E Defter ve E Fatura Uygulamaları Uzmanlık Programı

E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI UZMANLIK PROGRAMI
31 Temmuz 2013 / Taksim Elite World Otel

Konuşmacılar: Ercan İsmail ÜNAL – Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Hasan SANCAR – Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.
Çözüm Geliştirme Takım Lideri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 58 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

14.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere göre aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

2011 yılında 25 milyon TL ‘den yüksek brüt satış hasılatına sahip,
2011 yılında madeni yağ lisansına sahip firmalardan herhangi bir mal almış,
2011 yılında kolalı gazoz, tütün mamulü, alkollü içecekler üreten bir firmadan herhangi bir mal almış işletmeler e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar. (E-Fatura uygulamasına geçiş için son başvuru tarihi 1 Eylül 2013. E-Defter uygulamasına 2014 takvim yılında geçiş yapılması gerekmektedir.)

PROGRAM İÇERİĞİ
E-DEFTER UYGULAMASI
E-Defter Nedir?
Elektronik Defter Uygulamasından Yararlanmak İçin Şartlar
E-Defter Oluşturulması
Elektronik Defter Uygulamasının Kullanılması
Elektronik Defter Kullanımının Avantajları
Elektronik Defter İle İlgili Bazı Güncel Veriler
Elektronik Defterlerin Saklanması
Uygulamadan Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik Defter Uygulamasının Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi
E-Defter Muhafazası ve İbrazı
Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
Başvuru Süreci
Elektronik Mali Mühür Alımı ve Kullanımı
E-FATURA UYGULAMASI
Elektronik Fatura Uygulamasının Kullanılması
Portal Yoluyla Kullanım
Entegrasyon Yoluyla Kullanım
Elektronik Fatura Uygulama Senaryoları
Elektronik Fatura Kullanımının Avantajları
Gümrüklerde Gerçekleştirilen Elektronik İşlemler
Arşivleme İle İlgili Düzenlemeler
Elektronik Fatura İle İlgili Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Elektronik Fatura İle Elektronik Defter Arasındaki İlişki
Elektronik Fatura Uygulamasından Yararlanma Şartları
E-PORTAL KULLANIM ÖRNEĞİ

Ayrıntılı Bilgi ve Katılım İçin Lütfen İletişime Geçiniz
0 216 422 93 43 | i n f o @ m a v i e g i t i m . c o m . t r w w w . m a v i e g i t i m . c o m . t r
Mavi Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.