Emanetimiz Emin Ellerde Fahreddin Paşa Hikaye Yazma Yarışması

Emanetimiz Emin Ellerde Fahreddin Paşa Hikaye Yazma Yarışması

MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA’YI TANIMAK KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÜLKEMİZ GENELİNDEKİ ÖZEL / RESMİ TÜM ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN “EMANETİMİZ EMİN ELLERDE FAHREDDİN PAŞA ”KONULU HÎKAYE YARIŞMASI PROJESİ

Yarışmanın Amacı:

Madde-1 Öğrencilerimizin tarihlerini bilmeleri, tarihte derin izler bırakan kahramanlarımızı tanımaları amaçlanmaktadır. İşte Medine Müdafaasında gösterdiği cesaret ile tanınan Fahreddin Paşa bu kahramanlardandır. “Medine Kahramanı” olarak ismi tarihe yazılan Fahreddin Paşamın cesareti, kararlılığı, zorluklar karşısındaki mücadelesi öğrencilerimize örnek teşkil edecek ve öğrencilerimizde tarih şuurunun oluşmasına vesile olacaktır. Topkapı Sarayı -Kutsal Emanetler bölümünde Emanat-ı Mübareke ve Hazine-i Nebeviye’nin bugün bizde olduğunu söyleyebiliyorsak bu başarının Fahreddin Paşa’ya ait olduğunu da biliyoruz. Öyleyse Medine Müdafaasında İngilizlere karşı destan yazan Fahreddin Paşa’ya vefa borcumuzu geç kalınmış da olsa ödemenin zamanı geldi. Unutmayalım… Unutturmayalım…

Bu vesile ile Türk Edebiyatı tarihine yeni hikâyeler kazandırmak da amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Madde -2 Ortaokul öğrencileri arasında “Emanetimiz Emin Ellerde Fahreddin Paşa” konulu hikaye yarışması

Yarışmanın Kapsamı:

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar:

Madde -4 Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı ülkemiz genelindeki resmi ve özel tüm ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir.

Eserlerde Aranacak Şartlar:

Madde -5 Yarışmaya katılacak hikâyelerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 1. Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 2. En az üç en fazla on sayfa olacaktır.
 3. Bilgisayarda Microsoft Word formatında A4 boyutundaki kağıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.

ç) Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

 1. Her ilden sadece Birinci seçilen eser Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Başvuru:

Madde -6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; Okul / İlçe / İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Eserlerin ilk değerlendirmesi okul müdürlüklerince yapılacaktır. Okullarda birinci olan eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe de ilk üçe giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, illerde birinci olan eserler Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yapılacak İşlemler

Madde-7 Yapılacak işlemler Okul / İlçe / İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirilecektir.

Okullarda;

 1. Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
 2. Başvurular oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 3. Birinci olan eser ilçeye gönderilecektir.

İlçelerde;

 1. Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
 2. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 3. İlçede dereceye giren ilk üç eser İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İllerde;

 1. Yarışma takvimi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.
 2. İlçelerden gelen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 3. İllerde birinci olan eserler Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bakanlıkta;

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.

Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğünde;

İllerden birinci olarak gelen eserler Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü ya da görevlendireceği Şube Müdürü başkanlığında kurulacak komisyonca yapılacak değerlendirmeler sonucunda ülke genelinde ilk üçe giren eserler belirlenecektir.

Ödüllendirme ve ödül Töreni:

Madde – 8 Yarışmada dereceye giren eserlerden; ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi öğrencilerin komisyon tarafından belirlenecek ödülleri 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan törende verilecektir.

Yarışma Takvimi:

Madde – 9 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
Duyumların yapılması ve eserlerin yazılması 08 Ocak 2018-28 Mart 2018
Okullarda birinci seçilen eserin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 28 Mart 2018-03 Nisan 2018
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç eserin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 04 Nisan 2018-10 Nisan 2018
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde birinci olan eserin Elazığ şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğüne gönderilmesi 10 Nisan 2018-20 Nisan 2018
İllerden gelen eserlerden ilk üçe girenlerin belirlenmesi 26 Nisan 2018
İlk üçe giren eserlerin adresinden(http://elazig.meb. gov.tr) duyurulması 27 Nisan 2018
Elazığ’da yapılacak olan Ödül töreni 09 Mayıs 2018 Çarşamba

 

Diğer Hususlar:

Madde -10

(1) Yarışmaya katılan eserler;

 1. Okul /İlçe / İl Müdürlüklerinde l’i Türkçe olmak üzere en az 3 öğretmenden oluşturulacak komisyonlar marifetiyle değerlendirilecektir.
 2. Eserler, Elazığ Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğüne 717134@meb.kl2.tr okulumuz kurum eposta adresine elektronik ortamda ve Microsoft Word formatında gönderilecektir.
 3. Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

ç) Değerlendirmeye gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

 1. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
 2. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş

sayılacaklardır.

 1. Yarışma sonuçları, ödül töreni yeri ve zamanı, yarışma şartnamesinde yapılacak herhangi bir değişiklik okulumuz web sitesinde ve https://elazig.meb.gov.tr) yayınlanacaktır.
 2. Adres: İzzet paşa Mah. Kazım Bayer Cad. No.20 ELAZIĞ Telefon: 0424 2367870

*** Ödül törenine katılacakların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 1. Eserler İncelenirken;
 • Başlık ( başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)
 • Anlatım Düzeni:
 • Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği.
 • Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi.
 • Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirler ile destekleme.
 • Anlatım Zenginliği ( sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler)
 • Yazım Kurallarına Uygunluk ( Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni)
 • Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) Konusunda değerlendirme yapılacaktır.

Ödüller:

SIRALAMA ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülü Taşınabilir Bilgisayar
İkincilik ödülü Ipad
Üçüncülük ödülü Fotoğraf Makinesi

 

EK :1

İL:

İLÇE :

ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
OKULU
SINIFI
OKUL ADRESİ
OKUL TELEFON NUMARASI
İMZA