ERA-IB Projesinin 2015 Yılı

ERA-IB-2 Endüstriyel Biyoteknoloji Alanında Uluslararası
Ar-Ge Projeleri 2016 Yılı Çağrı İlanı
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı
bir proje olan ERA-IB-2, yüksek katma
değer sağlayacak endüstriyel
biyoteknoloji alanında uluslararası
ortaklı Ar-Ge projelerinin
desteklenmesini amaçlamaktadır.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
ERA-IB’nin 7. çağrısı olan bu çağrıda
ERASynBio ve ERA-MBT ile işbirliğine
gidilmiş ve ortak çağrıya çıkılması
planlanmıştır.
Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en
az 3 farklı ülkeden en az 3, en fazla 8
ortak ile oluşturulabilecektir. Bu şartın
sağlanması koşuluyla;
 Büyük şirketler, KOBİ’ler,
üniversiteler, enstitüler vb. proje
konsorsiyumuna katılabilir.
Üniversite ve enstitüler
danışmanlık veya hizmet alımı
yapılan kurum olarak Türk
ortakların projelerinde yer alabilir.
 Çağrıya katılmayan ülkelerin
kuruluşları, kendi ulusal ajansları
tarafından fonlanamayan
kuruluşlar ya da proje
kapsamındaki alt yükleniciler de
projedeki giderlerini kendileri
finanse etmek koşuluyla proje
konsorsiyumuna katılabilir.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:
ERA-IB-2 ortağı ülkeler ve fonlama
ajansları:
Türkiye (TÜBİTAK), Belçika (IWT),
Almanya (BMBF, SMWK), Hollanda
(NWO), Norveç (RCN), Polonya
(NCBR), Portekiz (FCT), Romanya
(UEFISCDI), Rusya (FASIE), İspanya
(MINECO), Letonya (LAS)
ERASynBio ortağı ülkeler ve fonlama
ajansları:
Finlandiya (TAKA), Danimarka (IFD),
Fransa (ANR), İsrail (MOH), İsviçre
(KTI)
ÇAĞRI KONULARI
Aşağıda belirtilen konulardan bir ya da
birkaçını içeren konularda projeler
sunulabilir:
Processes
1. Conversion of industrial by-products
and biomass into value-added products
2. Novel systems for new or more
sustainable processes using bio-catalysts
such as enzymes, micro-organism and cellfree
biosynthesis systems from natural or
synthetic origins. This includes orthogonal
biosystems, minimal genome approaches
and protocells.
3. Compounds by understanding and
engineering metabolic pathways including
synthetic biology approaches.
4. Process development, intensification
and/or integration in existing industrial
processes e.g. upstream or downstream
design, scale-up of biotechnological
processes.
Products/markets
1. Bio-based materials
2. Platform chemicals e.g. bio-monomers,
oligomers and polymers
3. Pharmaceuticals, functional food/feed
ingredients
ÇAĞRI TAKVİMİ
01.11.2015 – 02.02.2016: Proje
başvurularının alınması (Başvuru tek
aşamalıdır, her ortak kendi fonlama
ajansına ulusal başvurusunu yapmadır.
Koordinatör ayrıca ERA-IB-2’ye
uluslararası başvuruyu yapmalıdır.)
02.02.2016 – 30.04.2015: Projelerin
değerlendirilmesi
Mayıs 2016: Sonuçların açıklanması
Ocak 2017: Projelerin başlaması
PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
www.era-ib.net internet adresindeki
form İngilizce doldurulacak ve ortak
kuruluşlar adına, proje koordinatörü
tarafından, 2 Şubat 2016 (saat 13:00
CET1
) tarihine kadar yapılacaktır.
Başvuru dokümanları ve çağrıya ilişkin
diğer dokümanlara
adresinden erişilebilir.
TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar,
uluslararası başvuru ile eş zamanlı
olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası

1 CET: Central European Time
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programına başvuruda bulunacaktır.
Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri,
1509 programına başvuramamakta,
ancak özel sektör firmalarının
projelerinde danışman ya da hizmet
alınan kurum/kuruluş olarak yer
alabilmektedir.
1509 ULUSLARARASI SANAYİ ArGe
PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne
bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik tüm
sermaye şirketleri başvurabilmektedir.
Programda hibe şekilde destek
verilmektedir. Destek oranı büyük
firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.
ERA-IB-2’ye sunulan bir projede
Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer
alması halinde, bu kuruluşların 1509
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programına ortak proje
önerisi sunması gerekmektedir.
ÇAĞRI ve ERA-IB-2 HAKKINDA
BİLGİ İÇİN:
www.era-ib.net
www.tubitak.gov.tr/1509
Dilek ŞAHİN
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK TEYDEB
0312 468 53 00 / 1918
dilek.sahin@tubitak.gov.tr