Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Algoritma Matematik

Mesleğime aşığım ve hala üzerinde çalıştığım, matematik okur-yazarlığı için, geliştirdiğim algoritma öğretim yöntemi ve tekniğim var. Bu tekniği; sınıf ortamında, bilimsel olarak inceleyip yararlılığını test edecek zaman ve ortamı kendim yarattım ve uyguluyorum.
Bu tekniğin; Matematik okur-yazarlığının yaygınlaştırılmasını ve bilime olan olumlu bakış açısını geliştirerek, toplumda matematik derslerinin anlaşılması zor bir ders olduğu algısını değiştirebileceği görüşündeyim. Özellikle, kafası bilime ilgi duyan ama fırsatları kaçırmış, her yaşta insanı yeniden, heyecanlandırıp üretkenliği girişimciliği artıracağı, kolay anlamayı sağlayacağını düşünüyorum.

Tuncay ŞİMŞEK
Matematik Öğretmeni Eylül 2019