Fatih Üni. Öğretim Görevlisi İlanı

Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim görevlisi alınacaktır

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm/ ana bilim dalına, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

Bölüm Ana Bilim Dalı Unvan Kontenjan
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Öğr. Gör. 1
Önemli Bilgiler

İlgili ana bilim dalında doktora yapıyor olmak
İngilizce ders analatabilecek seviyede dil bilgisine sahip olmak
Adayların, aşağıdaki belgelerle birlikte Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvurulan alanın belirtilmesi gerekir.)
Lisans diploması veya denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
Lisans transkript belgesi (Asıl)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Varsa yüksek lisans transkript, diploma örneği ve denklik belgesi
Özgeçmiş (YÖK formatında)
Başvuru Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
KPDS veya ÜDS’de İngilizce’den en az 90 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak (Ders verebilecek seviyede İngilizce Dil bilgisine sahip olmak.) veya İngilizce eğitim veren bir bölümden lisans derecesini almış olmak.
Sınav Takvimi

Öndeğerlendirme : 31 Mayıs 2013
Giriş Sınavı : 03 haziran 2013
Sonuçların İlanı : 05 Haziran 2013
İlk Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2013
Son Başvuru Tarihi : 30 Mayıs 2013

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Tel: +90 (212) 8663300 / 5004
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin