Etimesgut Bilsem ve Yeni eTwinning Projesi

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi olarak başlattığımız ve içinde yer aldığımız Edirne’den Antalya’ya, Slovenya’dan Litvanya’ya, Karadeniz Ereğli’den Ankara’ya 12 ortakla e-twinning projesinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. İklim değişikliğini anlamak zor bir süreç ama farkındalıktan ziyade, ben ne yapabilirim sorumluluk anlamında kazanımları olacağını düşündüğümüz projeye öğrencilerimizin güzel coşkusu ile başladık.

PROJENİN ADI: MEYDAN OKUYAN İKLİM ELÇİLERİ

Bu projenin amacı: Öğrencilerin iklim değişikliğinin temel bileşenlerini ve bu karmaşık sistemin unsurlarını ve bir sistem içindeki ve sistemler arasındaki etkileşimleri tanıma becerisini, farkındalıklarını ve bireysel sorumluluk alma davranışlarını argümantasyon temelli düşünme, araştırma, sorgulama, iş birliği, probleme dayalı öğrenme vb.  yaklaşımları ile kazandırmaktır. Ayrıca bu yeni düşünme ve hareket etme yollarını erken dönemlerde tanımalarını sağlayarak farkındalık yaratmak onları geleceğe hazırlamak projenin amaçları arasındadır. Böylece sürdürülebilir bir çevre için  öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkına  vararak   bu süreçte  aktif görevler alabilecektir.

Çünkü eğitimde öğrencilerin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının tepkisel değil önlemsel davranış biçimlerini üzerinden kurulması iklim kırılganlığınıda azaltacaktır. Çünkü öngörülen iklim değişiklikleri, su kaynakları, tarım, doğal ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahiptir. İklimdeki değişiklikler büyüdükçe, olumsuz etkilerin gücüde artar. İklimin hem bu büyüklüğe hem de hıza oldukça duyarlı olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda var olan iklim düzeninin sürdürülebilirliğini gerçekleştirmek çok önemlidir.