Geleceği Düşle Yarışması

BAŞVURU USULÜ

Başvurularda gelecegidusle.org linki üzerinde sunulan formların kullanımı esastır. İlgili web sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanan başvurular, posta ile gönderilmeli ya da bizzat teslim edilmelidir.
Başvurusu alınan adaylara başvurularının değerlendirilmeye alındığına ilişkin bir teyit e-postası ve aday numarası gönderilecektir. Bu e postanın katılımcılar tarafından alınmaması halinde başvurular gerçekleşmemiş sayılır. Bu itibarla başvurunun teyidi katılımcının sorumluluğundadır.
Başvuru temel olarak iki adımdan oluşur;
katılımcıya ait iletişim bilgileri ve Veli, yasal temsilci veya öğretmeninin referans belgesini içeren formun doldurularak imzalanması
ilgili kategorideki başvuru materyali ile birlikte postalanması/veya doğrudan teslimi

GENEL HUSUSLAR
Türkiye’deki liselerin; Hazırlık, 1., 2., 3., ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerdir. Bununla birlikte başvuru dili Türkçe olmak üzere tüm ülkelerden katılıma açıktır. Ayrıca, lise mezunu olup henüz üniversite eğitimine başlamamış üniversite adayı öğrencilerin de katılımı mümkündür.

Yarışmanın tüm kategorilerinde başvuru dili Türkçe’dir.
Yarışmaya en fazla 2 ayrı kategoride başvuru yapılabilir; örneğin kısa film ve şiir gibi… tümü için tek bir referans yeterlidir.
Kısa Film, Kompozisyon ve Şiir kategorisinde sadece 1 (bir) eser ile baş
Fotoğraf ve Tweet kategorilerinde en fazla 3 başvuru yapılabilir; örneğin fotoğraf kategorisinde 2 fotoğraf ile başvurmak gibi… tümü için tek bir referans yeterlidir.
Yarışmaya ancak bireysel katılım esastır; grup katılımı değerlendirme kapsamı dışındadır.
Her katılımcının ancak tek kategoride ödül kazanması mümkündür. Ödül ile ilgili hiçbir hak üçüncü kişilere ve/veya vekil sıfatına haiz şahıslara devredilemez.
Her bir kategoride, 25 katılımdan az olması halinde İİBF ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Açık bir hükmün bulunmadığı durumlarda katılımcılar, Yarışma Komisyonu’nun takdir yetkisini kabul eder.

DİĞER HUSUSLAR
TÖÜ İİBF yarışmaya ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Yarışmaya komisyon ve sekretarya üyelerinin 1. dereceden yakınları katılamazlar.
Katılımcı, başvurusunu gerçekleştirdikten sonra katılımdan sarfınazar edebilir. Ancak başvuru evraklarının ve materyallerinin posta ile iadesi söz konusu değ Bu durumda imza karşılığında bizzat alınması mümkündür.
Katılımcılar, başvuru kapsamında belirttikleri iletişim bilgilerine TÖÜ İİBF tarafından posta, e-posta, SMS gönderimi vb online gönderiler yapılmasını kabul eder.

TÖÜ İİBF, yarışmaya katılan kişilerce paylaşılan iletişim adreslerine, tanıtım veya iletişim amaçlı olarak bilgileri kullanma hakkını saklı tutar.

Yarışma kapsamında; reklam ve propaganda içerikli, kamu düzenini bozucu, yasalara ve genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını hedef alan, hakaret ifadeleri ve nefret söylemleri içeren, üçüncü kişilerle polemik doğuran ve iyi niyetle açıklanamayacak materyaller sunulamaz. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, katılımcılar ve referansları, münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler.

Yarışmada ödüle değer bulunan materyallerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Turgut Özal Üniversitesi’ne ait olacaktır. Başvuru materyallerinin yayımlanması halinde ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. TÖÜ İİBF ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayımlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte, 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Başvurunun usule uygun yapılabilmesi için her bir kategorideki özel esaslar da dikkate alınmalıdır.

KATEGORİ-1: FOTOĞRAF
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
Üzerinde ışık – gölge ve renk ayarları dışında kurgusal düzenleme yapılmamalıdır.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve, paspartu ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.
Fotoğraf üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
Fotoğrafların renkli veya siyah beyaz olması mümkündür.
Fotoğrafların üzerinde eser sahibine ait herhangi bir bilgi, logo vs. bulunmayacaktır.
Fotoğraflar; CD, DVD veya flash diske kaydedilmiş olarak posta ile gönderilmeli ya da doğrudan teslim edilmelidir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcılar diskalifiye edilir.
Bu kategoride, en fazla 3 adet fotoğraf ile başvuru yapılabilir.

KATEGORİ-2: KISA FİLM
Senaryo ve film dili Türkçe olmalıdır.
Sunulan kısa filmler, açılış ve kapanış jenerikleri ile birlikte maksimum 9 (dokuz) dakika olmalıdır.
Dış sesli/sesli, sessiz, renkli siyah-beyaz, grafik içerikli ve görsel nitelik taşıyan kısa filmler kabul edilmektedir.
Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün kısa filmler ile başvurabilir.
Kısa Filmler; CD, DVD veya flash diske kaydedilmiş olarak posta ile gönderilmeli veya bizzat teslim edilmelidir.
Kısa filme ait 50 kelimeyi geçmeyen bir konu özeti eklenmelidir.
Bu kategoride sadece 1 (bir) kısa film ile başvuru yapılabilir.

KATEGORİ-3: KOMPOZİSYON
Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyut seçeneğinde; yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Kompozisyonlar; başlıklar dahil 500 ile 1000 kelime arası olacaktır. Belirtilen limitleri aşan kompozisyonlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren kompozisyonlar, değerlendirme kapsamı dışındadır.
Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün kompozisyonlar ile başvurabilir.
Kompozisyonlar; pdf formatında [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.
Bu kategoride sadece 1 (bir) kompozisyon ile başvuru yapılabilir.

KATEGORİ-4: ŞİİR
Şiirler bilgisayar ortamında; A4 (21 cm x 29,7 cm) boyut seçeneğinde, yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Şiirler; başlık dahil en fazla 41 satır uzunluğunda olabilir. Belirtilen limitleri aşan gönderiler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren şiirler, değerlendirme kapsamı dışındadır.
Katılımcılar, yayımlanmamış ve bir başka yarışmaya sunulmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün şiirler ile başvurabilir.
Tür yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
Şiirler; pdf formatında [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.
Bu kategoride sadece 1 (bir) şiir ile başvuru yapılabilir.

KATEGORİ-5: TWEET
Bu kategorideki başvurular, #GelecegiDusle hashtagi ile bir tweet yazmak suretiyle yapılır.
Yarışmaya katılım, atılan tweet metninin ve linkinin başvuru sayfasında ve ilgili formda paylaşımı ile gerçekleşecektir.
Katılımcılar, daha önce kullanılmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve üçüncü kişilerden yardım alınmamış özgün tweetler ile başvurabilir.
Başvuruyu müteakiben veya değerlendirme sürecinde; www.twitter.com adresinden silinmiş yahut başvuru sayfasında belirtilen linkte bulunmayan paylaşımların değerlendirme kapsamı dışında kalacaktır.
Çok sayıda yazım hatası ve anlatım bozukluğu içeren tweetler, değerlendirme kapsamı dışındadır.
Bu kategoride, en fazla 3 (üç) adet tweet paylaşımı ile başvuru yapılabilir.

ÖDÜLLER

Her bir kategoride dereceye giren öğrencilere, TÖÜ İİBF’ye kayıt koşulu aranmaksızın aşağıdaki ödüller[1] takdim edilecektir.

Birincilik : Dizüstü Bilgisayar
İkincilik : Akıllı Telefon
Üçüncülük : Tablet PC

Dereceye giren öğrencilerin TÖÜ İİBF bölümlerinden birine kayıt olmaları halinde her bir kategoride; birinci, ikinci ve üçüncülere yüzde 5 oranında karşılıksız eğitim bursu
Dereceye giren öğrencilere TÖÜ İİBF’ye kayıt koşulu aranmaksızın lisans ve lisansüstü eğitim süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili bölümden bir akademik danışman[3] atanacaktır. Akademik danışmanlık ataması opsiyoneldir ve öğrencinin talebi halinde mümkündür.

Piyasadaki popüler markalardan biri tercih edilecektir.

Eğitim bursu, her derecedeki başarı için yüzde 5 indirim oranında uygulanır. Tam burslu olarak TÖÜ İİBF bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilere ilave bir ödeme yapılmaz ancak puan sıralamasının doğurduğu haklardan yararlanır. Bu konuda TÖÜ Burs Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınır.

Akademik Danışmanlık, TÖÜ Danışmanlık Yönergesi çerçevesinde uygulanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.