ÇORLU İSMİ ULUSAL TİPOGRAFİK LOGO YARIŞMASI

ÇORLU İSMİ ULUSAL TİPOGRAFİK LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışma; kentin karakterini yansıtacak, marka değerini arttıracak, tüm vatandaşlar tarafından benimsenebilecek, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak bir şekilde Çorlu isminin tipografiklogoolarak tasarlanıp oluşturulmasıdır.

KONU VE AMAÇ:
Göz kamaştırıcı gelişimiyle herkesi hayran bırakan, memleket kavramının tam hakkını veren
yüzbinlerce insanımızın tercihi, tarih boyunca Trakya’daki önemini her dönemde hissettiren
Çorlumuzu marka kent haline getirecek bir tipografiklogo yaratılması beklenmektedir. Çorlumuzu bu özellikleriyle marka haline getirebilecek her tipografiklogoçalışması bu yarışmanın konusu içerisine girer.

KATILIM ŞARTLARI:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Çorlu
Belediye Başkanlığı yöneticilerive birinci dereceden yakınları dışında18 yaş ve üzeri tüm kişiler katılabilir.
c. Gönderilen çalışmaların tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Başkasına ait
çalışmaların tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
d. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği çalışmaların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği tasarım üzerindekendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlâli sayılır.
e. Kural ihlâlinin tespit edilmesi hâlinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
f. Ödül töreni ile ilgili açıklama katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
g. Yarışma sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgesi düzenlenip gönderilecektir.

ÖDÜLLER:
Birincilik :3.000.- TL (Yarışmacının eline geçecek NET tutar, kesintiler hariç)
İkincilik :2.000.- TL (Yarışmacının eline geçecek NET tutar, kesintiler hariç)
Üçüncülük :1.000.- TL (Yarışmacının eline geçecek NET tutar, kesintiler hariç)
Mansiyon (1 adet) :750.- TL (Yarışmacının eline geçecek NET tutar, kesintiler hariç)
Mansiyon (1 adet) :750.- TL (Yarışmacının eline geçecek NET tutar, kesintiler hariç)

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 03 Mayıs 2017 Çarşamba
Son Başvuru tarihi : 02 Temmuz 2017 Pazar saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 03 Temmuz 2017 Pazartesi saat 10.00 (TSI)
Sonuçların Açıklanması : 04 Temmuz 2017 Salı
Töreni, Kokteyl : Çorlu Belediyesi web sitesinde daha sonra duyurulacaktır.