Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriDAĞ KEKİĞİ BİTKİSİ YAĞININ

DAĞ KEKİĞİ BİTKİSİ YAĞININ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

DAĞ KEKİĞİ (ORİGANUM SYRİACUM VAR. BEVANİİ)
BİTKİSİ YAĞININ EKSTRAKT EDİLEREK AHŞAP
YÜZEYLERDE ANTİMİKROBİYAL MADDE OLARAK
KULLANIMI

Öğrenci: BERKE ŞEKEROĞLU
Danışman: MERVE HİLAL DEMİRKAN

Okul, hastane, işyeri, kreş gibi yerlerde, gün boyu merdiven korkulukları,
kapı kolları, oyuncak gibi yüzeylere el ile temas edilmektedir. Elimizdeki
bakteriler ve kirler ise bu yolla başka insanlara kolayca taşınmaktadır.
Eğer bu yüzeyler antimikrobiyal özellikte bir malzeme ile kaplanırsa
bulaşma riski de azalacak, bu yolla hastalıkların bulaşma riski de
azalacaktır. Bu çalışmada dağ kekiği (Origanum syriacum var. bevanii)
bitkisinin yaprak ve sap kısımlarından Soxhlet ekstraksiyonu
yöntemiyle elde edile yağın, oyuncak, merdiven korkulukları gibi elin
çokça temas ettiği ahşap yüzeylerde, doğal antimikrobiyal madde
olarak kullanımı araştırılmıştır. Dağ kekiğinin nem ve kuru madde
miktarı etüvde kurutma yöntemiyle analiz edilirken, yağ miktarı da
hesaplanmıştır. Dağ kekiği yağının antimikrobiyal özelliklerini analiz
etmek amacıyla, el ve parmaklarda bulunan mikroorganizmalar
laboratuvar ortamında izole edilmiştir. İçerisinde besiyeri bulunan petri
kaplarına elin ve parmakların değdirilmesiyle çoğaltılan
mikroorganizmalar, sıvı besiyerlerine transfer edilerek analizlerde
kullanılmıştır. Dağ kekiği bitkisinin % 8,34 nem, % 91,66 kuru madde, %
3,17 yağ içeriğine sahip olduğu bulundu. Balmumu, zeytinyağı ve dağ
kekiği yağının farklı oranlardaki karışımı hazırlandı. Ayrıca steril
disklere, dağ kekiği yağı emdirildi. Karışım, petri kaplarındaki
besiyerine, izole edilen mikroorganizma ile beraber ekim yapılarak,
37°C deki etüvde 24-48 saat süreyle, mikroorganizma gelişmesini takip
etmek için bekletildi. Aynı işlem hazırlanan diskler ile tekrarlandı. Dağ
kekiği yağı içeren petri kaplarında mikroorganizma gelişmesinin
durduğu görüldü. Çeşitli ebatlardaki ahşap yüzeylere karışım sürülerek
yüzeylerin kuruması beklendi. Kuruyan yüzeylerde yağ sızıntısı olmadığı
görüldü. Dağ kekiğinden çıkarılan yağın antimikrobiyal özellik
gösterdiği ve bu amaçla ahşap yüzeylerde kullanılabileceği sonucuna
varıldı.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.