Enerji Tasarrufu Resim Yarışması

Enerji Tasarrufu Resim Yarışması

ENERJİ TASARRUF HAFTASI KAPSAMINDA
SİVAS, TOKAT, YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENECEK ETKİNLİK DETAYLARI VE
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) KONU : Enerji tasarrufu

2) AMAÇ : Öğrencilerimize; hayatımızda büyük önemi olan enerjinin bilinçli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak, enerjinin savurgan kullanıldığı zaman ailemize, yurt ve
milletimize getirdiği zararları anlatmak, bunun karşısında tutumlu enerji kullanmanın
yollarından ve faydalarından bahsetmek.

3) ALANI : SİVAS, TOKAT, YOZGAT

4) YARIŞMA KATEGORİLERİ: Ortaokul

5) FAALİYET TAKVİMİ :

Takvim
Enerji Tasarrufu Resim Yarışması 1

6) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere
duyurulacaktır.
b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kültür Birimine elden teslim edilecektir.
c. Öğrencilerce gönderilen eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak seçici
kurul tarafından incelenip dereceye giren öğrencilerin isimleri İl Milli Eğitim
Müdürlükleri, CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş internet sayfasında
duyurulacaktır.
d. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve eserler üzerinde
katılımcılar hiçbir hak talep etmeyecektir. Eserler gerektiğinde sergilenecektir.
e. İlk 30 a giren resimler ödül töreninde sergilenmesi amacı ile CK Çamlıbel Perakende
Satış A.Ş. ‘ye teslim edilecektir.

Ortaokul
Birincilik Ödülü Tam Altın
İkincilik Ödülü Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülleri CK Çanta + Kırtasiye Seti
NOT: 3’er öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

7) RESİM YARIŞMASI ŞARTLARI:
a. Yarışmacılar birer resimle katılabilecektir
b. Resimler, kısa kenarı en az 30cm, uzun kenarı da en fazla 80cm olacak şekilde
yapılacaktır
c. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir(sulu boya, pastel boya, yağlı
boya, kuru boya, guaj boya vb.)
d. Resimler iki mukavva vb. koruyucu malzemeye konulup paketlenerek İl Milli Eğitim
Müdürlükleri yetkili birimlere elden teslim edilecektir.
e. İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yetkili Birimleri
Sivas ; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür birimi
Tokat: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi (Bütçe)
Yozgat: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube
Müdürlüğü
f. Resmin ön yüzünde imza, isim vb. hiçbir ibare bulunmayacaktır
g. Şartnamemizin sonundaki etiket formatı doldurulup, resmin arka yüzüne
yapıştırılacaktır
h. Buruşmuş ve yıpranmış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır
i. Teslim tarihinden sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşan eserler, her ne mazeret
olursa olsun, değerlendirmeye alınmayacaktır
j. Eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş,
özgün resimler olması gerekmektedir.
k. Eserler incelenirken;
– Resmin kompozisyonu
– Konuya uygunluğu
– Renklendirme(kullandığı boyanın tekniğini kullanma becerisi)
– Konuyu özgün olarak işleyebilme
– Temizlik ve düzen(çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında
değerlendirme yapılacaktır

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürlüğü
Adres: Yeşilyurt Mah. Erzincan Karayolu. 1. Km PK: 58000 Merkez / SİVAS
Telefon: 0 (346) 858 60 60
Faks: 0 (346) 858 61 0

8) ETİKET FORMATI:
İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin
Adı Soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti:
Okulun Adı:
Adresi:
Telefon No: