Come Be My Playmate

Projemiz Kasım 2021’de başlayıp Nisan 2022’de bitmiştir. Türkiye ve Portekiz’den 11 ortakla beraber yürütülen projemiz Geleneksel Çocuk Oyunlarını konu almıştır. Projede çocukların oyun oynamak, sosyalleşmek ve duygusal gelişimlerini sürdürmek, çocuklara eski oyunları öğretmenin yanı sıra geleneksel oyunları nesilden nesile yaymayı, ülke genelinde farklı kültürlerle tanışmayı, onların gelenek ve kültürlerini farklı oyunlarda buluşturmak hedeflenmiş ve çalışmalar bu yönde planlanmıştır.