Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

Geleceğin  Mühendisleri Yarışıyor Proje Yarışması MMO Eskişehir Şubesi bünyesindeki Makina, Endüstri ve Uçak Mühendisliği ile ilgili konularda yapılabilecek bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkıda bulunmayı, bu alanda eğitim gören ve çalışan kişileri teşvik ederek, yeni nesilleri bilim ve teknoloji alanında çalışmaya özendirmeyi, MMO Eskişehir Şubesi’nin kapsadığı bölge içinde kamuoyu, sanayi ve üniversiteler ile Odamız arasındaki iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

JURİ KURULU

Jüri üyeleri; Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 3 üye ve Bilim ve Mühendislik Eğitimi Komisyonu’nun belirleyeceği 2 üyeden oluşur. Seçilen jüri aralarından bir kişiyi başkan olarak seçer. Jüri üyelerinden ayrılan olduğu takdirde, Bilim ve Mühendislik Eğitimi Komisyonu’nun belirlediği yedek üye atanır.

YARIŞMA KOŞULLARI

 • Yarışma süresi başvuru tarihinden sonraki Mayıs ayının ikinci haftası sonu son bulur.

Projeler en geç bu hafta sonu Cuma günü saat:17.00’de teslim edilir.

 

 • Biten projeler; çalışmalarını içeren poster ile birlikte ekteki formata uygun olarak hazırlanmış iki adet rapor ve iki adet CD şeklinde Şube’ye teslim edilir. Yarışmaya katılan projeler bir rumuzla ve kapalı zarf içinde danışman ekip kişilerin isimleriyle teslim edilir. Projenin üzerinde yalnız rumuz olacak, proje değerlendirmesi yapıldıktan ve sonuç belli olduktan sonra zarflar açılarak isimler açıklanacaktır.

 

 • Finale kalan projeler, belirlenecek tarihte ve yerde başvuru sırasına göre sunulacaktır. Jüri sunulan projeler arasından derece alanları belirleyecektir.

 

 • Yarışmaya ilişkin tüm konular Şube Yönetim Kurulu tarafından her yılın Aralık ayının başında açıklanır.

 

 • Yarışmanın duyurusu MMO Eskişehir Şubesi’nin kapsadığı bölge içinde her yılın en geç Aralık ayı içinde yapılır.

 

 

 • Sunulan projeler jüri tarafından incelenir ve derece alanlar belirlenir. Ödüller her yılın Mayıs ayının 3.haftası içinde, MMO Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenecek törende dereceye giren ekiplere verilir.

 

 • Ekipler yarışmaya katıldıkları projelerin bir bölümünü veya tamamını MMO dergilerinde/yayımlarında yayımlanmasını kabul etmiş olurlar.

PROJE EKİBİ: Proje yürütücüsü, proje çalışanları ve (ihtiyaç halinde) danışmandan meydana gelebilir.

 

 Proje Yürütücüsü(PY):  Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, komisyon ve ekipler arasındaki iletişimi sağlayan kişi veya kuruluş/lar’dır.

 

Proje Danışmanı (PD):  Projenin özel uzmanlık gerektiren yan konularından birinde, hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı ifade eder. (“Kısa/Sınırlı” olmayan ve devamlı katkı yapacak kişiler danışman olarak görevlendirilir.)  Danışman, öğretim üyesi, Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya sanayi sektöründeki bir çalışan olabilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve jüri üyeleri danışman olamazlar.

 Not:  Yarışmaya katılan ekip gerek duyarsa danışmana başvurabilir.

Proje Çalışanları(PÇ): Öğrencilerin en az bir tanesinin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina  Teknik Metod veya Üretim Mühendisliği dallarında lisans öğrencisi olması gereklidir.

 

Not: Proje ekibinde üye sayısında bir kısıt yoktur

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz. MMO tarafında üçüncü şahıslara projeler teslim edilemez.

 

PROJELER DEĞERLENDİRİLİRKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.

Proje raporu aşağıdaki hususları kapsamalıdır.

 • Projenin Yenilikçilik Derecesi
 • Ulusal ve/ya yerel Ekonomiye Sağlayacağı Katkının önemi
 • Uygulanabilme Kolaylığı
 • Raporun Yeterliği
 • Sunumun Yeterliliği
 • Projenin Hayata Geçirilebilmesi

 

Not: Proje Raporu 20 sayfayı geçmemelidir.

 

 

ÖDÜL

Ödüller MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yarışma duyurusu ile ilan edilir

 

DİĞER HUSUSLAR

İtirazlar, Ekip üyeleri ve danışman tarafından imzalanan gerekçeli dilekçe ile MMO Eskişehir Şube Başkanlığı’na yapılır.

 

ÖZET YAZIM KURALLARI

 

Program: MS Word

 

Kağıt boyutu: A4 (210×297 mm)

 

Kenar boşlukları:

 • Alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Gerekmedikçe alt ve üst bilgi kullanılmamalı, kullanılması durumunda alt bilgi ve üst bilgi için 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.

 

Yazı Dili: Projeler sade bir anlatımla Türkçe hazırlanır.

 

Yazı Formatı:

 • “Times New Roman” yazı karakteriyle, 12 punto,
 • Metin tek kolon halinde ve sözcükler bölünmeden yazılır.
 • Paragraflar arasında satır aralığı bırakılmamalıdır.

 

Başlık:

 • Başlık özlü ve bilgi verici olmalıdır, formül ve kısaltma içermemelidir.
 • “Times New Roman” yazı karakteriyle, 14 punto, ortalanmış ve koyu renkli yazılmalıdır.

 

 

 

Özet:

 • Özet başlığı 12 punto ve koyu yazılır.
 • Özet metni 12 punto yazılır.
 • Çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları, genel hatlarıyla anlatılarak bir özet hazırlanır.

 

Anahtar Kelimeler:

 • Özet’in altında 1 tam satır boşluğu sonrasında yer alır.
 • Anahtar kelimeler başlığı 12 punto koyu, anahtar kelimeler, 3-5 adet ve 12 punto ile yazılır.

 

Proje  Konuları

İzleyen sayfaya, projenin, yarışma  konularından hangilerini içerdiği, öncelik sırası belirtilerek,  işaretlenmelidir.

ÖZET

Çalışmada kullanılan yöntem  ve temel bulgular özetlenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.