Eşrefoğlu İlkokulu M.A.C>TRACTION İsimli Erasmus KA229 Projesini 6 ülkeden 6 Ortak Okul İle Birlikte Tamamladı

Peach and Blue Illustration English Class Education Presentation

Eşrefoğlu İlkokulu M.A.C>TRACTION İsimli Erasmus KA229 Projesini 6 ülkeden 6 Ortak Okul İle Birlikte Tamamladı.

6 ortak okulun tecrübelerini ,bilgi ve metodolojilerini paylaştığı bu projeye başlangıç tarihi Kasım 2018 ,bitiş tarihi Mart 2021’dir. Proje, ilkokullarda dikkat eksikliği sorununun çözümüne yönelik öğrencilerle yapılan zihinsel, sanatsal, geleneksel (mental-art-cultural Works) çalışmaları kapsar. Proje için her ortak okulda , 8-11 yaş aralığında dikkat eksikliği olan öğrenciler, d2 testi yapılarak seçilmiştir. Bu öğrencilerle yapılan çalışmaların öğrenciler üzerindeki etkisini görmek için son test yapılmıştır. Öğrencilerin odaklanma, dikkat sürekliliği, psikomotor hız değişikliklerinin olup olmadığı tespit edilmiştir. Seçilen öğrenci sayıları, ortak okulların mevcutlarına göre değişmekle birlikte 10 ile 50 arasındadır. Seçilen öğrencilerle haftanın birkaç günü okul dışı zamanlarda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar; zihinlerini meşgul eden türdeki yaratıcı çalışmalar, zihinsel oyunlar, satranç, dijital oyunlar, müzikli ritm oyunları, sanat çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları, kodlama çalışmalarıdır. Bu çalışmaların seçilme sebebi beynin sağ ve sol kısmının her ikisinin de çalışmasının sağlanması içindir. Projede hem bu çalışmalar yapılmış hem de bu öğrencilere sorumluluk verilmiş, yerel etkinliklere katılmaları sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri desteklenmiş, kültürel bilinç kazanmaları ve BIT becerilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Öğrenciler Avrupa kültürel mirasını bu proje sayesinde öğrenmişler, çeşitli turnuva ve yarışmalara da katılmışlardır. Bu proje, ebeveyn ve öğretmenlerin de bilgilenmesini kapsamaktadır. Proje süresince veliler bilinçlenmiş, öğretmenler mesleki gelişimlerini arttırmışlardır.