Fizik Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yaparak Yaşayarak Öğreniyorum, Bilim Kampı

Fizik Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yaparak Yaşayarak Öğreniyorum, Bilim Kampı
4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

Bu projede Lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri kapsamındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri hakkındaki önyargılarını ve korkularını yıkarak, bu temel bilimlere ait ders konularının aslında ne kadar hayatımızın içinde ve keyifli olduklarını, basit materyaller kullanılarak yaptırılan deneylerle eğlendirerek, yaparak ve yaşatarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Temel bilimlerin öneminin vurgulanması ile çağımızın önde gelen disiplinler arası bilimlerinden olan Biyomedikal Mühendislik, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin alanlarında uzman akademisyenler tarafından tanıtılması ve bu bilimlere yönelik öğrencilerin olumlu tutum geliştirmesi ve ilgilerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Temel fen bilimlerinin gerçekte günümüz modern teknolojilerinin temeli olduğu fikrinin öğrencilere eğlendirerek aşılanması ve bilimi sadece kullanan değil üreten toplum olma yolunda bölgesel anlamda küçük bir tohum atma hedefindeyiz.

Dr. Öğr. Üyesi Esma ERYILMAZ
Proje Yürütücüsü

Proje kapsamında Konya ili Meram ilçesi bünyesinde yer alan dezavantajlı ve/veya eğitsel olarak kısıtlı imkânlara sahip lise ve dengi okullar arasından seçilen aşağıdaki liseler pilot okullar olarak seçilmiştir. Bu okullardaki bilime meraklı, öğrenmeyi, araştırmayı seven ve kampa katılmaya istekli öğrencilerimiz arasından, doldurdukları başvuru formlarındaki fen bilimleri dersleri hakkındaki düşünceleri de dikkate alınarak istekli 40 öğrenci (20 kız + 20 erkek ) seçilmiştir.