Dijital Diplomasi – Bahçeşehir Üni.

Dijital Diplomasi Nedir?

Dijital diplomasi, dış politika sorunlarını internet yoluyla çözme yöntemidir. İletişim dünyası ile diplomasinin birbirinden ayırt edilemez şekilde konumlandığı günümüz dünyasında diplomasinin dijital bir bakış açısına ihtiyacı var. Klasik diplomasının farklı bir ortamda uygulanması demek olan dijital diploması sayesinde, web aracılığıyla yeni ve dikkate değer yollarla dinlemek, yayınlamak, etkileşime geçmek ve değerlendirmek mümkün hale geliyor.

Dijital diplomasi, Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal ağların zihinleri ve gönülleri kazanmakta kullanılmasını tanımlar. Ülkelerin diğer ülkelerdeki vatandaşlarını ve dünyadaki farklı halkları dijital araçları kullanarak bilgilendirmesi, onlarla iletişime geçmesini hedefler. İnteraktif bir süreç olması, pozitif öğelerle beslenmesi ve bir strateji dâhilinde sürdürülmesi lüzumludur.

Dijital diplomasinin Türkiye’deki öncülerinden Yeni Diplomasi sahip olduğu bilgi birikimini ve küresel bağlantılarını Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte düzenlediği sertifika programında bir araya getiriyor.

Dijital çağ değişiminin bütün hızıyla yaşandığı günümüzde geleneksel konu ve mesleklerin dijital çağa uyumu için yürütülen akademik ve sektörel çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu amaçla yeni bir takım disiplinler kurulmakta ve iş kolları icat edilmektedir. Dijitalden sonra hangi kelime gelirse gelsin, ister eğitim, ister siyaset, isterse diplomasi, reklamcılık, pazarlama, yayıncılık, vatandaşlık, gazetecilik, fotoğrafçılık, ortaya yeni çıkan kavramlar aslında tamlanan kelimelerin nasıl daha önce rastlamadığımız derecede bir değişimden geçtiklerini ve mevzubahis değişimin doğası, araçları ve oyuncularını tanımlamamıza yardımcı olmaktadır.

Dijital Diplomasi Sertifika Programı Hakkında

Dünya bildiğimizden farklı bir yöne doğru gidiyor ve dijital göstergeler bu yolculukta büyük önem taşıyor. Medya, oyun, iletişim alanlarında dijital dünya ile geleneksel kanallar büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Artık hepimiz dijital medyayı, dijital oyunları ve sosyal medyayı hayatımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dijital bir yaşam alanı ve gerçeklik oluştu. Bu alanın içine her gün yeni disiplinler yerleşiyor. Diplomasi de bunlardan birisi. Dünyanın dijital bir köye dönüşmesi internet sayesinde oldu. Bugün farklı birçok gelişmeyi hızla duymanın ötesinde gelişmelerin öznesi haline de geliyoruz. Kısaca hepimiz savunduğumuz değerlerin diplomatları haline geldik.

Kamu diplomasisinden çok yakın bir gelecekte giderek bağımsızlaşması beklenen dijital diplomasi alanında faaliyet gösterirken, ortaya konulan çalışmaların yenilenebilir ve sürdürülebilir olması büyük bir önem arz etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ve Yeni Diplomasi tarafından düzenlenen bu sertifika programı katılımcılarını değişen bu düzlemde kayıtsız kalmamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye kendisini daha iyi ifade etmesi için dijital araçlardan yararlanmalıdır. Ancak etkin bir dijital diplomasi için de kiminle ne konuşacağımızı tayin etmeye yani bir stratejiye sahip olmamız gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla bu sertifika programı bu anlamda büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu program ile 21. Yüzyılın dijital liderlerini yetiştirmek amacındayız. Bu doğrultuda hemen her sektörde kullanılabilecek dijital diplomasi yönteminin inceliklerini kendi alanlarında seçkin uzmanların mentörlüğünde keşfetme fırsatı yakalayacaksınız. Dijital diplomasi bir sosyal medya, e-ticaret veya e-pazarlama uzmanlık programından çok daha fazlasını vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda yeni dijital çağın yönetici adaylarına önlerindeki dünyayı uluslar diplomasi & arası ilişkiler bağlamında tanıtmayı hedeflemektedir. Dijital diplomasi sertifika programı yeni medya ilişkileri üzerinden yeniden tanımlanan uluslararası ilişkiler sisteminin özel, kamu, medya, akademi ve sivil toplum uzantılarını incelemek için en uygun platformdur.

Program Kazanımları

Disiplinler arası bir bakışla liderlik, hükümet, uluslararası & küresel ilişkiler, politika, girişimcilik, inovasyon, yeni/sosyal medya, vatandaşlık, diplomasi, sosyal hareketler, sibergüvenlik, oyunlaştırma, reklamcılık, markalama, strateji, büyük veri, antropoloji, metrik ölçümleme, kriz/itibar, veri-tabanlı görselleştirme yönetimi başlıklarının dijital kesişim/birleşim kümesinde yer alan dijital diplomasi yöntemini, dijital çağın gerekleri ışığında tanımlanmış/güncellenmiş yepyeni bir iletişim ve liderlik anlayışıyla katılımcılara bir ‘uygulama çantası’ olarak sunmayı hedefliyoruz.

Çok çeşitli meslek ve ilgi gruplarından gelecek katılımcılara dijital diplomasi aracılığıyla diplomasi yöntemi ve sistematiğini öğreterek, kendi kişisel ve kurumsal dijital diplomasi stratejilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Sertifika Programında kazanacakları dijital diplomasi becerileri sayesinde uygulamadaki araçları, sosyal medya analitiğini, kendi sektörlerine kolaylıkla uygulayabilecek bir perspektif sunulacaktır. Uluslararası ilişkiler, kamu diplomasisi, dijitalleşme, dijital aktivizm ve sosyal olaylar, sosyal medya, dijital gazetecilik, kurumsal iletişim, dijital siyaset konularının biri ya da birden fazlasıyla ilgilenen öğrenci ve iş dünyası profesyonelleri programda kendilerini geliştirme ve yeni bir uzmanlık alanı edinme fırsatı bulacaklar.

Katılımcılarda ne gibi özellikle aranmaktadır? Kimler bu programa katılabilir? Bu soruları yöneltenlere cevabımız: öncelikli olarak sağlam ve derinlikli bir bakış açısı. Dijital Çağda Liderlik, Yeni Medya, İnovasyon, Girişimcilik ve Uluslararası İlişkiler konularına ilgili herkese açığız. Sadece diplomatlara yönelik olmayan daha kapsamlı bir dijital diplomasi yaklaşımını kazandırmak amacındayız. Dijital dünyanın karmaşasının içinde dijital diplomasinin disiplinler arası bakış açısıyla beraber dünyadaki en önemli örnekleri inceleme ve konunun uzmanlarıyla tartışma fırsatını yakalayacaksınız. Geniş bir uzmanlık yelpazesinden özel olarak bir araya gelen kadromuz diplomasi ve iletişim dünyaları arasındaki bu benzersiz buluşmayı farklı yönleriyle ele alacak. Dijital diplomasi, dijital çağa açılan ve her gün hızla gelişen en önemli alanlardan birisidir. Eğitim programımız, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkiler gibi konuların yanısıra dijital diplomasi sistematiğindeki ilgili birçok dijital başlığa sertifika programının müfredatında yer vermektedir.

Genelde:

a. Dijital Çağda Liderlik, Yeni Medya, İnovasyon, Girişimcilik ve Uluslararası İlişkiler konularına ilgili herkese.

Özelde:

b. Sosyal bilimlerin her alanındaki öğrenciler ve akademisyenler

c. Teknoloji meraklıları, sosyal medya uzmanları, mobil uygulama tasarlayıcılar ve yazılımcılar

d. Diplomatlar ve kamu sektörünün diğer kademelerinde çalışan bürokratlar

e. Medya kurumlrında çalışan gazeteci, televizyoncu, haberci ve yöneticiler

f. Sivil toplum kuruluşlarında özellikle dijital stratejileri belirleyen uzmanlar

g. Halkla ilişkiler ve reklamcılık şirketleri çalışan ve yöneticileri

h. Dijital pazarlamaya ilgili olanlar

i. Veri-temelli düşünme konusunda dijital alemin olanakları konusunda yeni kapılar aralamak isteyenlere

Konu Başlıkları:

Dijital Çağ ve Yeni Medya

Dijital Medya ve Dijital Gazetecilik

Dijital Diplomasiye Giriş

Dijital Diplomasi Ülke Örnekleri (ABD, İngiltere, İsrail, İran, İsveç, Kosova)

Sosyal Medya Ölçümü & Analitiği & Big Data

Veri Görselleştirme

E-Devlet ve Kamu Sektöründe İnovasyon

Sibergüvenlik

Dijital Strateji ve Sosyal Medya Planlaması

Dijital İçerik Yönetimi

Dijital Vatandaşlık

Dijital Aktivizm ve Yeni Sosyal Hareketler

Dijital Çağda Kültürel Diplomasi

Diplomasi Mesleğinde Sosyal Ağlar ve Diplomatlar için Twitter

Dijital Çağda Kamu Diplomasisi & Uluslararası İlişkiler

Dijital Kriz /İtibar Yönetimi

Dijital Ülke ve Yer Markalaması

Dijital Diplomasi Hukuku

Dijital Yaratıcılık ve Reklamcılık

Uluslararası Dijital Ajanslar ve ‘Twiplomacy’ Örneği

Uluslararası Medya ve AFP E-Diplomasi Portalı Örneği

Dijital Eğitim & İnsan Kaynakları

Dijital Algoritma ve Yapay Zekâ

Mobil Yazılımlar ve Uygulamalar

Oyunlaştırma ve Dijital Diplomasi Video Oyunları

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Osmanpaşa Mektebi Sokak No 4-6
Beşiktaş – İstanbul

Tel: 0 212 381 57 27/35
Faks : 0 212 381 00 28

Mail : hlo@bahcesehir.edu.tr

online başvuru: