EİB IX. MODA TASARIM YARIŞMASI

Moda, kendimizi kendimize ve dış dünyaya aktarma, bir başka deyişle, kendimizi ifade biçimimiz!

Yüzyıllardır farklılığın, prestijin ve dünya ile entegrasyonun en önemli yaşam sistemleri arasında yer alan moda endüstrisi her yıl, moda tasarımcıları aracılığıyla kendini farklı biçimlerde ifade edebilmenin yeni kodlarını belirliyor ve dünya ile paylaşıyor.

Moda tasarımcılarının elinde biçimlenen markalar, stiller ve ürünler, hayranlık uyandıran başarı öyküleriyle birlikte, dünyanın bir ucundan diğerine farklı kültürler ve yaşam biçimlerindeki kitlelerin ortak noktası olmaya devam ediyor.

EİB, yıllardır düzenlediği ve artık bir gelenek haline gelen Moda Tasarım Yarışmaları ile, Türkiye’deki Moda Endüstrinin gelişimine katkıda bulunmak, üstelik bunu yaparken ülkemizin genç yeteneklerini endüstriyle tanıştırmak ve onların yaşamlarında önemli bir kariyer sıçramasına platform oluşturmak gibi çok önemli ve değerli bir misyonu üstleniyor.

Her yıl, dönemin dünya moda trendlerinden damıtarak ortaya çıkardığımız farklı bir tema ile düzenlediğimiz yarışmamızın bu yılki teması “Manipülasyon”.

Manipülasyon, olduğundan farklı davranış ve biçimlerle karşısındakini yanılsamaya düşürme ve etkileme olarak tanımlanır. Bu olguyu Moda Tasarımı anlamında dokuları, desenleri, renk ve materyalleri, bilinenin ötesine geçerek kullanıp herkesi şaşırtacak bir “farklılık illüzyonu” yaratmak olarak yorumlayabiliriz.

Yaşadığımız- gördüğümüz her şeyin görüntüsünü çektiğimiz ve çoğunlukla elektronik ortamda farklılaştırarak, en basiti bile mükemmel hale getirerek, bir diğer deyişle manipüle ederek tüm dünya ile paylaştığımız bu yaşamda, yaratıcı zekânızı, aklınızı ve görsel bütünlük için öngöreceğiniz materyalleri harmanlayarak yeteneğinizi göstereceğiniz eğlenceli bir oyun alanı Manipülasyon!

9. Moda Tasarım yarışmamızda; Manipülasyon temasıyla oluşturacağınız 2014-2015 Sonbahar Kış Bayan ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarınızı heyecanla bekliyor ve tüm katılımcılarımıza başarılar diliyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Vatandaşı olan,

En az lise veya dengi okul mezunu,

18 yaşını doldurmuş olan

Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,

Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan herkes bu yarışmaya katılabilir.

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonların kullanım haklarını bir yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile EİB’ye devretmiş sayılacaklardır.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri nakden geri tahsil edilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tasarımlardaki yaratıcılık,

Teknik olarak uygulanabilirlik,

Giyilebilirlik,

Satılabilirlik,

Özgünlük,

Tasarımın güncel trendlere uyumu,

Koleksiyon oluşturma mantığı

Malzeme ve tasarımın uyumu,

YARIŞMA AŞAMALARI

Başvuru

Başvuru için yarışma sunum dosyalarının en geç 02 Aralık 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17.00) Ege İhracatçı Birlikleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru şartlarını yerine getirmeyen, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son teslim tarihinden sonra Ege İhracatçı Birlikleri’ne ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Ege İhracatçı Birlikleri sorumlu olmayacaktır.

Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacak olup, dosyasını almak isteyen katılımcıların Ege İhracatçı Birlikleri’nden finalist listesi açıklandıktan sonra en geç 2 ay içerisinde dosyalarını teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir.

Başvuru http://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden yapılacaktır.

Başvuru formu ve taahhütname eksiksiz doldurulacak,
Sistem tarafından onaylanarak numara alınacak, (Örnek: eib1, eib2 vb.)
Başvuru formunun ve taahhütnamenin çıktıları alınarak imzalanacak,
Alınan numara, diğer tüm evraklar (fotoğraflı özgeçmiş ve tasarım dosyası) üzerine sağ üst köşeye yazılacak,
Sunum dosyası belirtilen tarihe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Atatürk Cad. No: 382 Alsancak 35220 İzmir adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.
Yarışma Sunum Dosyası İçerisinde Bulunması Gerekenler:

a. Başvuru Formu

Bu form, sadece http://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde yer almaktadır. Yarışmacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

b. Özgeçmiş

Yarışmacıların,

· Moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmiş

· Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı

· Varsa öğrenci belgesi aslı, geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi

evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)

c. Taahhütname

Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi,diğer İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen bir moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmediğini taahhüt eden, http://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde başvuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelecek olan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı tarafından, doldurulup imzalanması gerekmektedir.

d.Nüfus Kağıdı Fotokopisi

Başvuru yapan kişiye ait nüfus kağıdı fotokopisi

e. Tasarımların Sunumu

Yarışmacılar 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, “Manipülasyon” ana teması çerçevesinde bay ve/veya bayan kategorisinde (tasarımcılar koleksiyonlarını sadece bay, sadece bayan veya karma (bay-bayan) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) ve 2014-2015 Sonbahar/Kış moda akımlarına göre hazırlayacaklardır.

Tüm çizim ve belgeler düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) sarı zarf içerisinde teslim edilecektir.Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Manipülasyon” ana teması doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:

4 adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim

Kullanılacak kumaş örnekleri

Tamamlayıcı aksesuarlar

Verilen internet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının tüm çizimlerin sağ üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.

Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.

Yarışma Süreci ve Değerlendirme

Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının 05 Aralık 2013 (Ege İhracatçı Birlikleri tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.) tarihine kadar değerlendirmeleri yapılarak aralarından 10 finalist seçilecektir.

Belirlenen 10 finalist tasarımcının duyurusu sadece http://eib.modatasarimyarismasi.org/ web sitesinde yayınlanarak duyurulacaktır.

Finale kalan yarışmacılara bildirim, ayrıca telefon ile yapılacaktır.

Finale kalan 10 tasarımcıya ait tasarımların, dikim işlemlerinin yapılabilmesi için 9 Aralık 2013 – 14 Şubat 2014 tarihleri arasında EİB’in bildireceği günlerde ve yerlerde 10 tasarımcının mazeretsiz olarak hazır olması gerekmektedir.

(Not: Ege İhracatçı Birlikleri tarafından bir atölye ile anlaşma sağlanarak dikim işlemleri sadece bu atölyede yaptırılacaktır. Finalistlerin kendileri için belirlenecek 1 haftalık süre içerisinde malzemeleri ile hazır bulunmaları ve dikim işlemlerini Ege İhracatçı Birlikleri’nin bildireceği atölyede bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşullara uymayan yarışmacı yerine ön jüri tarafından en fazla puan alan ancak ilk 10 finalist arasında yer almamış yarışmacı finalistlerden biri davet edilebilecektir. Kumaş, yol ,konaklama masrafları Ege İhracatçı Birlikleri’nin belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı Ege ihracatçı Birlikleri tarafından belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla karşılanacaktır.)

Jüri Özel Sunumu, Defile ve Ödül Töreni

7 Mart 2014’de yapılması planlanan jüri özel sunumunda, 10 finalistin belirlenen temaya göre hazırladıkları 4 hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonları sunulacaktır.

Bu sunumun sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren tasarımcılar belirlenecektir.

Yine aynı gün düzenlenecek defile ile belirlenen 10 finalistin koleksiyonları basın mensuplarının yanı sıra, iş ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir davetli grubuna sunulacaktır.

Defile sonrasında dereceye giren finalistlere ödülleri, düzenlenecek bir törenle verilecektir.

(Jüri özel sunumu ile defile/ödül töreni tarihleri EİB tarafından değiştirilebilir.)

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 10.000 TL
İkincilik Ödülü 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü 4.000 TL.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin “2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması durumunda, dereceye giren yarışmacılara yine Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ekonomi Bakanlığı’nın onayına tabidir.

İLETİŞİM

Kurum
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Adres
Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

Telefon
232 488 60 43
232 488 60 86
232 488 60 42

Faks
232 488 61 06

E-Posta
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin