YİBO ziyaret edilerek 461 bin 856 öğrenciye eğitim verilmiştir. Bu arada “Gezici Müzemiz” Başbakanlık – Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nin YİBO ve PİO’ların iyileştirilmesi projesine de destek vermiştir.

MÜZEBÜS PROJESİ

Rahmi M. Koç Müzesi, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi ile birlikte hazırladığı Eğitim Paketini, Türkiye’de ilk defa Gezici Müze olarak uygulamaya koymuş ve 2003 – 2004 Eğitim ve Öğretim Yılında “MÜZEBÜS PROJESİ” ni oluşturmuştur.

Eğitimin; ezbercilikten uzak, düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmek, öğrencinin yaratıcılığını ve iş yapma yeteneğini geliştirmek için yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda eğitim ve öğretim görevini üstlenen örgün eğitim kurumlarına, bizim gibi yaygın eğitim kurumlarının da destek olması gerektiğine inanıyoruz.

Rahmi M. Koç Müzesi olarak, çağdaş bir müzenin en önemli görevinin “eğitim” olduğu bilinciyle yola çıkarak VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi ile birlikte, 2002 yılında, Müzede Eğitim Projesini başlattık. Bu proje kapsamında hazırlanan Eğitim Paketimizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün değerli katkıları ile uygulamaya başladık.

Kısa zamanda hedefine ulaşan Eğitim Paketimizden güç alarak projemizin ikinci aşaması olan “Gezici Müze” programını da başlatmaya karar verdik. Bu aşamada;

Maddi imkânsızlıklar,

– Zaman bulamama veya Uzaklık

nedeniyle müzemize gelemeyen, ilimiz ve il dışındaki okullara, gezici bir araçla müzemizin götürülmesini plânladık.

Bu program dâhilinde görevlendirilen öğretmenimiz önceden hazırlanan müze objeleriyle birlikte, Eğitim Paketi uygulamasını İstanbul ve diğer illerdeki okullara giderek, gerçekleştirmektedir.

Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu?

Çocuklarımızın ve gençlerimizin müzelerden bir eğitim kurumu olarak yararlanabilmeleri için müze eğitimi almaları gerektiğine inanıyoruz. Ancak, birçok okulumuzun çeşitli nedenlerle müzelere gitme imkânı yok. İşte bu ihtiyaçları karşılamak için böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu.

Amacımız nedir?

 1. Çağdaş anlamda müzeyi tanımlamak,
 2. Müze eğitiminin temel ilkelerini kavratmak,
 3. Müze koleksiyonunu eğitim amaçlı kullanmak,
 4. İlköğretim okullarının programlarındaki ünitelerle bağlantılı müze objelerinden yararlanarak müzeye gelemeyen okullara uygulamalı eğitim imkânı sağlamak,
 5. Teknolojinin gelişim süreci hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
 6. Teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadelede hepimize düşen görev ve sorumlulukları düşündürebilmek ve
 7. Tarihi eserleri koruma bilinci kazandırmaktır.

 

Ünitelerle İlgili Öğretme ve Öğrenme Etkinlikleri

Her okulda 4 saatlik ders yapılacaktır. Sabah iki ders, öğleden sonra iki ders olmak üzere. Önce “Nereden geldik? Niçin geldik?” anlatılacak, sonra derse geçilecektir.

 1. Neredeyim ve Seyahat Ünitesi:

Beyin Fırtınası: Ulaşımın kaç yolu vardır?

Tren oyunu ile “Ulaşım nedir?” kavratılır.

– Günümüze kadar kullanılan ulaşım araçları tekerleğin icadından başlanarak anlatılır. Öğrencilerle birlikte tarih şeridindeki yerlerine işlenir.

 1. yüzyıldan sonra gemiciler uzak ülkeleri keşfetmek, oralardaki doğal kaynaklardan yararlanmak için buharlı gemilerle okyanuslara açılmaya başladılar. Bu yolculukların sağlıklı yapılabilmesi için neleri bilmeleri gerekliydi? Bunun için hangi araçlardan yararlanıyorlardı?

Dünya haritasından yararlanarak enlem-boylam ve yön kavramları verilir.

Seyahat sırasında kullanılan müze objeleri tanıtılır.

Öğrenciler gruplara ayrılarak “Güneş Saati”nin çalışma prensiplerini yaparak- yaşayarak öğrenirler. Pusula kullanırlar.

Güneş saati ile günümüz saatlari karşılaştırılır.

Günümüzde Güneş saati kullanılıyor mu?

Uçuşun tarihi gelişimi

Tekerleğin bulunuşundan arabada kullanılmasına kadar geçen süre ile uçağın geliştirilmesi için geçen süre karşılaştırılır. Nedenleri tartışılır.

Teknolojinin getirdiği sorunlar ve bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? “Ulaşım Ülkesi” oyunu oynanarak yön ve harita işaretleri kavratılır.

 1. İletişim

Müze objelerinden yararlanarak konumuzun “İletişim ” olduğu buldurulur. “İletişim neden gereklidir?” tartışılır.

Günümüze kadar kullanılan haberleşme araçları nelerdir?

Haberleşme araçlarının tarihi gelişimi “müze objelerinden ve resimli levhalardan” yararlanılarak verilir.

Her öğrenci bir iletişim aracı olur ve kendisini sesle, hareketle… ifade eder. Kendini ifade eden öğrenci “tarih şeridi” üzerinde icat edildiği tarihi bularak resmini mandalla tutturur.

İletişim araçları kısaca tanıtılır.

Görsel, işitsel, hem görsel hem de işitsel olan iletişim araçları gruplanır.

İletişim yalnız insanlara özgü müdür?

“Semafor Alfabesi” çeşitli oyun ve etkinliklerle öğretilir. Olumlu-olumsuz yanları tartışılır.

Telgraf ve Mors kodları çeşitli oyun ve etkinliklerle öğretilir.

Patent nedir? Gerekli midir? Tartışılır.

İletişimle ilgili sınıf şiiri oluşturur.

 1. Hareket ve Kuvvet

Günümüz toplumunun kullandığı tüm makinalar ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar, basit makinelerden oluşurlar. Öğrenciler basit makineleri tanıyarak onlarla ilgili deneyler yapacaklar. ( Kaldıraç, eğik düzlem, tekerlek, aks(mil-dingil), vida, makara, dişli çarklar, kasnaklar.)

“Bilimsel Yöntem”in önemi üzerinde durulur. “Deney nasıl yapılır?” kavratılır. Beyin Fırtınası: Bir cismin hareketli olduğunu nasıl anlarız?

Başlangıç noktası, ilk konum, son konum, yer değiştirme kavramları öğrencilerle birlikte yapılacak deney ve uygulamalarla kavratılır.

Tarih şeridi üzerinde, günümüzde hareketi sağlayan sistemlerden başlayarak geçmişe doğru bir yolculuk yapılır.

Hareketi sağlamak için gerekli olan nedir? Kuvvet ve birimi verilir. Balkondan bıraktığımız kâğıdın aşağıya doğru düşme nedeni nedir?

Makinelerde dairesel kuvvetin doğrusal kuvvete dönüştürülmesi günlük yaşamdan örnekler verilerek anlatılır.

Tekerlek, eğik düzlem, kaldıraç, makara, çark, kasnak, vida gibi basit makineler; elimizdeki araç ve gereçlerle çeşitli etkinlikler yaparak, problem çözerek kavratılır.

Basit makinelerin genel özellikleri öğrencilere buldurulur.

Müzeden getirdiğimiz makineler, hangi basit makinelerden yararlanılarak yapılmıştır? İncelenir.

Buhar gücü, buhar makinesi çalıştırılarak kavratılır.

Geçmişten günümüze kadar insanlar cisimleri ve makineleri hareket ettirebilmek için hangi güçlerden yararlanmışlardır?

Gelecekte hangi güçlerden yararlanabiliriz?

Emine Bayam Eğitim Danışmanı Rahmi M. Koç Müzesi

E-mail: ebayam@rmk-museum.ore.tr Web: www.rmk-museum.org.tr

Hasköy Cad. No: 5 34 445 Hasköy-İstanbul

TEL: 0212 369 66 00/01 GSM: 0549 562 57 03 FAKS: 0212 369 66 06