Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme Programı

Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme YL (Türkçe, Tezli) Program Tanımı

Program Adı: Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme

Program Türü: Türkçe – Tezli

Türkiye’de tek olan bu program, eğitimin temel tüm disiplinlerini içinde barındıran bütüncül bir program olma özelliğini taşımaktadır. Herhangi bir eğitim sürecinin programının geliştirilmesi, programa uygun malzeme ve etkinliklerin tasarlanıp üretilmesi ve hem süreç boyunca hem de süreç sonunda programın değerlendirilmesi boyutları, aynı yüksek lisans programı altında birleştirilmiştir. Böylesi bir bütüncüllük, tek bir sınıf için planlanan yıllık eğitim programından, matematik gibi bir branşta yıllar içinde uygulanması planlanan eğitim programına, kreşten üniversiteye eğitimi nesiller için bir bütün olarak ele almayı arzulayan eğitim kuruluşlarının eğitim sistemlerine kadar tüm eğitim kurgulamaları için hayati önem taşımaktadır. Çalışanlarının işe hazır bulunuşluğunu, daha işe başlamadan eğitimle sağlamayı; sonrasında da, devamlı ve anlamlı hizmetiçi eğitim yoluyla onların profesyonel gelişimini garantilemeyi; kurumun işleyiş ve çıktılarıyla ilgili aralıksız ve sağlıklı geribildirim ve değerlendirme mekanizmalarını kurmayı, kurumsal kimliğinin olmazsa olmazı olarak gören eğitim dışı sektörler için de bu bileşenler kaçınılmazdır. Program, öğretme/öğrenme sürecinin sil baştan tanımlandığı, çağımız için gereken bilgi ve becerilerin alfabesinin değiştiği ve şartlara uyumun çok hızlı ama sağlıklı geribildirim alma ve değerlendirme gerektirdiği günümüzde, bunların bilimsel olarak en güncel yöntemlerini sunacak bir şekilde tasarlanmıştır.

Detay ve Başvuru için Tıklayınız