Doğa Bilimlerinde Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK, 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenmesine karar verilen ve 02-04 Ekim 2015 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılacak olan “DOĞA BİLİMLERİNDE AKADEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ” ile ilgili bilgiler ve başvuru formu ekte sunulmuştur. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2015, saat 17.00 dir.

İlgilenen akademisyenlere duyurulur.

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Proje Koordinatörü

DOĞA BİLİMLERİNDE AKADEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA
EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

02-04 Ekim 2015, KTÜ Proje Destek Birimi, TRABZON

KONUSU: Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

AMACI: Doğa Bilimleri alanlarında üniversitelerimizde görev yapan araştırmacıların ve doktora
öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

KAPSAMI: Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar, bilimsel araştırma
konusunun seçimi, Hipotez kurma, Araştırmanın planlanması, Araştırma sonuçlarının analizi ve
dokümantasyonun konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Verilen bilgiler doğrultusunda
katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif
tartışmalarla ele alınacaktır. Katılımcılara kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları
bilgilerin pekiştirilmesi için panel provasını yaşamaları sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların proje
önerilerini hazır hale getirmeleri temin edilecektir.

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler
• Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi
olmak,
• Eğitim etkinliğine bir fikri proje önerisi ile katılıyor olmak,
• Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
• İntihalden ceza almamış olmak.
• Yukarıda belirtilen kriterlere ilave, etkinliğe farklı ünvana sahip araştırmacı (Dr, Yrd.Doç., Doç. ve
Prof) ile doktora öğrencisi alınması planlandığından, başvuru formunun gönderilme sırasına göre
genelde katılımcı seçimi yapılamamaktadır.

KATILIM: Programa katılmadan önce başvurmak gerekmektedir. Katılımcılara, program sonunda
katılım sertifikası verilecektir. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları
gerekmektedir. KTÜ dışından katılan katılımcıların kırtasiye, yol ve konaklama harcamaları ile KTÜ’den
katılanların kırtasiye ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Etkinliğe katılım %100
zorunludur.

TOPLANTI YERİ: KTÜ, Proje Destek Birimi, Hukuk Fakültesi 4.kat
TARİHİ: 02-04 Ekim 2015

KATILIMCI SAYISI: Programa katılacak araştırıcılar ve öğrenciler Fen Bilimleri alanlarından seçilecek
olup, toplam katılımcı sayısının 21 olması planlanmıştır.

BAŞVURU:
Prof.Dr. Zihni DEMİRBAĞ (Proje koordinatörü)
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 61080 Trabzon
Tel: 0462 3773320 Fax: 04623253200
e-posta: zihni@ktu.edu.tr
NOT: Başvurular, internet aracılığıyla yukarıdaki belirtilen mail adresine sadece Başvuru
Formu gönderilerek yapılabilir.

BAŞVURU FORMU İNDİR