Fen Projesi – KIŞ BASTIRIRSA YAPRAK YALITIR

PROJE ADI: KIŞ BASTIRIRSA YAPRAK YALITIR

PROJENİN AMACI: Dökülen ağaç yaprakları ve bozulmuş sütten elde edilen kazein tutkalı ile alternatif ve doğal bir kompozit malzeme elde ederek ısı yalıtımı ve kauçuk zemin kaplamaya alternatif sağlamak .

PROJENİN HEDEFLERİ:

1-Sonbaharda dökülen ağaç yapraklarının geri dönüşümünü sağlamak.

2-bozulmuş sütlerden kazein tutkalı elde ederek geri dönüşümünü sağlamak.

3-Dökülen ağaç yaprakları ile kazein tutkalından kompozit malzeme elde ederek yalıtım, amaçlı ekonomiye kazandırımı.

4-Isı yalıtımı malzemesi olarak kullanılan yapay malzemelerin azaltılması ve doğal malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması

GİRİŞ

Günümüzdeki enerji sorunu göz önünde bulundurulduğunda, bina konforunun minimum enerji kullanarak sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü ülkemiz basta olmak üzere diğer ülkelerin enerji ihtiyaçları gelişen teknoloji ve sanayiye bağlı olarak gün geçtikçe artmakta ancak, enerji kaynaklarımız ve enerji üretimimiz azalmaktadır.

Isı yalıtımı; kapalı mekânların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek, dış iklim koşullarına karsı yapılan ısıtma-soğutma işlemlerinde kullanılan enerji de tasarrufu sağlamak, çevre sorunlarını çözmek ve hava kirliliğini azaltmak için yapılarda alınan her türlü önlemler bütünüdür. Isı yalıtımı; aynı zamanda yapıyı dış etkilerden koruyarak ömrünü uzatmakta ve yapı fiziği şartları da yerine getirildiği için isletme maliyetlerini düşürmektedir [1].

Yapılarda ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamak, hava kirliliğini azaltmak, rahat ve konforlu yasam ortamlarının sağlanması ve ısı kayıplarının yol açacağı olumsuz fiziksel sorunların yaşanmaması için yapılması gereken bir uygulamadır [2]. Isı yalıtım malzemeleri; ısı geçişine karsı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip ürünlerdir [3].

Isı yalıtımı ile ısı kayıplarının önüne geçildiği gibi yapılar; nem, rutubet ve korozyona karsı da korunur. Böylece binada ısı yalıtımı; binanın ömrüne olumlu yönde etki ederek bina ömrünü arttırır. Isı yalıtımı ile binalarda tasıma ve destek görevi gören elemanların iç ve dış yüzeylerinde meydana gelebilecek ısı farklılıklarına bağlı olan termal gerilmelerin önüne geçilir [4].

Enerji tasarrufunun önemli bir ayağı da ısı yalıtımıdır. Binalarda ısı yalıtımı yapılması, binanın ısıtılması için gerekli olan yakıt miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.Türkiye?de dökülen ağaç yaprakları hayvanların beslenmesi, yakacak olarak ve doğal gübre üretiminde kullanılmaktadır. araştırmalar sonucu bitki yaprakları Türkiye?de yalıtım ve kaplama işleri için kullanılmadığı görülerek ısı yalıtımı amaçlı kullanılabileceği düşünülmüştür. Deney için ağaç yaprakları ve kazein tutkalı kullanılmıştır. Kazein, ekşimiş az yağlı sütte bulunan albüminli bir maddedir Ekşi sütten üretildiği ve suda erimeme özelliğinden dolayı projede kullanımı tercih edilmiştir.

YÖNTEM

1-Yalıtım malzemesinin yapımında kullanılan yapraklar sonbaharda okul bahçesinden toplanarak temin edildi.

2-Toplanan yapraklar ayıklanarak su ile yıkanıp temizlendi.

3-Temizlenen yapraklar Havanda öğütülerek posa haline getirildi.

4-Öğütülen yapraklar doğal bağlayıcı olan ekşimiş sütlerden elde edilen kazein tutkalı karışımı ile birleştirildi.

5- Bu sayede doğal bir bağlayıcı olan kazein tutkalının birleştirici ve suya karşı dayanıklılık özelliği hazırlanan yalıtım malzemesine kazandırılma amaçlandı.

6-Elde edilen harç 20X15 cm ölçülerinde kalıba konularak presleme işlemine tabi tutuldu.

7-Preslenen malzemeler fırınlanarak pişirildi.

8- Hazır olan ısı yalıtım malzemesi öncelikle hassas terazi ile tartıldı, bir bardak içerisindeki suya tamamen daldırılarak 3 saat bekletilip tekrar tartıldı böylece suya dayanıklılık testi yapıldı.

9- Hazırlanan ısı yalıtım malzemesi üzerine çivi çakılarak dayanıklılığı test edildi.

10-Hazırlanan ısı yalıtım malzemesini başka bir ısı yalıtım malzemesi olan straforla karşılaştırmak ve verimini araştırmak için kontrollü deney düzeneği hazırlandı.

Deneyde kullanılan malzemeler: Lamba, termometreler ,20×15 cmkare boyutlarında strafor ve yine eşit boyutta yapılan malzeme

Düzenek 3 gruptan oluşuyor

1.GRUP:Kontrol grubu olacak şekilde lamba 20 cm mesafeden direk termometre üzerine tutulup belirli sürelerde sıcaklık gözlemlenir.

2.GRUP:strafor altına termometre yerleştirilmek koşulu ile yine lamba 20 cm mesafeden tutulup sıcaklık değişimleri gözlenir.

3.GRUP:Yapılan malzeme altına termometre yerleştirilerek yine lamba 20 cm mesafeden tutulup sıcaklık değişimleri gözlenir.

Elde edilen veriler resimler kısmında tablo ve şekillerle resim 2 te gösterilmiştir.

PROJE BÜTÇE

Toplam maliyet 10 TL tutmuştur.

PROJE TAKVİMİ

(2012-2013)

Literatür taraması: Kasım 2. Hafta

Malzemelerin temini: Kasım 3. ve 4. hafta

Malzemenin yapımı: Aralık 1.ve 2.hafta

Malzemenin testi ve doğrulama: Aralık 3.ve 4.hafta

Yapılan malzemenin deneysel olarak araştırılması: Ocak 1.hafta

Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışma: Ocak 2. ve 3. hafta

SONUÇLAR-SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Malzemenin suya,ısıya karşı dayanıklılığı nedeniyle ısı yalıtımında kullanılmasının uygun olduğu görüldü.

2) Suya ve ısıya dayanımı sebebiyle bina iç ve dış yalıtımında kullanılabildiği gibi , park ,okul bahçesi gibi alanlarda da kauçuk zemine alternatif olarak kullanımının uygun olduğu görüldü.

3) Özellikle çürümeye terk edilen veya yakılıp ortadan kaldırılan bitki yapraklarının geri dönüşümü sağlandı .

4)Bozulan sütlerin geri kazanımı sağlandı

5)Yapılan malzemenin işlenebilirliği gayet iyi. kokusuzdur ve doğal malzemelerden oluştuğu için insan sağlığına ve çevreye zararlı olma.

6) Tabloda elde edilen verilere göre bitki yaprakları ile elde edilen ısı yalıtım malzemesinin diğer ısı yalıtım malzemelerine bir alternatif olabileceği anlaşıldı.

TEŞEKKÜR

Projemizin fikir ve yapım aşamasında bizlere değerli katkılarından dolayı Fen Teknoloji Öğretmenimiz sayın Nurhan Rukiye Yıldırım a ve Okul Müdürümüz Sayın İhsan Zeren e teşekkürü bir borç biliriz.

KAYNAKLAR

[1] `Yalıtım? TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MMO Yayın No: 2005/399, 2005, s.7-15,19-37,81-104

[2] RUBACI E., `Yaşanan Konutlarda Enerji Tasarrufu? Martav Yalıtım A.S, 2006, s. 25-36

[3] ÖZEREN Y. `Para Kazandıran Konfor? , inşaat&Malzeme Dergisi, Altan Matbaacılık, Ekim-2005

[4] YILMAZ, R. `Betonarme Karkas Yapılarda Kolon ve Kirişlerdeki Isı Kayıplarının Önlenmesi? Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Haziran,2006, s.1-4,28-49,63-67

Galatasaray Ortaokulu
Meşrutiyet mah Kevser sok. ŞİŞLİ
FİZİK – KIŞ BASTIRIRSA YAPRAK YALITIR
SELIN ZEYNEP GİRAY NAZ AKGÜL
NURHAN RUKİYE YILDIRIM

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri