Dilimizin Zenginlikleri Projesi Şiirle Video Yarışması

Dilimizin Zenginlikleri
Dilimizin Zenginlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında “Şiirle Video Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya katılan öğrenciler, seçtikleri şiirleri özgün ve yaratıcı videolarla yorumlayacak.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

ŞİİRLE VİDEO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu:

Şiirlerle Video Yarışması’nda ortaokul seviyesindeki yarışmacı öğrencilerden “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında ezberledikleri memleket ve çocuk vb. konulu şiirler, lise seviyesindeki yarışmacı öğrencilerden ise proje kapsamında öğretmenlerince sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak önerilen şiirler üzerine çekilmiş videolar hazırlaması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Şartlan:

Yarışmaya Uşak genelindeki resmi ve özel tüm ortaokul, imam hatip ortaokulları ve liselerde eğitim gören öğrenciler katılabilir.

Ortaokul seviyesi öğrencilerinin memleket ve çocuk şiirleri antolojisini kullanması, lise öğrencilerinin ise öğretmenlerince sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak önerdiği şiirleri kullanması ve bunlarla ilgili videolar hazırlaması beklenmektedir.

Konu ile ilgili videolar, görüntüler, açık kaynaklardan alınabilir, bu videolar konu bütünlüğü içinde düzenlenebilir.

Video filmlerde öğrenciler mutlaka rol almalıdır. Öğrencilerin rol almadığı videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Video filmlerde okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve diğer okul personellerine de rol verilebilir.

Video film, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da bütün veya parça olarak sergilenmemiş, kısa filmin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir ortamda yayında yer almamış özgün fikir ve tasarımlar olmalıdır.

Video film hazırlanırken her türlü video düzenleme araçları kullanılabilir.

Yarışmaya katılacak videolar, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir.

Videolar fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir. İstenildiği takdirde sadece görüntüler ve müzikler kullanılarak seslendirme de ayrı yapılabilir. Videolarda seslendirme veya alt yazı kullanılabilir. (Katılımcının tercihine bırakılmıştır.)

Videodaki konuların projede belirtilen ana temaya uygunluğu önemlidir.

Başvuruda bulunan videoların süresi jenerik dâhil en az 60 saniye, en fazla 300 saniye ile sınırlıdır. Belirtilen süre dışındaki videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Her okuldan Okul Yürütme Komisyonu tarafından seçilen bir (1) eser Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Eser teslimi, Okul ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak olup bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

Eserleri, ilçe okulları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, merkezdeki okullar ise direkt İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir.

Eserlerin, yarışmanın son başvuru tarihine kadar (usb taşınır bellekte ya da DVD’deve DYS’den resmîyazıyla) teslim edilmesi gerekir.

Gecikme ve aksamalar dikkate alınmayacak, eserin Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim tarihi baz alınacaktır.

 

  • Yarışmaya gönderilecek videolarda özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yasal sorumluluk yarışmacının/okulun sorumluğundadır.
  • Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerine öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Usb taşınır bellekyada DVD’nin bulunduğu zarfın üzerine öğrencinin adı-soyadı, sınıfı, okulun adı, adresi, telefonu ve e-postası yazılır.
  • Eser, okul müdürlüğüne teslim edilirken “şartname ekleri” de beraberinde teslim edilecektir.
  • Okul müdürlüğü tarafından yarışmaya katılan her öğrenci için “şartname ekleri” (Ek-1: Aydınlatma Metni, Ek-2: Açık Rıza Onayı, Ek-3: Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname, Ek-4: Veli İzin Belgesi) hazırlanıp imzalatılacaktır. İmzalı şartname ekleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere Okul Müdürlüğünce saklanacaktır.
  • Yarışmaya katılan her öğrencinin, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının MillîEğitim Müdürlüğüne ait olduğunu belirten belgeyi eserle birlikte göndermesi gerekmektedir.

 

 

Eserler, Okul Yürütme Komisyonu ve İlçe/İI Millî Eğitim Müdürlüğü Yürütme Komisyonları

tarafından değerlendirilecektir.

Yürütme komisyonları ilgili yarışmanın kriterlerine göre eserleri değerlendirecektir.

Yürütme komisyonlarının değerlendirme kararı kesindir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Yürütme Komisyonu ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek ilk üç

(3) eser belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Orijinallik ve özgünlük   20 puan

Temaya uygunluk, anlatım dili ve kurgusu          30 puan

Teknik kullanımı ve sanatsal değer, görsel nitelik, mekân kullanımı        15 puan

Çekim kalitesi    15 puan

Duygu ve etkileyicilik     20 puan

TOPLAM             100 puan

Yarışma Takvimi

1            Tanıtım ve Duyuru         29 Mart 2024

2            Öğrenci Eserlerinin Okul İdarelerine Teslim Edilmesi      25 Nisan 2024

3            Okul Birincisi Eserlerin Seçilip İlçelerde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi          26 Nisan 2024

4            İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilen Eserler Arasından Birincilerin Seçilmesi      29 Nisan 2024

5            İlçe Birincisi Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi             30 Nisan 2024

6            İlde Dereceye Giren Öğrencilerin Belirlenmesi   02 Mayıs 2024

https://usak.meb.gov.tr