Cumhuriyet İlkokulu See, Think, Edit, Make projesine start verdi.

Cumhuriyet İlkokulu müdür yardımcısı Zeliha BİLGİLİ bir e-twinning projesi olan See, Think, Edit, Make projesine dahil oldu. Bu projemiz ile ; Çalışmalar; Okul ortamında STEM Kulüpleri ve eTwinning Kulübünde yürütülecek.

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ile ilgili faaliyetler üzerinde çalışılacak. Bu proje ile proje ortağı öğretmenler müfredat entegreli (kazanım odaklı ) 5E modeline uygun disiplinler arası stem planı yapmayı öğrenecektir.Plan yapmayı öğrenen proje öğretmenleri derslerinde stem planlarını uygulayacak planlara uygun tasarım ürünleri ortaya çıkacaktır.Öğrenciler STEM çalışmaları ile 21. yy becerileri dediğimiz işbirliği,takım çalışması,sorgulama,araştırma,eleştirel düşünme, günlük hayat problemlerini çözebilme analiz edebilme becerilerine sahip olacaklardır.