Eczacı İstihdamı Artırma Proje Yarışması Başvuruları

Eczacı
Eczacı

Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından “Eczacı İstihdamını Artır, Geleceği Sen Şekillendir” sloganı ile başlatılan proje yarışması başvuruları başladı.

Eczacı İstihdamı Artırma Proje Yarışması

Eczacı istihdamını artırmaya yönelik yeni ve özgün fikirleri teşvik etmek ve bu alandaki en iyi projeleri ödüllendirmek.

Yarışmaya başvurabilecek olan eczacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan eczacılık fakültesi öğrencilerinin rehberde belirtilmiş olan tüm kurallara eksiksiz bir şekilde uymaları gerekmektedir. Yarışmaya katılan bütün projeler ŞEO ve ŞEOGK tarafından belirlenmiş olan jüri üyeleri ile tarafsız ve eksiksiz bir şekilde, rehberde belirtilen puanlama kriterleri baz alınarak değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılacak projelere ait fikirler eczacılığın her alanında istihdam artırmaya yönelik olabilir. Yarışmacıların proje fikrinin hazırlanması esnasında başka kişi veya kuruluşlardan destek alması doğaldır. Proje yarışması hakkında genel bilgiler, temel değerlendirme ölçütleri, uyulması gereken etik kurallar ve proje raporunun hazırlanması konusunda yararlı olabilecek bilgilere bu rehberden ulaşılabilir.

Eczacılık da diğer tüm meslek grupları gibi gelişen ve büyüyen dünya şartlarının etkisi altında gün geçtikçe eski prestijini kaybetmektedir. Biz genç ve idealist fikirlerin yapabileceği en etkili hareket ise mesleğimize yeni istihdam alanları sağlamak ve istihdamı artırmak olacaktır. Bunu kendimize rota alarak yeni fikirler üretmeye çalışırken hepinizi yanımızda görmek isteriz.
Yarışmaya katılacak olan herkese proje rehberinin yararlı olacağını umar, halkın en yakın sağlık danışmanı olan değerli eczacılarımıza yeni istihdamlar sağlayabilmek ve istihdamı artırmak ümidiyle başlattığımız bu yarışmada tüm katılımcılara başarılar dileriz.

Yarışmaya Katılım
Yarışmaya, eczacı istihdamını artırma fikirlerini paylaşmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki eczacılık fakültesi öğrencileri ve mezunları katılabilir.

Katılımcılar yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir. Bir grup, yukarıda belirtilen şartları karşılayan en fazla 5 kişiden oluşabilir.
Takım halinde finale kalan projelerden ekibi temsilen bir temsilci seçilmeli ve projeyi ekip temsilcisi sunmalıdır.

Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır.
Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
Bir kişi birden fazla başvuruda bulunabilir.

Başvuruda ismi bulunan bütün yarışmacıların ortak başvuru yapması gerekmektedir.

Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin, öğrencilerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çalıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez.Aksi durumda proje yarışmadan elenir.

Başvurular seogenclikkomisyonu@gmail.com adresinden online şekilde kabul edilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projelerin ön değerlendirmesi, başvuru formatma uygun olup olmadığı ve/veya ilgili projenin daha önce başka bir yerde kullanılıp, kullanılmadığı, başka bir yarışmada ödül alıp almadığı, kopya edilmemiş ve özgün olup olmadığına göre yapılır ve şartları haiz olmadığı bu aşamada tespit edilen projeler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınan ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan projelerin değerlendirilmesi, aşağıdaki kriterlere göre yapılır.

İNOVASYON:
Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirlerle benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi
Fikrin, saptanan bir problemi çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır. SOSYAL ETKİ:
Fikrin, taşıdığı farklı bakış açısıyla diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır.Ayrıca sosyal etki kapsamında somut çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir. UYGULANABİLİRLİK:
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların neler olacağının net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

BÜTÇE:
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

TÜRKÇEYE UYGUNLUK:
Projeler yazılırken katılımcılar yazım kurallarına dikkat etmeli ve anlatım bozukluklarından kaçınmalıdır.

ÖDÜLLER
Grup olarak katılan proje sahiplerinin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü ,araştırmacı gruptaki kişi sayısına bölünerek her bir grup üyesine kendi payına düşen para ödülü verilir.Yarışma sonuçları resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanacak olup ve kazanan listesi resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
• Jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen proje sahibine 10.000 TL nakit para ödülü verilecektir.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
• jüri değerlendirmesi sonucu ikinci seçilen proje sahibine 7.500 TL nakit para ödülü verilecektir.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:
• Jüri değerlendirmesi sonucu üçüncü seçilen proje sahibine 5.000 TL nakit para ödülü verilecektir.

ZAMANLAMA:
Son başvuru tarihi:28 Nisan 2024 saat 24:00 Final Sunumu ve Ödül Töreni : 13-26 Mayıs 2024
13.03.2024-26.05.2024 Tarihleri arasında düzenlenecek olan “Eczacı İstihdamını Artırma” isimli yarışma kapsamında ,Şanlıurfa Eczacı Odası yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi ,başvuru şartlarını haiz olamaması vb. durumlarda Şanlıurfa Eczacı Odası , yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.

İletişim Bilgileri
https://www.sanliurfaeo.org.tr