ELEKTRONİK PERİYODİK CETVEL

Girilen atom numarası değerine göre elementin özelliklerini LCD’de gösteren bir uygulama.

 

YAZI: pdf dosyayı incelemek için tıklayın

Elektronik devre şeması      5V’luk regülatör devresi

Elektronik devrenin genel görünümü

PCB dosyaları:

Eleman yerleşim planı

Lehim yüzeyi

PIC programlama için gerekli dosyalar

C kodu    Hex kodu

Bilgi sayfaları  (datasheets)

PIC16F877 mikro denetleyici (3.46MB)

2×16 paralel LCD

LM7805 gerilim regülatörü