Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu

Değerli Mühendis, Eğitimci ve Sanayici Paydaşlarımız,

Günümüzde enerji, su, gıda, yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, ve savunma konu başlıkları öncelikli alanlar olarak ilan edilmekte, iletişim/bilişim yöntemleri sürekli güncellenmekte, bilgi toplumuna dönüşüm süreçleri hız kazanmakta, bilgi, öğrenim kalite ve düzeyleri önemli ölçütler haline gelmektedir. Bu değişim ve gelişimi organize edecek, bilginin üretilmesi, kullanılması ve paylaşılmasını sağlayacak olan üniversitelerden beklentiler artmaktadır. Üniversitelerin yeniden yapılanmaları, teknolojiyi ekonomik değere dönüştürebilme yeteneği ve Ar-Ge kültürüne sahip kurumlar haline gelmeleri arzu edilmektedir. Bu kapsamda geleceğin mühendislik profili de hızla değişmektedir. İyi eğitilmiş mühendisler yetiştirmek ve geleceğe yönelik yeni modeller üretmek, eğitimi güncellemek ve yapılandırmak kaçınılmazdır.

Konunun öneminin bilincinde olan SDÜ Teknoloji Fakültesi 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde uluslararası katılımlı “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu” düzenleyecektir. Sempozyumun bu yılki teması ‘’Mühendislik Eğitiminde İşyeri Eğitiminin önemi ve Yeri’’ olarak belirlenmiştir.

Bu sempozyum çalışması ile üniversitelerdeki mühendislik eğitimi alanlarında uzman, tecrübe ve birikimlere sahip akademisyen, araştırmacı, iş dünyası, meslek odaları temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirerek ortak bir platformda buluşturmak, eğitim altyapısı, eğitim teknolojilerinin kullanımı ve özellikle işyeri eğitiminin önemi konularıyla ilgili problemleri tespit etmek ve çözüm yolları üretmek için yeni vizyon ve anlayışların kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda davetli konuşmacılar, bildiri sunumları ve paneller düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sempozyuma yönelik bildiri ve afişler değerli katılımcılara duyurulmak üzere ekte sunulmuştur. Daha detaylı bilgilendirmeyi http://meeis2012.sdu.edu.tr/ web adresinden edinebilir, görüş ve önerilerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Katkılarınızı bekler, göstereceğiniz ilgi ve desteğe teşekkür eder, aramızda görmek dileğiyle saygılar sunarım.

Prof. Dr. Osman İPEK
SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı

 

Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarihinde kurulmuş, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında üç bölümüyle eğitim öğretime başlamış genç bir fakültedir.

“Güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmak” vizyonu, “Endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek”, “Endüstrinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikte insan gücü yetiştirmeye hizmet etmek” ve “Mesleki teknik ortaöğretime güçlü eğiticiler yetiştirmek” misyonlarını güden fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin 1. ve 2. öğretimlerine öğrenci kabul etmektedir. Fakültemizde henüz öğrencisi bulunmayan Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri de bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinde toplam 240 AKTS kredilik ders alırlar. Bu sürenin 6. yarıyılı diğer mühendislik fakültelerinden farklı olarak alanıyla ilgili bir işyerinde “işyeri eğitimi” olarak uygulanır. Bunun dışında öğrencilerimiz 72 iş günü yaz staj eğitimi de yaparlar. İşyeri eğitimi ve staj uygulamaları öğrencinin alanında uzmanlaşmasına ve yolunu çizmesine büyük katkı sağlar.

Fakültemiz bünyesinde açılan bölümlerin müfredatı, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET ve MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak belirlenmiştir.

Orta öğretimin mesleki ve teknik liselerinden gelen öğrencilerimize muafiyet sınavına bağlı olarak bilimsel hazırlık programı (Matematik, Fizik, Kimya vb) uygulanır. Genel liselerden gelen öğrencilerimiz ise doğrudan birinci sınıftaki programa başlarlar.

 

Sempozyum Konu Başlıkları

– Geleceğin Mühendisleri Nasıl Olmalı?

– Mühendislik Eğitiminde Yeni Arayışlar ve 2023 Müfredatı

– Mühendislik Eğitiminde Teori Uygulama Dengesi

– Mühendislik Eğitimi Müfredatının İyileştirilmesinde Endüstrinin Katkıları

– Yeni Mühendislik Programlarının Akreditasyonu

– Mühendislik Eğitiminin Uluslararasılaştırılması

– Mühendislik Eğitiminde Başarılı Örnekler

– Mühendislik Eğitiminde Yeni Eğitim Ortamları

– Mühendislik Eğitim Teknolojilerinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları

– Mühendislik Müfredatında Girişimciliğin Yeri ve Önemi

– Mühendislik Eğitiminde yeni Lisansüstü Eğitim Vizyonu

– Mühendislik Eğitiminde Yabancı Dilin Yeri ve Önemi

– Mühendislik Eğitiminde Sürdürülebilirlik

– Mühendislik Eğitimi Teknolojileri

– Meslek Odalarının Mühendislik Eğitimindeki Yeri

– Stajların Mühendislik Eğitimindeki Yeri ve Önemi

– Disiplinlerarası Alanlarda Mühendislik Eğitimi

– Trimester Modeli ve Değerlendirilmesi

– Teknopark, Mükemmeliyet ve Araştırma Merkezlerinin Mühendislik Eğitimindeki Rolleri

 

Onur Kurulu

Onursal Başkan : Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ersan ASLAN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, YÖK Yürütme Kurul Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin EKİZ, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa SAATCI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
Tuncay ENGİN, Baka Genel Sekreteri
Hasan Hüseyin KAÇIKOÇ, Isparta Ticaret Sanayi Odası Başkanı

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Osman İPEK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Yürütme ve Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim KADI, Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet ÇEVİK, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin VAROL, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Emre ÖZGÜR, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir YALÇIN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Emre SANCAK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan ÇALIŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Önder KIZILKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Reşat SELBAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ÇAKIR, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KABUL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ergün KORKMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYRAKLI, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kubilay TAŞDELEN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat KORU, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar KARAKAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Okan BİNGÖL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ŞENOL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuncay AYDOĞAN, Süleyman Demirel Üniversitesi

Danışma ve Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÇETİN CAN, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Akif KUTLU, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BELGE, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ÇİMEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ERCAN, Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Menderes COŞKUN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Metin YAVUZ, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer GAVAS, Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer TOPÇU, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Osman GÖKTAŞ, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer BOZKAYA, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KÖSE, Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi VAROL, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil ÜNYAYAR, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YALDIZ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ş. Serhat ŞEKER, Kırklareli Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğrul YILMAZ, Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Turhan KOYUNCU, Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Ulvi ŞEKER, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit GÖKKUŞ, Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın BOZKURT, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar EREN, Batman Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah KURT, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevdet GÖLOĞLU, Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan ÖZTOP, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. İlhan TARIMER, Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KOÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU, SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti Genel Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sait TAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Uğur Şafak ÇAVUŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Halil KIZILŞİMŞEK, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Yurdun YILDIRIM, KOSGEB Isparta Hizmet Merkezi Müdürü

Sempozyum Takvimi

Tam Bildiri Teslimi için Son Gün : 31 Ağustos 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması : 28 Eylül 2012
Sempozyum Tarihi : 01 – 02 Kasım 2012
Yer : Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE

İletişim Bilgileri

Süleyman Demirel Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Batı Yerleşkesi E14 Bloğu 32260 Çünür, Isparta, TÜRKİYE

TEL    : +90 246 211 80 94 – 19 77
FAX    : +90 246 211 19 84
WEB   : http://meeis2012.sdu.edu.tr
EMAIL : [email protected]

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ŞENOL
Arş. Grv. Nihat MOROVA
Arş. Grv. Ayşe AKKAޞ
Arş. Grv. Fatih GENÇTÜRK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin