FİZİK PROJESİ – TİTANYUM DİOKSİTİN FOTOKATALİTİK ETKİSİNİ KULLANARAK LED IŞIKLARI YARDIMI İLE YENİ BİR SU ARITMA SİSTEMİNİN TASARLANMASI

FİZİK PROJESİ – TİTANYUM DİOKSİTİN FOTOKATALİTİK ETKİSİNİ KULLANARAK LED IŞIKLARI YARDIMI İLE YENİ BİR SU ARITMA SİSTEMİNİN TASARLANMASI

Amaç: Endüstriyel atıklardaki, canlılara zarar veren kirliliklerin uzaklaştırılması için etkin metot ve maddelere ihtiyaç bulunduğundan, etkin alternatif çözüm yöntemlerinin ortaya konması, üzerinde en çok çalışılan konulardan bir tanesi olmuştur.

Projemizde, güneş ışığına (UV ışık) ihtiyaç duyulmadan da titanyum dioksitin fotokatalitik etkisini kullanabilmeyi ve bu sayede kapalı ortamlarda da fotokatalitik etki ile arıtma işlemi gerçekleştirebilecek yeni birarıtma sistemi tasarlamayı amaçladık.

Yöntem ve işlemler: Projemizde öncelikle amaca yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Literatür araştırması sonunda amaca ulaşmak için belirlenen problemlerin çözümüne yönelik kontrollü deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerle, önceden belirlenen problemler teker teker giderilerek arıtma sistemi prototipi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu prototipi test etmek amacıyla son olarak kontrollü bir deney yapılmış ve sonuçları kaydedilmiştir.
Gözlemler/Veriler/Bulgular: Prototip ile yapılan deney neticesinde önceden beklenildiği gibi başlangıçta hızlı daha sonra yavaşlayan bir reaksiyon gerçekleştiği gözlenmiştir. Deney esnasında elde edilen bulgular kaydedilmiş, sonuçlar tablo ve grafikle ifade edilmiştir.

Sonuçlar: Spektrofotometreden okunan değerler yorumlandığında başlangıçta 0,969 olarak ölçülen metil mavisi absorbansı 15. dakikada 0,823’ e düşmüş, %15.1 temizlenme görülmüş, ve sonraki zaman aralıklarında da sürekli düşüş göstermiştir. Bu da sistemimizin çalıştığının ve içerisinde fotokatalitik reaksiyonların gerçekleştiğinin bir göstergesidir.

Tasarlamış olduğumuz arıtma sistemi, gelecekte çok büyük bir ihtiyaç haline gelecek olan suyun temizlenmesine katkı sağladığı gibi, ekonomik ve çevreci olması nedeniyle de avantajlıdır.

İZMİR MALTEPE ASKERİ LİSESİ

DANIŞMAN : EMRE YANBAY

Uğurcan ÇELİK
Yüksel TOLUN