Gençler Arası Bilgi Yarışmaları

Gençler Arası Bilgi Yarışmaları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan Gençler Arası Bilgi Yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu talimat; Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan Gençler Arası Bilgi Yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığından oluşan ve Gençler Arası Bilgi Yarışmalarını düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

 

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı,

Katılımcı: 14-17 ile 18-25 yaş aralığındaki ve yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

 

 

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Bilgi Yarışmalarına gençlik merkezlerine 2017 yılı ile önceki yıllarda üye olmuş; 14-17(2004-2001) ve 18-25(2000-1993) yaş aralığındaki tüm gençler,  gruplarıyla başvurabilirler. Yarışmalar belirtilen iki yaş kategorisinde düzenlenecektir.

 

Yarışmalarda Soru Sorulacak Alanlar

Madde 6-

Gençler Arası Bilgi yarışmalarında katılımcı gruplara:

-Genel Kültür,

-Tarih( İslam Tarihi, Türk Dünya Tarihi ve Uygarlıkları, Sanat Tarihi)

-Edebiyat,

-Coğrafya,

-Vatandaşlık,

-Güncel Konular,

-Görsel Sanatlar,

-Müzik,

-Sayısal Mantık,

– Spor Kültürü

Alanlarında sorular yöneltilecektir.

 

Yarışma Basamakları

Madde 7-

1) Yarışmalar;

 1. a) İl birinciliği yarışması,
 2. b) Grup birinciliği yarışması,
 3. c) Türkiye finali yarışması,

Olarak 3 (üç) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;

 1. a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından en geç 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılacaktır. Birinci olan ekip, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır.
 2. b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2018 Mart ve Nisan aylarında düzenlenir. Grup finallerinde birinci olan ekipler Türkiye finali yarışmalarına katılmaya hak kazanır.
 3. c) Türkiye finali yarışması; 14 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlükçe düzenlenir. Türkiye Finaline grup birincileri katılacaktır.

 

Yarışacak Ekipler

Madde 8-

1) Yarışmaya katılacak ekipler 3 kişiden oluşacaktır. Grup üyeleri kendi aralarında birer grup sözcüsü belirleyeceklerdir. Grup sözcüleri; çoktan seçmeli sorularda cevabı yazma, açık uçlu sorularda ise de cevabı sözlü olarak iletme görevini üstlenecektir.

 

Yarışma Takvimi

Madde 9-

Grup finalleri ile Türkiye Finali’nin yapılacağı iller ve tarihler aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

             

  YER TARİH
1 Karadeniz Bölgesi  Finali(Rize) 12 Mart 2018
2 Doğu  Anadolu Bölgesi Finali(Erzincan) 19 Mart 2018
3 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Finali(Mardin) 26 Mart 2018
4 Akdeniz Bölgesi Finali(Adana)             2 Nisan 2018
5 İç Anadolu Bölgesi Finali(Kayseri)             9 Nisan 2018
6 Ege Bölgesi Finali(İzmir)            16 Nisan 2018
7 Marmara  Bölgesi Finali(İstanbul)            23 Nisan 2018
8 TÜRKİYE FİNALİ 14 Mayıs 2018 Cumartesi

 

Bilgi yarışması Grup finallerine katılacak iller yarışma günlerinden bir gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek yarışmaya hazırlık yapacak olup yarışmalarının bittiği gün illerine dönecektir.  Otellere saat 14:00’ten önce giriş yapılmayacaktır.

 

Yarışmalar

Madde 10-

1) Grup yarışmalarından bir önceki gün il sorumluları ve katılımcılar ile teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan gruplar yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından il sorumlularına bildirilecektir.

 

Yarışma Başvurusu

Madde 11-

1) Gençler Arası Bilgi Yarışmalarının duyuruları 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılacak olup bu tarih aynı zamanda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder.

2) Yarışmanın başvuru süresi illerin insiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarihi Şubat ayının sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini Şubat sonuna kadar uzatabilir.

3) Yarışma başvuruları Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması Talimatnamesine (Ek-1)’e göre yapılacaktır. Başvurular; İl Düzenleme Kurulu ve illerdeki bilgi yarışmaları sorumluları tarafından alınacaktır.  İl düzeyinde birinci olan gruplara ilişkin olarak Sonuç Bildirme Formu (Ek-3) düzenlenerek en geç grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilecektir.

 

Yarışma Soruları ve Yarışmaların İcrası

Madde 12-

 1. a) Yarışmalarda talimatnamenin 6. Maddesinde belirtilen alanları kapsamak üzere soru havuzu oluşturulacaktır. Soru havuzunu oluşturmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu yetkilidir. Sorular çoktan seçmeli(4 şıklı) olup, yarışmalarda öncelikle gruplara sorular yöneltilecek, grupların cevapları alınacak akabinde doğru cevap salon ve katılımcı gruplara ilan edilecektir.
 2. b) Grup yarışmalarında sorulacak soru sayısı 15’tir. Türkiye Finalinde ise soru sayısı 20’dir. Yarışmalarda gruplara her bir soru için 45 saniye süre verilecektir. Doğru cevaplanan her soru için 5 puan verilecektir.
 3. c) Yarışmalarda rekabet ortamını arttırmak ve yarışmaları daha heyecanlı kılabilmek amacıyla son 5 soruya girilirken (bölge yarışmalarında 10. Türkiye Finalinde 15. Sorudan sonra) ilk üç sıradaki ekibin (1-2-3) talep edebileceği meydan okuma sorusu hakkı tanınacaktır. Meydan okuma sorusu bütün gruplara sorulacak olup doğru cevaplayan grup veya gruplara 15 puan verilecektir. Meydan okuma sorusunu talep edip bilemeyen gruptan 5 puan kesintiye gidilecektir. Diğer gruplardan herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir. Meydan okuma sorusunu ilk üç sıradaki gruplar   bir defaya mahsus  talep hakkına sahip olacaktır. Meydan okuma sorusu açık uçlu olup, cevaplama süresi 1 dakikadır. Bununla birlikte meydan okuma sorusu yarışma sorusu kapsamında olup, meydan okuma sorusunun sorulması yarışma soru sayısının artmasına sebebiyet vermeyecektir.(Bölge Finali 15 soru, Türkiye Finali 20 soru)
 4. d) Ekipler çoktan seçmeli sorularda cevapları, dağıtılacak beyaz tahtalara okunaklı şekilde yazacaklardır. Açık uçlu sorularda verilecek cevap, doğru cevap ile birebir aynı şekilde olacaktır. Yazım yanlışı olan (biatlon-bitatlon gibi) ve çoktan seçmeli sorularda tereddüte sebebiyet verecek cevaplar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 5. e) Sorular cevaplanırken süre, Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu veya görevlendireceği bir kişi tarafından tutulacaktır. Belirtilen sürenin aşımında cevap kabul edilmeyecektir.
 6. f) Soruların cevapları yarışmacılara verilen silinebilir tahtaya yazılacak, yarışmacılar cevabı, moderatör cevabı isteyene kadar kapalı tutacaktır. Moderatörün talimatıyla ekipler cevap tahtasını aynı anda havaya kaldıracaktır. ( açık uçlu sorunun cevabı da cevap tahtasına yazılacaktır.)

*Bu sürede değişiklik yapılması, cevap tahtasının geç kaldırılması durumunda ekibe puan verilmeyecektir.

 1.  g) Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda, eşit konumdaki gruplara 3’er soru daha sorulacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise eşitlik bozulana kadar 1’er soru sorulacaktır.
 2. h) Grup finallerinde salonların fiziki özellikleri ve katılımcı il sayıları dikkate alınacak olup yarışmalar oturumlara bölünerek yapılacaktır. Grup finalleri için bölgelere göre şu şekilde gruplama yapılacaktır.

 

*Karadeniz Bölgesi:18 ilden oluşacak bölge finalistleri üç gruba ayrılıp (6+6+6) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*Doğu Anadolu Bölgesi:14 ilden oluşacak bölge finalistleri üç gruba ayrılıp (5+5+4 il) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*İç Anadolu Bölgesi:13 ilden oluşacak bölge finalistleri üç gruba ayrılıp (5+4+4) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*Marmara Bölgesi:11 ilden oluşacak bölge finalistleri 2 gruba ayrılıp (6+5) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*Güney Doğu Anadolu Bölgesi:  9 ilden oluşacak bölge finalistleri 2 gruba ayrılıp (5+4) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*Ege Bölgesi: 8 ilden oluşacak bölge finalistleri 2 gruba ayrılıp (4+4) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

*Akdeniz Bölgesi: 8 ilden oluşacak bölge finalistleri 2 gruba ayrılıp (4+4) her grubun birincisi bölge birinciliği için yarışacaktır.

ı) Grup finallerindeki eşleşmeler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek ve teknik toplantıda ekiplere açıklanacaktır.

 

 1. i) İl Birinciliği yarışmasını düzenleme yetkisi İl Düzenleme Kurulundadır. İl Düzenleme Kurulu İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığındaki 3 kişilik ekipten oluşur. İl birinciliği yarışmaları, yarışmaya katılacak grup sayısı ve ildeki salonların fiziki şartları dikkate alınarak yapılacaktır. İl yarışmasında ekiplere sorulacak sorular Yarışma Talimatında belirtilen konularda İl Düzenleme Kurulları tarafından hazırlanacak/hazırlatılacaktır. İl Düzenleme Kurulu yarışmalarda sorulacak soruların sayısını ve sınavın şeklini belirleme yetkisine sahiptir.

 

Genel ve Özel Esaslar

Madde 13-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Bilgi yarışması talimatına göre yapılır.

2) Grup birinciliği yarışmalarından en geç 10 gün öncesinden İl Bilgi Yarışması sorumluları İl Birincisi olan ekip ve katılımcılarının ismini Ek-3’e göre Genel Müdürlüğe göndermek zorundadır.

3) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.

4) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen tek bir ekip katılabilir.

 

Mali Yükümlülükler

Madde 14-

1) Gençler Arası Bilgi yarışmaları İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün göndereceği ödenekten il müdürlüklerince karşılanacaktır.

2) Grup Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel Müdürlükçe karşılanacak olup Grup Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri İl Müdürlükleri 2018 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3) Grup finalleri ve Türkiye Finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre ödemeler yapılacaktır.

4) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.

5) Grup Finallerine katılan iller yarışmalara gidiş ve dönüşler ile şehir içi ulaşımları için araç veya araçlar ile katılmaları zorunludur. İl müdürlüklerince ayarlanacak bu araç veya araçlar yarışma süresince katılımcılara kesintisiz hizmet sunacaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

 

İtirazlar

Madde 15

1) İtirazlar, Gençler Arası Bilgi Yarışması Talimatının ekinde yer alan itiraz dilekçelerine (Ek-2) uygun olarak düzenleme kuruluna yapılır.

2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir.

3) Topluluk elemanları ile ilgili itirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.

4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelemeye alınmaz.

5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.

 

Ödüller

Madde 16-

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan gruplara İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilir. Ödül için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır.

2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren ekiplere başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde dereceye giren (1. 2. ve 3. olan) gençlere başarı belgesi ve plaketin yanı sıra Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir. Ayrıca Türkiye Finalinde birinci olan gençler yurtdışı kültür ve sanat gezisine götürülecektir.

 

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 17-

1) Yarışma öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;

 1. a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
 2. b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin,
 3. c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
 4. d) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
 5. e) Başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla ekipler diskalifiye edilir.

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da bir (1) yıl süreyle yarışmaya alınmazlar.

4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜK VE İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

Madde 18-

Grup ve Final Yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından;

 • Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme,
 • Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
 • Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
 • Sunum-Sunucu hizmeti işi,

5)   Puanlama hizmeti,

6)   İkram hizmetleri,

7)   Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

8)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,

9)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

10)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.

 

Grup Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

Madde 19-

1) Yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl Müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.)

2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir.

4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

5) Organizasyona katılacak iller için birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir.

 

Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından;

Madde 20-

 • İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

2) Grup Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma,

3) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2013 model otobüs/otobüsler ayarlama,

4) Yarışmanın duyurulması işlemleri yapılacaktır.

 

İl Müdürlüklerinin Diğer Yükümlülükleri

Madde 21-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak,(radyo,tv,sosyal medya)

2) Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesini sağlayacak,

3) Yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirecek,

4) Yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyuracak,

5) Sahne ve ses düzenini yaptıracak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alacaktır.

 

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 22-

1) İl Düzenleme Kurulu Görevleri;

 1. a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,
 3. d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
 4. e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,
 5. f) Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

 

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları Görevleri;

 1. a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu kapsamdan yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yaparak, bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak
 3. c) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23-

Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu yetkilidir.

 

 

EK -1

 

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

 BAŞVURU FORMU

 

GRUP YARIŞMASINA KATILACAK EKİBİN

ADI                                                                :

BULUNDUĞU İL                                          :

KATEGORİSİ                                                : 14-17 (  ) – 18-25 (  )

 

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

 

 

SORUMLU YÖNETİCİ

ADI SOYADI

İMZASI

 

 

 

 EK -2

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

 

 

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI                   :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI  :

İTİRAZ KONUSU                                          :

 

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR                      :

 

İLGİLİ MADDESİ                                          :

 

İSTEK                                                             :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI

İMZASI

 

 

EK -3

 

      GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

     SONUÇ BİLDİRME FORMU

 

GRUP YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN

ADI                                                                :

BULUNDUĞU İL                                          :

YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI / TELEFONU          :

KATEGORİSİ                                                : 14-17 (  ) – 18-25 (  )

 

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

 

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Grup Sayısı İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   Sayısı

 

SORUMLU YÖNETİCİ

ADI SOYADI

İMZASI

Bu form Grup yarışmaları başlamadan en geç 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr -e- posta adresine gönderilecektir.