GENLERİMİZİ ARAŞTIRALIM SOY AĞACIMIZI OLUŞTURALIM

GENLERİMİZİ ARAŞTIRALIM SOY AĞACIMIZI OLUŞTURALIM

 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Proje amacı: Fen ve teknoloji dersini daha zevkli ve anlaşılır hale getirmek.

Fen ve teknoloji dersinde uygulaması zor olan konuları modelleyebilmek.

Fen ve teknoloji dersinde öğrendiğimiz konularla günlük hayatımızdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Proje hedefleri:

Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmak.

Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapmak.

Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark etmek.

Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavramak.

İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler vermek.

Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunmak.

Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını yakın çevresiyle paylaşır ve tartışmak.

Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırır ve sunmak.

Mayozun canlılar için önemini fark etmek.

Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapmak.

Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığının farkına varmak.

Literatür taraması:

 

fen ve teknoloji 8. Sınıf ders kitabı

Gerçekleştirilen faaliyetler: Kalıtım olayı araştırıldı. DNA, gen, kromozom hakkında bilgi toplandı. Köyümüzdeki akrabalarımızın özellikleri tablolaştırıldı. Yapılan tabloda akrabalar arası benzerlikler ve farklılıklar tespit edildi. Ailemizde görülen hastalıklar incelendi. Bu hastalıkların kalıtsal olup olmadığı araştırıldı. Köyümüzde bu hastalıklara sahip başka insanların olup olmadığı bilgisine ulaşıldı. Bu kişilerle ailemiz arasında bir akrabalık ilişkisinin olup olmadığı incelendi. Sonuçta kalıtsal olarak aktarılan özellikler yaparak yaşayarak öğrenilmiş oldu.

Kullanılan yöntemler: Anket: ailemizde görülen özelliklerin ve hastalıkların tespitinde. Ayrıca köyümüzdeki diğer insalarda görülen hastalıkların ve kalıtsal özelliklerin belirlenmesinde.

Anlatma: kalıtım olayını daha iyi anlayabilmek için.

Örnek olay. Kalıtım ve kalıtsal aktarımın daha iyi anlaşılabilmesi için.

Tartışma: sorunları çözümü için.

Beyin fırtınası: yaratıcı çözüm önerileri bulmak için.

Proje tabanlı öğrenme: Proje oluşturulurken.

Ulaşılan sonuçlar: projemiz sayesinde konu yaparak yaşayarak daha iyi anlaşıldı. Kalıtım olayının etkisi birebir görüldü. Ayrıca ilerde oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi edinildi. Böylece hastalık görülmesi yüksek bireyler önceden uyarılarak gerekli sağlık önlemlerinin alınması sağlandı. Ailemizin ve ailemizle ilgili kişilerin kalıtsal soy ağacı elde edilerek kalıtımın bize etkileri öğrenilmiş olundu. projemiz sayesinde öğrencilerin derse katılımının arttığı başarı düzeyinin yüzde 55 lerden yüzde 93 lere kadar ulaştığı gözlendi. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını yakın çevresiyle paylaşıldı. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapıldı.

Proje özeti: projemizle kalıtım olayı daha etkili ve verimli bir şekilde öğrenilmiş olundu.Ayrıca projemiz sayesinde öğrencilerin derse katılımının arttığı başarı düzeyinin yüzde 55 lerden yüzde 93 lere kadar ulaştığı gözlendi.