Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası

USUL VE KURALLARI

1. Amaç, hedef ve Yazılım Formatları:
Dünya İnternet Şampiyonaları, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir. Yarışlar: http://www.intersteno.org sitesindeki JAVA veya ZAV formatlarından birinin seçimi ile yapılır.

2. Katılım Koşulları:
Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler. Öğrenci olmayan yarışçılar, yarış sorumluluklarını üstlenecek bir öğretim kurumunda, İntersteno Türkiye Yarışları Koordinatör ve Yöneticisinin işbirliği ile “Dünya İnternet Şampiyonası Katılım Formu”nu doldurtup, kayıtlarını yaptırabilirler ve şampiyonaya o Okulun, İntersteno Türk ve Dünya Organizasyonlarının müşterek sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler.

3. Donanım ve Yazılım:
Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların herbirinin:
Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması,
Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması,
İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması,
Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması,
gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha tekrarlatılmayacaktır. (Türkiye İnternet Şampiyonasında tanınan haklar bu yarışta tanınmayacaktır.)

4. Yarış Türleri:

  1. Yarışçılar, Anadil Listesi için ülkelerinin resmî dili ile yarışırlar.
  2. Çok dilli yarış listesinde de derecelendirilmek için, bu yıl yarışılabilecek toplam 16 dilden en az 2 tanesinde başarılı olmalıdırlar.

5. Yarış, 10 dakikalık bir testin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla yapılır. 2011 Dünya İnternet Şampiyonaları, Birleşmiş Milletlere bağlı Bilgi İşlem Federasyonu – İntersteno’nun görevlendirdiği (Türkiye için) Gian Paolo Trivulzio (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun JAVA programı üzerinden, Dünya İnternet Şampiyonası kuralları ile (Türkler için Türkçe olarak http://www.intersteno.org sitesinden) yapılır.

Ayrıca: Çek-Slav dilleri ve İngilizce gibi (Stenografinin Kısaltma kuralları için büyük üstünlük sağlayan eklentisi az) bazı diller için çok elverişli olan ZAV Sistemini de Türkiye dışındaki (Türkler kullanma-malıdır) diğer ülkeler kullanmaktadır.

6. Dünya İnternet Şampiyonaları finallerine katılabilmek için; 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata, 13 ve 16 yaş arası yarışçılar için  dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata 17 ve 20 yaş arası yarışçılar için  dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmak gereklidir. 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir. Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf, sayı ve imler ikişer vuruş sayılır. Yazarken fark edilip anında (birkaç saniye içinde) düzeltilmemiş her hatanın 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra 50’şer vuruş ile cezalandırılmasıyla belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır.
Kategoriler:

12 Yaşına kadar : Küçükler Kategorisi (1999 içinde ve sonrasında doğumlular)
13 – 16 Yaş arası : Öğrenciler Kategorisi (1995, 1996, 1997 ve 1998 yılları doğumlular)
17 – 20 Yaş arası : Gençler Kategorisi (1991, 1992, 1993 ve 1994 yılları doğumlular)
21 Yaş ve üzeri : Deneyimliler Kategorisi (1990 yılı içinde ve öncesi doğumlular)

Listeler, sadece başarılı olan ve katılım aidatlarını zamanında ödeyen yarışçı ve okul isimleriyle derecelerini içerir.

  7. Sıralama Listeleri:
Dereceler JAVA programıyla katılan her yarışçının 10 dakikalık yazma sürecinin bittiği anda tüm ayrıntılarıyla görüntülenerek sıralanır. ZAV yazılımıyla yarışanların dereceleri de her akşam JAVA dereceleriyle birleş-tirilerek tek liste haline getirilir. Bu Genel Sıralama Listesi’nde başarısız yarışçıların dereceleri de gösterilir.

  8.  Yarış metinleri, Dünya Şampiyonaları Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları dillere göre hazırlanır.

  9. Türk yarışçılar için Dünya Şampiyonasına Kayıt 6 Mart ile 25 Mart 2011 tarihleri arasındaki günlerde yapılır.

10.  Dünya Şampiyonası Final Yarışları – 26 Mart ile 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Okul Yönetimleri ve Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde topluca (aynı anda) yapılır.

11. Dünya İnternet Şampiyonası Katılım Aidatı: Yalnızca Tek dilde (anadilde) yarışa katılacak her yarışçı için 5 Euro, Anadille birlikte başka dillerde de  yarışa katılacak olan her yarışçı için 7 Euro’dur. (Şampiyonaların madalya, diploma, posta-kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü Belçikadaki Genel Sekreterliğe gönderilecek olup, gerekli Katılım Aidatını ödeyemeyecek öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı olmalıdır.)

Küçük meblâğlarda, havale masrafları, gönderilecek paradan daha fazla olabildiği için, Okul Yönetimince toplanan Aidatların aşağıdaki listede bulunan hesaplara toptan ödenmesi önerilir.

Yarışçılardan toplanan Aidatlar, Okul Yönetimi tarafından Euroolarak bölgenizdeki en yakın Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliğinin aşağıdaki hesabına ödenmelidir.

Intersteno Türkiye Temsilciliği Tarafından Açılan Banka Hesabı :
Türkiye Ziraat Bankası
Şişli/İstanbul Şubesi

HESAP Adı: Bilimsel Çalışma, İletişim ve
Gelişmeleri Destekleme Derneği

HESAP Nu: 54027658 – 5002  sayılı Euro Hesabı

IBAN Nu:     TR23 0001 0004 8454 0276 5850 02

DİKKAT
EFT yaptığınız takdirde ONAY işlemlerinizi eksiksiz tamamlayınız. ATM’den kesinlikle yatırmayınız.
Elektronik banka transferiyle, sadece kısa bir mesajın otomatik olarak gönderileceğini lütfen unutmayıp, havalenizde OKUL İSMİNİZİ ve KATILIMCI SAYInızı MUHAKKAK BELİRTİNİZ.
(Bu konuda Türkiye İnternet Şampiyonasında aksilikler yaşanmıştır. LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ!)

Aidatlar, toptan olarak okul veya kuruluş tarafından Euro olarak, aşağıdaki banka hesabına Türkiye Ziraat Bankası Şubesi kanalı ile Intersteno Türkiye Temsilciliği hesabına ödenip, sonrasında hemen yarışçı kayıtları yapılmalıdır. Bu transferle ilgili banka havale masrafları öğrencilerden alınmayıp, okullar veya kuruluşlar tarafından karşılanmalıdır.

12.  Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal Temsilcileri yoluyla birer Başarı Sertifikası (Diploma) alırlar. Her sıralama listesindeki ilk 3 kişiye birer madalya verilir. Eğer ekstra ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir.

13.  3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer diploma verilir.

14. Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında, İntersteno Türk ve İtalyan yetkililerinin ekranlarından izlemeleriyle yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem de İntersteno Türk Yetkililerine ve Dünya Şampiyonaları Organizasyonlarına karşı sorumludurlar.

15. Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresince okul ve kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler.

16. Intersteno Yönetim Kurulu (Board) son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde Jüri Kurulu’nun kararlarını alabilir.