Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi

Tübitak 2229 Kodlu “Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” 2017/3. dönemi kapsamında “Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitimi” isimli yeni bir etkinlik için başvuru yapılmıştır. 10-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Rize / Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılması planlanan çalıştaya, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıfında okuyan başarılı 28 öğrenci davet edilecektir. Destek alındığı takdirde katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru ve kayıt menüsünden 31.01.2018 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Hedef Kitle
Etkinliğin hedef kitlesini; Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programında öğrenim gören ve 3. sınıfta okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri 3. ve 4. sınıflarda alacakları uygulamalı derslere (Öğretmenlik Uygulaması, Özel Öğretim Yöntemleri I, II) yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinlikle ilgili duyurular, sosyal medya aracılığıyla katılımcı adayı öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu yolla, programlanan çalıştay kapsamında yukarıda sıralanan konulara ilgisi olan Fen Bilgisi Eğitimi Lisans öğrencileri, web adresinden Başvuru Formunu 31 Ocak 2018 günü ve saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Etkinliğin yaygın etkisini arttırabilmek ve aynı zamanda diğer fakültelerde okuyan öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmek için, her fakülteden biri bayan ve diğeri erkek olmak üzere en çok 2 öğrenci etkinliğe davet edilecektir. Bu şekilde etkinlik için en fazla başvuru yapılan fakültelerden katılımcı seçilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcı adaylarının akademik not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile bilgisayar okuryazarlık düzeyleri, proje fikrine sahip olma ve bunu gerekçelendirmeleri de öncelikli tercih sebebi olacaktır.

Etkinliğin Kapsamı:

Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası ve Felsefesi)
Proje Yönetimi
Bilgiye Erişim
Fen Eğitiminde Proje Yaklaşımı
Bilimde Etik
İletişim ve Etkinlikler
Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)
Sunum Teknikleri ve Poster Hazırlama
Araştırmaların Raporlanması
Paralel Oturumlar (Fen Bilimlerinin alt konuları)

– Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi/çalışma alanlarına yönelik tanışma sunumları,

– Öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilmiş proje örneklerinin incelenmesi,

– Proje konusunu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyini artırmaya yönelik görüşmeler

Sanatsal Etkinlikler
Sosyal Etkinlik
Proje Önerisi Hazırlama
Proje Uygulama
Proje Raporlama
Proje Sunumları ve Değerlendirme