FİZİK PROJESİ – YER FISTIĞININ BETON SERTLİĞİNE VE ISI YALITIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YER FISTIĞININ BETON SERTLİĞİNE VE ISI YALITIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Yer fıstığı, baklagiller familyasından olup tohumlarında %45-60 oranında yağ, %20-30 oranında protein, %18
oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler içerir. Özellikle yağ sanayi ve çerez yapımı kullanım
alanlarının başında gelmektedir. Fıstık genellikle bölgesel farklılıklara göre yetişir. Bölgesel farklılıklar biçim olarak farklılık gösterse bile içerik olarak aynı özelliklere sahiptirler. Bu durumun halen daha üzerinde durulmaktadır ve araştırmalara devam edilmektedir. Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan, düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı yalıtımının avantajları; uygulanan yalıtım kalınlığına ve kullanılan malzemenin ısı iletkenliğine bağlı olarak, ısı kaybı % 30-60 oranında azaltılır. Bu çalışmanın amacı, fıstık kabuğunun beton sağlamlığı ve ısı yalıtımı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu projede fıstık kabuğu, çimento, kum, tahta kalıplar kullanılmıştır. Deney iki aşamadan oluşmaktadır: Isı yalıtımı ve sağlamlık.

Yapılan deneyler sonucunda; fıstık kabuğu miktarı arttıkça ısı yalıtımı artmaktadır. Fıstık kabuğu miktarı arttıkça
sağlamlık artmaktadır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarsak inşaat sektöründe bina sağlamlığı ve ısı yalıtımı
hususunda yeni bir alan açmış olduk. Deprem kuşağında olan ülkemizin önemli bir sorunu olan bina sağlamlığı
konusunda insanları bilinçlendirmiş olduk.”Deprem öldürmez bina öldürür.“ sözünün gerçekliğini bir kez daha
ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bunun yanı sıra günümüz dünya sorunlarından olan küresel ısınmanın önemine
dikkat çekerek alınması gereken tedbirler hakkında insanları bilinçlerdirdik, aynı zamanda bu soruna bir nebze
olsun çözüm olduk. Proje fikrimiz gelişir ve yaygınlaşırsa, ülke genelinde uygulanması oldukça mümkündür.

Ahmet Selim UZUNOĞLU

Danışman
Kenan GÖKTEPE