Celal Bayar Üniversitesi “KADIN” TEMALI RESİM YARIŞMASI

“KADIN” TEMALI RESİM YARIŞMASI

AMAÇ:

Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte biçimlenir. Her iki cins de kendine ait özellikleri ile toplumsal hayatta belli bir konum işgal etmekte ve toplumsal işleyişe katkı sağlamaktadır. Buradan hareketle, toplum içerisinde kadınların varoluş biçimlerini görünür kılmak ve günümüzde kadınların karşılaştığı sorunlar konusunda bilinç yaratmak ve fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmasına aracı olmak ve onların motive olmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yarışma düzenlenmektedir.
Katılımcılardan beklenen, kadınların toplum içerisindeki yerini, toplumla kurdukları bağı kendilerini ifade etme ve kendilerini var etme biçimlerini, toplumun şekillenmesinde oynadıkları rolü ve günümüzde kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları ortaya koymalarıdır.

KAPSAM ve KATILIM
Yarışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yarışmaya katılacak çalışmalar, bireysel çalışma şeklinde veya bir proje ekibi tarafından (tuval, kağıt vb.) üzerine yapılmış olarak yarışma komisyonuna sunulacaktır. Ayırımcılığa, kin ve nefrete, hakarete ve saldırganlığa, kadın bedeninin istismarına neden olacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma sonucunda dereceye giren çalışmalar, 12 – 13 Mayıs 2015 tarihlerinde sergilenecektir.
KATILIM ŞARTLARI
1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2.Yarışmaya katılan çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
3.Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
4.Çalışmalar, serbest ölçü ve teknik ile (Yağlıboya, karakalem, guaş, akrilik, Computer design, Photoshop, Corel Draw, Adobe illustratior,) yapılabilir.
5.Eserin adını, temasını ve hikâyesini kısaca açıklayan bir yazı, (yazının altında yarışmacının adı, soyadı, imzası, e-posta adresi, telefon numarası kapalı bir zarf içinde sunulacaktır.)
6.Yarışmacılar, 17 Nisan 2015 tarihine kadar “bahasenligi.cbu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.
7.Çalışmalar, Uncubozköy Kampüsünde Öğretim Görevlisi Gürol YERALTI’ya Muradiye Kampüsünde ise Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir.
8.Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.
9.Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
10.Yarışmaya çalışma gönderen yarışmacılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
11.Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
DEĞERLENDİRME
Çalışmalar yukarıda belirtilen şartlarda hazırlanarak 12-13 Mayıs 2015 tarihlerinde sunulmak üzere hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde sunumları ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.
PUANLAMA
Yarışmaya katılan eserler “teknik nitelikleri”, “estetik ilkelere uyumlulukları” ve “anlatım ya da dramatik özellikleri” bakımından üç ana kategoride değerlendirileceklerdir. Değerlendirme bu üç ana kategorinin en yüksek 100 üzerinden her birinin ağırlıklı puanlandırılmasının toplamı esasına dayanacaktır. Toplam puan, teknik nitelik puanının %20’sinin, estetik ilkelere uyumluluk puanının %40’ının, anlatım ya da dramatik özellik puanının %40’ının toplanmasıyla hesaplanacaktır. En yüksek puanı alan eser birinci ilan edilir.
a) Teknik nitelik puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Ele alınan tekniğin, doğru kullanılıp kullanılmadığı, (boyanın kalınlığı, inceliği, sürülme yönü, kullanılan efektler vb.)
b) Estetik ilkelere uyumluluk puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Kompozisyon unsurları arasında oran – orantı, boyut ilişkileri, asimetri veya simetri kullanımı,
– Eserin genel renk, ton ve kontrast özellikleri,
– Perspektif ve derinlik algısı
c) Anlatım ya da dramatik özellikler puanını belirleyen hususlar şunlardır:
– Eserin neyi anlattığının belirginleştirilmesi (Eserin bir ismi olacak ve bir cümle ile teması açıklanacaktır.),
ÖDÜLLER
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
17 Nisan 2015 saat 17:30’dan sonra sunulan eserler kabul edilmeyecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here