Çanakkale Şehitlerine Özlem ve Vuslat Deneme Yarışması

Çanakkale Şehitlerine Özlem ve Vuslat Deneme Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul 8. sınıf ile lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; öğrencilerin Çanakkale ruhunu diri tutabilmek, millî ve manevi değerlerimizi özümsemesini sağlamak amacıyla Çanakkale Şehitlerine Özlem ve Vuslat konulu Deneme Yarışması düzenliyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE ÖZLEM VE VUSLAT

DENEME YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. YARIŞMANIN AMACI
 • Öğrencilerimizde Çanakkale Ruhumu diri tutabilmek.
 • Öğrencilerimize ziyaretleri sırasında yaşadıkları hissiyatı hatırlatarak milli ve manevi değerlerin özümsenmesine katkı sağlamak.
 • Öğrencilerimizin kendilerindeki Çanakkale Ruhumu anlatmalarını isteyerek Çanakkale Ruhumu anlayıp anlamadıklarının tespitini yapmak.
 • Öğrencilerimize Çanakkale Ruhumu aktarma, işleme konusundaki eksikliklerimizi tespit etmek ve tedbir almak.
 • Öğrencilerimizin Çanakkale Ruhumdan ne anladıklarını kavrayıp, bu ruhu tam manasıyla öğrencilerimize kavratabilmek için tedbirler almak.
 1. YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma iki ayrı bölümden oluşmaktadır:

Özlem Bölümü;

Ülke genelinden daha önce Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmemiş ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim öğrencilerinin, Çanakkale Ruhu’na ve şehitlerine olan özlemlerini, neden Şehitlikleri ziyaret etmek istediklerini paylaşmaları.

Vuslat Bölümü;

Ülke genelinden daha önce Çanakkale Şehitlikleri ziyaret etmiş ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim öğrencilerinin, ziyaret sırasında ve sonrasında hissettikleri ve yaşadıkları duygu ve düşüncelerini paylaşmaları.

 1. YARIŞMAYA İLİŞKİN AYRINTILAR
 • Yarışmaya Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanımda (Eceabat İlçesinde) bulunan şehitlikleri ziyaret etmiş ortaokul 8. sınıf öğrencileri ve ortaöğretim öğrencileri vuslat bölümünden; ziyaret etmemiş ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim öğrencileri de özlem bölümünden katılabilecektir.
 • İl genelinden katılan denemelerin seçimi o ilin milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak ve illerden seçilen deneme sayısı her iki bölümden 10’ar adet ile sınırlı olacaktır. Denemeler posta yoluyla Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümün iletişim bilgilerinde belirtilen adresine en geç 16 Şubat 2018 tarihinde Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilecektir.

Denemenin konusunu vuslat bölümü için öğrencilerimizin Tarihi Alanı ziyaretleri sırasında düşündükleri, hissettikleri ve duyguları oluşturacaktır. Özlem bölümü için ise henüz Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmemiş öğrencilerimizin Çanakkale’ye, şehitlerimize ve atalarımıza olan özlemi ve Çanakkale Ruhu’na ilişkin duygu ve düşünceleri oluşturacaktır.

Deneme en fazla 3 sayfa (A4 boyutunda) olacak ve öğrencinin kendi el yazısıyla yazılacaktır.

Yarışmaya başvurusu yapılan denemenin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Başvurusu yapılan denemenin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir. Bu şekilde yazılmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deneme yazımı ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.

Denemeyi yazan öğrenci denemenin sonuna rumuz yazacaktır. Deneme zarf içine konulacak ve zarf üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Öğrencinin adı, soyadı, ili, ilçesi, okulu ve sınıfının yazılacağı ve ekte yer alan öğrenci bilgi formu doldurularak aynı zarfın içine konulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri seçtiği denemeleri her iki bölüm için de ayrı ayrı zarflara koyacak, bu iki zarfı da tek zarfta birleştirerek postaya verecektir.

Daha sonradan yaşanabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla vuslat bölümüne katılan öğrencinin şehitlik ziyareti sırasında çekilen 1 (bir) adet fotoğrafı deneme ile beraber gönderilecektir.

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce alanında uzman kişilerden kurulacak alt ve üst komisyon vasıtasıyla, katılan denemeler arasından dereceye girenler her iki bölüm için ayrı ayrı olarak 9 Mart 2018 tarihine kadar tespit edilecek ve Müdürlüğümüz internet adresinden duyurulacaktır.

Dereceye girenlere ödülleri 18 Mart 2018 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü kutlama törenlerinde mümkün olan en üst protokol üyesi tarafından verilecektir.

Yarışma sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

 • Başvuru yapan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Puanlama kriterleri:
 • Türkçe’yi etkin ve verimli kullanma (10 puan)

Kağıt düzeni ve şekil (10 puan)

 • Noktalama işaretleri ve imla kuralları (10 puan)

Konuyu anlatım, ifade ve içerik (70 puan)

 1. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Değerlendirme sürecini müteakip en geç 09.03.2018 tarihinde dereceye girenler https://eceabat.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 1. ÖDÜLLER

Birinci, İkinci, Üçüncü: 17-19 Mart 2018 tarihlerinde 3 (üç) günlük ağırlama, Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü Törenlerine katılım, mümkün olan en üst düzey protokol üyesinden plaket ve belge takdimi.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:92 Kat 3

Eceabat/ÇANAKKALE

Telefon: 0 286 814 17 44

İnternet adresi: https://eceabat.meb.gov.tr

E-posta: eceabatyarisma@gmail.com

 

EK 1

Öğrenci Bilgi Formu

ÖĞRENCİNİN
RUMUZU  
Adı Soyadı  
İli  
İlçesi  
Okulu  
Sınıfı