Çevre ve Ulaşım Çalıştayı

İnsan ve çevre faktörleri arasında yoğun etkileşimin yaşandığı en önemli peyzaj elemanlarının başında gelen karayolları, doğal kaynaklar ve peyzajın görsel niteliği üzerindeki etkisinin yanında, toplumsal yaşam konforunu da önemli düzeyde etkilemektedir.

Günümüzde, planlanan ve mevcut karayollarından doğal ve yapay çevrenin en az biçimde etkilenmesini sağlamak için “sürdürülebilir ulaşım”, “karayolları yönetimi”, “trafik yönetimi” gibi kavramlar sektördeki uygulamalara aktarılmaktadır. Ayrıca Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, uygun yol güzergahlarının seçiminde ve olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli katkılar sağlayan karar verme araçları olarak ulaşım planlamalarında kullanılmaktadır.

Ülkemizde karayolu yolcu ve yük taşımacılığında, son otuz yılda diğer ulaşım türleri ile karşılaştırıldığında daha hızlı bir gelişme olmuş, bu dengesiz gelişmenin sonucu, ülke genelinde taşımacılığın % 90’ı karayolu ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum sonucunda, başta trafik güvenliği olmak üzere, gürültü, hava kirliliği, görsel kirlilik gibi çevresel sorunlarda da önemli artışlar olmuştur.

ÇALIŞTAY KONULARI
Ulaşım planlamasında yasal ve yönetsel çerçeve

Karayollarında peyzaj uygulamaları

Ulaşım ve ÇED

Çevre dostu ulaşım seçenekleri

Karayollarından kaynaklanan gürültünün kontrolü

İmar planlama sürecinde kent içi ulaşım planlaması

Karayollarından kaynaklanan emisyonların kontrolü

Adres:
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sarıçam Adana

Toplantı Yeri: Çukurova Üniversitesi, Akif Kansu Toplantı Salonu, Sarıçam Adana

E posta: [email protected]

http://cevre-ulasim-calistayi.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.