Fen Projesi – TATLI PESTİSİTLER

Proje Adı: TATLI PESTİSİTLER

Proje Amacı:

Tarımda kullanılan zirai ilaçlar zaman içinde çeşitli doğal faktörler yüzünden etkileri azaldığı için belirli periyotlarda uygulanırlar. Bu uygulamanın hem doğada yaşayan diğer canlılara hem bitkilere hem de bunları tüketen insanlara zararları da böylece artmış olur.

Projemizin amacı doğal yapışkan sıvılar kullanarak ilaçların bitkilerdeki kalıcılığını artırmak ve böylece ilaç uygulama sayısını azaltmaktır.

Giriş:

Bitkiler zararlı haşerelerden korunmak veya gelişimine yardımcı maddeleri alabilmek adına ilaçlanmaktadır. Bu ilaçlamanın, bitkinin cinsine ve ilacın etkisine göre kademe kademe tekrarlanması gerekebilir. Çünkü genellikle bu ilaçların bitkiler üzerindeki kalıcılığı kısa sürmektedir. Bu durum ise bitkilerin gereğinden fazla kimyasal maddeye maruz kalmasına ve kanserojen faktörlerin bitkiyle sık temas etmesine yol açacaktır.

Bu proje de amacımız bitki ilaçlanmasında kullanılan maddenin bitkinin istenilen kısımda kalıcılığını arttırmak fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bitkiden uzaklaşmasını önlemektir.

Bu amaçla öncelikle zirai ilaçlar hakkında kısa bilgi araştırması yapılmıştır.

Tarımda, sebzecilik ve meyvecilikte zirai ilaçlar önemli yer tutmaktadırlar. Çünkü birçok bitkinin gelişim aşamasında karşılaştığı olumsuz etkiler hastalanmalarına ya da kalitesiz ürün vermelerine sebep olmaktadır. Bu sebeple ziraat ile uğraşan herkes belirli aralıklarla ürünlerini böcekler ya da hastalıklara karşı ilaçlandırma yoluna gider. Ancak bu zirai ilaçların bilinçli ve yerinde kullanımı hedeflenen zararlı böcek ve yabancı otların yok edilmesini sağlarken bilinçsiz kullanımı ise faydalı böcekleri, mikroorganizmaları, bitkileri, suyu ve hatta insan sağlını olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizde pestisit kullanımı 1960?lı yıllardan sonra hızla artmakta olup, toz kükürt ve göztaşı hariç, ortalama 32733 ton ilaç tüketilmektedir. İlaç tüketiminin % 42,4?ünü insektisitler, %22,4?ünü herbisitler, % 19 unu fungisitler, % 2,7?sini akarisitler, % 8,1?ini yağlar ve % 5,4?ünü ise diğer pestisitler oluşturmaktadır. Türkiye?de etkili madde olarak hektara 0,63 kg ilaç kullanılmaktadır.

Bu ilaçlar toz veya sıvı halde olabilmektedir. Ayrıca kullanıldığı bitkilerin yüzeyinin tüylü, düz, girintili çıkıntılı veya kaygan ilaç kullanım türünü veya miktarını etkilemektedir.

Pestisitler bitkilerin yüzeyine uygulandıktan sonra fiziksel veya kimyasal yollarla azalarak etkilerini yitirmektedirler.

Fiziksel yollar; uygulanan ilacın kaygan yaprak yüzeylerinden sızması, rüzgar, yağmur, sıcaklık ve buharlaşma gibi faktörlerle uzaklaşmasıdır.

Kimyasal veya fiziksel yollarla tarım ilacının bitkiden uzaklaşması tekrar ilaçlama yapmak zorunluluğu doğurabilir.

Bu tekrarlama bitkinin daha fazla kimyasala maruz kalmasına neden olur. Böylece önceki ilaçlamadan kalan fazla kimyasal, bitkiden insanlara geçerek çeşitli zararlara neden olmaktadır. Uzun vadede oluşabilecek bu olumsuzlukları engellemek ve hem ilaçlama sayısını ve kullanılan ilaç miktarını azaltmak basit doğal yapışkan maddeler ile mümkün olabilir.

Çalışmalarımız sırasında proje danışman öğretmenimiz Ülkü KUŞ dan, Uzman Biyolog Duygu CELEBCİOĞLU ve Yüksek Kimyager Pınar ÇETİN den yardım alınmıştır.

YÖNTEM

Kullanılan yöntem

Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmıştır. Proje konusu belirlenmiştir. Kaynak taraması ve gözlemler yapılmıştır. Kontrollü deneyler yapılarak veriler elde edilip kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve ilişkilendirilmiştir.

Çalışmalarımızda yapı ve özellik olarak özdeş seçilen sikleman bitkileri kullanılmıştır. Böcek ilacımız ve siklemen bitkilerimiz ile saksı, toprak ve ilaç kabı materyallerimiz okulumuzun yanındaki botanik bahçesinden temin edilmiştir. Ayrıca aktardan kırmızı gıda boyası alınmıştır.

DENEY GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

-Deneysel çalışma için 4 grup oluşturulmuştur.

-İlk grup kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

-1lt:0,5 gr oranında şeker, bal ve nişasta ile çözeltiler hazırlanmıştır.

-Ticari olarak satılan böcek ilacımız içerisine mikroskop altında kolay inceleme yapmak amacıyla bir miktar kırmızı gıda boyası eklenmiştir.

-Kontrol grubumuza sadece ilaç uygulaması yaptık.

-2.deney grubu: Önce şekerli su çözeltisi uygulandı ardından böcek ilacımız sıkıldı.

-3. Deney grubu: Önce ballı su çözeltisi uygulandı ardından böcek ilacımız sıkıldı.

-4. Deney grubu: Önce nişastalı su çözeltisi uygulandı ardından böcek ilacımız sıkıldı.

DENEY AŞAMASI VE MİKROSKOBİK İNCELEME

Deney sürecimiz kimyasal ilaçlardan etkilenmemek için okulumuzun terasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dış ortam koşullarının gözlenmesi ve bitkilerin yağmur, rüzgâr ve sıcaklık faktörlerine de maruz kalmaları için teras ortamı tercih edilmiştir.

Deney gruplarımıza çözeltilerin ve böcek ilaçlarının uygulamasını yaptıktan sonra 2 günde bir belirli saatlerde gözlem yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve yapraklarından alınan kesitler mikroskop altında incelenerek uygulanan ilaç miktarındaki değişim belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel süreç toplam 1,5 ay ( 40 gün) sürdürülmüştür.

PROJE TAKVİMİ:

1 Ekim ? 15 Ekim: Literatür taraması

16 Ekim ? 5 Kasım: deney malzemelerinin hazırlanması

12 Kasım ? 20 Aralık: Deney gerçekleştirildi ve fotoğraflar çekildi

21 Aralık ? 06 Ocak: Verilerin yorumlanması ve rapor yazımı

PROJE BÜTÇESİ

Saksı, çiçekler, ilaç, gıda boyası: 35 TL

SONUÇLAR

Elde edilen veriler ve fotoğraflar kaydedilmiş (Resim 2) ve tablo haline getirilerek (Resim 3) de gösterilmiştir. Mikroskop altında hergün incelediğimiz yapraklarımızın fotoğraflarını mikroskobun oküler kısmına fotoğraf makinamızı koyarak çektik. Tüm günlere ait resimlerimiz çok olduğu için mikroskop resimlerimiz 1.-15.-25.-40. günlerden derlenerek oluşturulmuştur.

1 litre içerisinde 0,5 gr oranında çözerek hazırladığımız ve bitki yüzeyine yapışkan özellik katarak pestisitlerin uzun süre bitki üzerinde kalarak etkili olmasını hedeflediğimiz çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre;

2. deney grubu bitkimize uyguladığımız şekerli su çözeltisinin böcek ilacı ile iyi temasa girdiği ve ilacın uzun süre bitki yapraklarının yüzeyinde kalmasını sağladığı mikroskobik incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu etkiyi bal ve nişasta ile hazırladığımız çözeltiler takip etmektedir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaptığımız çalışmanın sonuçlarını karşılaştırdığımızda şeker ve su ile hazırlanan karışımımız ile bitkilerin yüzeyinde bulunan ilacın süresini artırabileceğimizi gördük. Böylece ziraatle uğraşan insanlar sürekli ilaçlama yaparak hem ekonomik açıdan daha az ilaçlama yaptıkları için rahat edecekler hem de sık sık ilaçlama yapmalarına gerek kalmadığı için sağlıkları daha az riske girmiş olacaktır.

KAYNAKLAR

www.zmo.org.tr/resimler/ekler/afd8346a677af9d_ek.doc?tipi=40

kongre.hasuder.org.tr/index.php/tarim1/tsgs1/paper/…/47/5

metingulesci.blogcu.com/tutun-ilaclamalarinda-kalinti…/10665891

http://www.kozanbilgi.net/forum-oku-32237-tarim_ilaclari_pestisid_kullanimi_ve_sorunlari.html

http://fbe.erciyes.edu.tr/MKA-2005/Dergi/2010-vol26-no-2/MAKALE7/FULL.pdf

http://metingulesci.blogcu.com/tutun-ilaclamalarinda-kalinti-sorunlari/10665891

http://www.tarimkutuphanesi.com/ZIRAI_MUCADELENIN_TANIMI_VE_MUCADELE_YONTEMLERI_00185.html

http://metingulesci.blogcu.com/tutun-ilaclamalarinda-kalinti-sorunlari/10665891

ÖZEL ESENKENT OKYANUS ORTAOKULU
TALATPAŞA CAD. YEŞİLIRMAK SOK. BAHÇEŞEHİR PAZARTÜRK KARŞISI NO:2 ESENKENT-ESENYURT/İSTANBUL
BİYOLOJİ – TATLI PESTİSİTLER
AYŞE NAZLI UYANIK ORHUN TÜRKBEN
ÜLKÜ KUŞ

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin