Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları Burs Programı

Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları Burs Programı

Alev Topları Programı kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile yıllara göre değişkenlik gösterebilir. 2018 – 19 eğitim öğretim yılı için Alev Topları Programı kapsam ve içeriği aşağıdadır:

 • Burs Desteği: Yılda 12 ay süre ile 2018 – 19 eğitim öğretim yılı için aylık burs desteği 650 TL olacak şekilde,
 • Eğitim Programı: Her kıvılcım grubu için ayrı ayrı olmak üzere ve 4 yıl olarak tasarlanmış duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ve seminerler,
 • Kültürel Gelişim Desteği:
 • Konser, tiyatro biletleri ile müze ve sergi ziyaretleri, kitap hediyeleri, Müze Kart Plus, Herkese Bilim Teknoloji (HBT) Dergisi ve edebiyat dergisi abonelikleri, (Kıvılcım 4 grubu için Bavul Dergisi, Kıvılcım 5 grubu için Kafa Dergi aboneliği, Kıvılcım 6 ve 7 grupları için Müze Kart Plus, Kıvılcım 7 grubu için HBT Dergi aboneliği, tüm kıvılcımlarımız için Program’dan bursiyerlik ilişkisi kesilmediği sürece ve ömür boyu Sanal Yazı Evi aboneliği)
 • Akran Danışmanlık Sistemi (ADS): Yeni kıvılcımlarımızın ilk yıllarında uyum süreçlerini kolaylaştırabilmek için deneyimli kıvılcımlar ile akran danışmanlık desteği
 • Gönüllülük ve Deneyim Fırsatı: Yürüttüğümüz çeşitli proje ve programlar kapsamında kıvılcımlarımızla birlikte değer üretiyoruz. (Alev Topları Programı yeni kıvılcım seçme ve değerlendirme sürecinde mülakat organizasyonlarında, Eğitimde Geniş Açı Programı kapsamında Kodlama Atölyeleri Projesi’nin koordinasyon ve yürütücülüğünde, Yönderlik Programı kapsamında proje ekibi olarak ölçme – değerlendirme, eğitim ve saha çalışmaları asistanlığında,…)
 • Profesyonel Gelişim Desteği: Staj olanakları ve mezuniyetleri öncesinde, akademik ya da profesyonel çalışma hayatlarının ilk yıllarında veya ilerleyen yıllarda kariyer danışmanlığı (Anel Grup çalışanları gönüllülerimizin desteğine ve kıvılcımlarımıza doğrudan destek olabilecek,  alanında uzman kişiler ile görüşmeleri için de aracı olabiliyoruz: Ön yazı ve/veya özgeçmiş hazırlamak, seçme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmek, sektör, meslek, uzmanlık alanı seçme gibi konularda yönlendirmek, staj ve/veya iş başvurularında referans desteği sağlayabilmek, profesyonel gelişim, çalışma hayatına uyum gibi konularda yönderlik desteği vermek)

Başvurular

Başvurular, 13 Eylül 2018, Perşembe günü saat 17.00’a kadar  “Alev Topları Programı Başvuru Sistemi” aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Elektronik başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir.

Adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar ile iletişime geçilecek duyuru kanallarımız, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile adayların elektronik posta (e-posta) adresleridir. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerekir.

Alev Topları Programı Başvuru Sistemi

Alev Topları Programı Başvuru Sistemi aracılığıyla elektronik başvuru yapabilmeniz için 2 aşama bulunur. Her 2 aşamayı tamamlamadan başvurunuz “Başarılı Başvurular” listesine giremez ve bu sebeple ön değerlendirmeye alınamaz:

 1. Ön Kayıt: Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran “Ön Kayıt” ekranıdır. Ön Kayıt ekranında istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girip, “Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıkladığınızda; ön kayıt ekranında girdiğiniz e-posta adresinize aktivasyon e-postası düşer. Bu e-posta ön kaydınızı tamamladığınıza dair bilgilendirme olup; e-postada sizi Başvuru Formu’na yönlendirecek bağlantı da yer alır. Gelen kutunuzda böyle bir mesaj göremezseniz lütfen “Gereksiz/İkincil/Junk” kutularınızı da kontrol ediniz. Çünkü, mesajımız virüs olarak algılanmış olabilir.
 2. Başvuru Formu: Başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığınıza ilişkin ön değerlendirmeyi yapabilmek için iletişim, aile, gelir ve akademik bilgilerinizi girebileceğiniz form ekranıdır. Bu formda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girip, formu sisteme kaydettiğinizde başvurunuz tarafımıza başarıyla ulaşır.

Başvuru Koşulları

 • 2018 YKS’ ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,
 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI
  Yerleştirme Puan Türü Başarı Sıralaması
  Sayısal Puanı İlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil)
  Eşit Ağırlık Puanı İlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil)
  Sözel Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
  Dil Puanı İlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil)
  TYT Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Ön Değerlendirme

Başvuru koşullarını sağlamayan adaylar ön değerlendirme sürecine dâhil edilmez.

Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 13 – 14 Eylül 2018 tarihlerinde aşağıdaki ölçütler doğrultusunda yapılacak:

 1. Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir, (en düşükten en yükseğe sıralama)
 2. Mülk beyanı, (hiç mülk olmayandan başlayarak)
 3. Taşıt beyanı, (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
 4. Aile ile birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı, (en çoktan en aza)
 5. Geldiği şehir, (İstanbul dışından gelen adaylardan başlayarak)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenip değerlendirilir.

Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların;

 1. Öğrenim gördükleri lisans programlarında çeşitlilik,
 2. Kadın/Erkek oranındaki denge dikkate alınarak

Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri incelenir. Ön değerlendirme kontenjanına girecek adaylar ile ilgili netlik kazanmayan durumlarda aşağıdaki ölçütlere dikkate alınır:

 1. Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almayana, (üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
 2. Yerleştikleri puan türündeki başarı sıralamasına,
 3. Anne ve/veya babası hayatta olmayana.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kontenjana giren adaylar ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

 

Seçmeler ve Programa Kabul

Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde 17 Eylül 2018 tarihinde saat 12.00 itibariyle yayımlanacak.

Ön değerlendirmeler sonucunda kontenjan kapsamına giren adayların, ilan edilen ön değerlendirme belgelerini eksiksiz bir şekilde 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar Vakfa posta/kargo yoluyla ulaştırması gereklidir.

Ön değerlendirme belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.

Ön değerlendirme belgelerini eksik teslim eden ya da ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen ve/veya elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayabilir.

Ön değerlendirme belgeleri üzerinde yapılan denetimin ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde yayımlanır.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır.

Grup Mülakatı: Grup mülakatına davet edilecek adaylara “Grup Mülakatı Davet Mektubu” en geç 3 Ekim 2018, Çarşamba günü adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek. Mülakatlar, 6 Ekim 2018 tarihinde Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Mülakata ilişkin detaylar Grup Mülakatı Davet Mektubu’nda paylaşılacak.

Grup mülakatlarına davet edilen tüm adaylara Grup Mülakatına Davet Mektubu’nun yanı sıra, ayrı bir e-posta olarak, Baltaş Grubu’ndan “GİN’O Girişimci İnovatör Envanteri” ne ilişkin bağlantı (link), kullanıcı adı ve şifre gönderilecek. Bu envanteri doldurmayan aday(lar), grup mülakatları sonucunda değerlendirmeye alınmayacak.

Bireysel Mülakat: Bireysel mülakata davet edilecek adaylara “Bireysel Mülakata Davet Mektubu”15 Ekim 2018 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek. Bireysel mülakatlar, 19 Ekim 2018 tarihinde Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Mülakata ilişkin detaylar Bireysel Mülakata Davet Mektubu’yla birlikte paylaşılacak.

Grup mülakatları sonucunda bireysel mülakatlara davet edilemeyecek adaylara bildirim mektupları da eş zamanlı olarak gönderilir.

Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sayfasında en geç 25 Ekim 2018, Perşembe günü itibariyle yayımlanacak.

Kabul edilen kıvılcımlara Programa Kabul Mektubu, kabul listesinde yer almayanlara ise Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilir.

Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir.

Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değişebilir.

Ön Değerlendirme Belgeleri

Belgelerin, Başvuru-Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar posta/kargo yoluyla Vakfa ulaştırılması adayın sorumluluğu ve takibindedir. Gönderimlerde kaynaklanan gecikmelerde adaya herhangi bir esneklik sağlanmaz.

Belgelerin eksiksiz ve tam olarak zamanında teslim edilmemesi veya teslim edilen belgelerle elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgilerin tutarsız olduğunun tespit edilmesi halinde aday değerlendirme dışı bırakılır. Varsa, mülakatlara katılım hakkını kaybeder.

Belgeler teslim edildikten sonra bilgi ve belgelerde değişiklik ve eklentiler yapılamaz.

Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu veya koşulları sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların kabulüne ilişkin tüm işlemleri iptal edilir.

Belgeler, ne olursa olsun adaya iade edilmez ve en geç 15 iş günü içinde imha edilir.

Belgelerin liste ve açıklamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İletişim Yöntemleri

Adaylar ile iletişime geçilecek duyuru kanallarımız, Vakfımızın internet sitesi ile adayların e-posta adresleridir. Özel durumlarda adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Alev Topları Programı 2018 – 19 Başvuru ve Kabul Takvimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.