COVID-19 Dünyada Eğitim: Kamusal Eylem İçin 9 Fikir

COVID Sonrası
COVID Sonrası Dünyada Eğitim

COVID-19 salgını kırgınlıkları ortaya çıkarmasının yanı sıra olağanüstü insan kaynaklarını ve potansiyelini de ortaya çıkarmıştır. Bugün alınan kararların, eğitimin geleceği açısından uzun vadeli sonuçları olacaktır. Yapılacak seçimler insani bir eğitim ve gelişim vizyonunu ve insan haklarını temel almalıdır.

Uluslararası Eğitimin Geleceği Komisyonu yeni raporu, COVID sonrası dünyada eğitim: Kamusal eylem için dokuz fikir,  yarının eğitimini geliştirecek olan somut eylemler için bugün fikir üretmektedir.

Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Uluslararası Eğitimin Geleceği Komisyonu Başkanı Sayın Sahle-Work Zewde “COVID-19 dünyamızı radikal bir şekilde yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir, ancak bizler arkamıza yaslanıp pasif bir şekilde nelerin vuku bulduğunu gözlemlememeliyiz” dedi. “Şimdi kamusal müzakere ve demokratik hesap verebilirlik zamanı. Şimdi akıllı kolektif eylem zamanı.”

 

Kamusal Eylem İçin 9 fikir

  1. Eğitimi, bir kamu yararı olarak güçlendirmeyi taahhüt edin. Eğitim, eşitsizliklere karşı bir siperdir. Sağlıkta olduğu gibi, eğitimde de herkes güvende olduğunda güvende oluruz; herkes geliştiğinde gelişiriz.
  2. Eğitim hakkının tanımını genişletin ki bağlantısallığın ve bilgiye erişimin önemine de değinsin. Komisyon, eğitim hakkının genişletilmesi gerektiği konusunda küresel bir kamuoyu – diğerlerine ek olarak her yaştan öğrenci de dâhil olmak üzere – tartışmasına çağrı yapıyor.
  3. Öğretmenlik mesleğine ve öğretmen işbirliğine değer verin. Eğitimcilerin COVID-19 krizine verdikleri yanıtlarda, en çok, dayanıklılığın çoğunu gösteren ailelerle ve topluluklarla meşgul olan sistemlerle kayda değer yenilikler olmuştur. Ön safta çalışan eğitimcilere işbirliği içinde hareket edebilmeleri için özerklik ve esneklik kazandıracak koşullar sağlanmalıdır.
  4. Öğrencilerin, gençlerin ve çocukların katılımını ve haklarını destekleyin. Nesiller arası adalet ve demokratik ilkeler bizi, öğrencilerin ve gençlerin, arzu edilen değişimin ortak inşasına geniş ölçüde katılmalarına öncelik vermeye zorlamalıdır.
  5. Eğitimi dönüştürürken okulların sağladığı sosyal alanları koruyun. Okul, fiziksel bir alan olarak vazgeçilmezdir. Geleneksel sınıf organizasyonu ‘okula gitmenin’ çeşitli yollarına ortam sağlamak zorundadır. Kolektif yaşamın ayrı bir uzay -zamanı olarak değerlendirilebilecek olan okul özeldir, diğer öğrenme alanlarından farklıdır ve korunmalıdır.
  6. Öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz ve açık kaynaklı teknolojiler sunun. Açık eğitim kaynakları ve erişime açık dijital araçlar desteklenmelidir. Eğitim, pedagojik alanın ve öğretmenler ile öğrenciler arasındaki insan ilişkisinin dışında oluşturmuş olan hazır içerikle gelişemez. Eğitim, özel şirketler tarafından kontrol edilen dijital platformlara da bağımlı olamaz.
  7. Müfredatta bilimsel okuryazarlığı sağlayın. Bu, özellikle bilimsel bilginin reddedilmesine karşı mücadele eder ve yanlış bilgilendirme ile aktif olarak savaşırken müfredat üzerine detaylı bir şekilde düşünmek için doğru bir zamandır.
  8. Kamu eğitiminin yerel ve uluslararası finansmanını koruyun. Pandemi, onlarca yıllık ilerlemeyi baltalama gücüne sahiptir. Ulusal hükûmetler, uluslararası kuruluşlar ve tüm eğitim ve kalkınma paydaşları, halk sağlığını ve sosyal hizmetleri güçlendirme ihtiyacını kabul etmeli ancak eş zamanlı olarak kamusal eğitimin korunması ve finansmanı çevresinde de harekete geçmelidir.
  9. Mevcut eşitsizlik seviyelerini sona erdirmek için küresel dayanışmayı ilerletin. COVID-19 bize, toplumlarımızın güç dengesizliklerinden ve küresel sistemimizin eşitsizliklerden ne ölçüde yararlandığını göstermiştir. Komisyon, özünde empatiye ve ortak insaniyetimizin bir takdirine sahip olan, yeniden canlandırılmış bir küresel dayanışma ile birlikte, yenilenmiş uluslararası iş birliği ve çok yönlülük taahhütleri için çağrıda bulunmaktadır.

COVID-19 hem gerçek bir zorluk ortaya koymakta hem de gerçek bir sorumluluğa ihtiyaç duymaktadır. Bu fikirler öğrenciler ve paydaşları olduğu kadar hükümetleri, uluslararası organizasyonları, sivil toplumu ve eğitim profesyonellerini tartışmaya, bir araya gelmeye ve harekete geçmeye davet etmektedir.