Ege Bölgesi Okullar Arası 17. Matematik Yarışması

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. “MATEMATİK YARIŞMASI

1. AMAÇ

Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik
alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin fırsat
tanınması, bu alanda yetenekli olan öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılması ve en
önemlisi matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi.

2. YARIŞMAYA KATILACAK SINIFLAR

2014-2015 akademik yılında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler
ile lise 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilir.

3. KATILACAK OKULLAR

Yarışmaya ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile genel liselerde, anadolu
liselerinde ve fen liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilirler.
Okullar dışında kalan özel ve resmî etüt merkezi, bilim sanat merkezi ve
dershanelerden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca farklı yerleşkelerde
bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenciyle temsil
edilecektir. Yarışma yürütme kurulunun kararı gereği Özel Ege Ortaokulu ve Özel
Ege Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.

4. KATILACAK ÖĞRENCİ ADEDİ

Her okul her sınıf kategorisinde bir öğrenciyle yarışmaya katılabilir. Başka bir
ifadeyle, her sınıfta bir öğrenciyle yer almak üzere ortaokullar üç, liseler üç öğrenciyle
yarışmaya katılma hakkına sahip olup, bünyesinde ortaokul ve lise bulunduran özel
okullar toplam altı öğrenciyle temsil edilebilirler. İsmi belirtilen birer asıl öğrenciden
başka birer tane de yedek öğrencinin adı belirlenecek, asıl öğrencilerden sınava
gelmeyen olursa sadece yedek öğrenci kabul edilecek, bunun haricinde bir başka
öğrencinin sınava katılması mümkün olmayacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Okullar tarafından ismi bildirilen tüm öğrenciler, 1 Mart 2015 Pazar günü saat
11.00’de Özel Ege Lisesinde sınava gireceklerdir. Sınavın sonuçları 4 Mart 2015
Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesinde ve okulun internet
sayfasında duyurulacaktır.

Sınav soruları klasik ve test sorularından oluşacaktır. Her öğrenci, bulunduğu
sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden
sorumludur.

Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflı öğrenci
belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılamayan öğrenci
sınava alınmayacaktır.

6. SON BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 20 Şubat 2015 Cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar ekteki
form doldurularak yapılmalıdır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurular (www.egelisesi.k12.tr) adresinden çevrim içi olarak yapılabilir ya da form
faks kanalı ile okula ulaştırılabilir. Aynı zamanda yarışmayla ilgili soru ve görüşler
matematik@egelisesi.k12.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ

Her sınıf türünde dereceye girecek olan ilk üç öğrenci ödüllendirilecektir.
Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve dereceye giren
tüm öğrencilere plaket, başarı belgesi, hesap makinesi ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı
ödül olarak verilecektir. Aynı puanı birden fazla öğrencinin alması durumunda o
derece iki öğrenciye de verilir. Sonraki derece verilemez. Sınav sonucunda tüm
öğrencilerin puanlarından toplam okul puanı bulunacak ve ilk üç sırayı alan okullara
plaket verilecektir. Okullar 6, 7 ve 8. sınıflarda bir kategori; 9, 10 ve 11. sınıflarda ise
ayrı bir kategori oluşturacaklardır.

Ödül töreni 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

8. ULAŞIM VE KONAKLAMA

Yarışmaya İzmir dışından katılan, ayrıca dereceye girerek ödül törenine
katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin
şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır.

Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak
belirlenecektir.

Yarışma şekli ve saatinin konaklama gerektirecek nitelikte olmaması ve Ege
Bölgesi ile sınırlı tutulması nedeniyle konaklamayla ilgili giderler Özel Ege Lisesi
tarafından karşılanmayacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itiraz 6 Mart 2015 Pazartesi günü akşam saat 17.00’ye,
kadar Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz
dilekçesine, Özel Ege Lisesi muhasebe müdürlüğüne yatırılmış olan 50 TL
tutarındaki itiraz başvuru bedelinin makbuzu eklenmelidir. İtirazlar dört gün içinde
sonuçlandırılacak ve belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtiraz(lar) sonucunda toplanabilecek olan para ile maddi sıkıntı içindeki bir okula
matematik kitapları alınacaktır.

10. DİĞER

Yarışma koşullarına uymadığı tespit edilen okullar ve öğrenciler ile kopya
çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer
almayan hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup
alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.

1 Aralık 2014 tarihinden itibaren yarışma sorularını kapsayan konu
başlıklarına www.egelisesi.k12.tr adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz yıllara ait
matematik yarışması soruları ve çözümleri de aynı adreste yayınlanmaktadır.

11. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma yürütme kurulu, aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi matematik
öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yarışmanın niteliği gereği öğrenciler herhangi
bir eser oluşturmayıp Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan sorular üzerinden
yarıştıkları için öğrencilere ait bir telif hakkı bulunmamaktadır. Yarışma için
hazırlanan soruların telif hakkı, soruların sınav tarihlerinden bir gün önce
yarışmaya özel hazırlanması sebebiyle Yarışma Yürütme Kuruluna aittir.

Başkan : Engin Kolbaşı
Başkan Yardımcısı : Aslı Namlı Kunduracı
Üyeler : Merve Aksoy, Gülşah Aracıoğlu, Nilay Balpınar, Elvan
Başokçu, Ezgi Oğuz, Özlem Gürleli Sakmak, Ruşen Sönmez, Serenay Şen, Defne
Tabu, Şeyda Yenice
Başvurular Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına yazılı olarak
bildirilecektir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorunuz için kurul başkanı veya
yardımcısını arayabilirsiniz.

12. JÜRİ

a. Başkan : Prof. Dr. Emine Mısırlı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

b. Üyeler
Prof. Dr. Urfat Nuriyev : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Refet POLAT : Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Ertan AKTOP : Cevdet Güçlüer Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Şerife ÇEKİÇ : Emekli Matematik Öğretmeni
Hakan ERNAS : Özel Çakabey Ortaokulu Matematik Zümre Başkanı
Serkan TÜRKER : Özel Çakabey Lisesi Matematik Öğretmeni
İsmail GİLİZ : Buca Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Dr. Gizem Günel AÇIKSÖZ : Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Matematik Eş Başkanı
Betül KACULU : Çimentaş Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni
Engin KOLBAŞI : Özel Ege Lisesi Matematik Bölüm Başkanı
Aslı KONT : Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu
Aslı Namlı KUNDURACI : Özel Ege Lisesi Matematik Öğretmeni
Bülent MENTEŞ : Çiğli Harmandalı Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Murat ŞAHİN : Bornova Koleji Matematik Bölüm Başkanı
Aysun TÖZ : Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Ortaokulu
Matematik Bölüm Başkanı

ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
Lise Müdürlüğü : 124
İlköğretim Kurumu Müdürlüğü : 123
Lise Müdür Yardımcısı : 142
Ortaokul Müdür Yardımcısı : 118
İlköğretim Matematik Bölümü : 130
Lise Matematik Bölümü : 158

ÖZEL EGE LİSESİ
119/ 1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44
www.egelisesi.k12.tr info@egelisesi.k12.tr

Ege Bölgesi Okullar Arası 17. Matematik Yarışması Başvuru Formu