Çanakkale Geçilmez Liseler Arası Özgün Hikaye Yazma Yarışması

Çanakkale Geçilmez
Çanakkale Geçilmez

Çanakkale Geçilmez Liseler Arası Özgün Hikaye Yazma Yarışması

Trabzon genelindeki liseler arasında “Çanakkale Geçilmez” konulu Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Özgün Hikaye Yazma Yarışması düzenlenmektedir.

18 MART

ŞEHİTLER GÜNÜ

“BİR VATAN KALBİNİN ATTIĞI YER: ÇANAKKALE” KONULU

LİSELER ARASI ÖZGÜN HİKAYE YAZMA YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, bir var oluş mücadelesinin destanı olan ve dünya tarihine “Çanakkale Geçilmez” nidasının nakşedildiği tarih olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Trabzon ili genelindeki liselerimiz arasında Özgün Hikaye Yazma Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı:

Madde-1 Öğrencilerimizde vatan, millet, bayrak, din, kültür ve tarih bilinci hissiyatını Çanakkale Destanı aracılığıyla oluşturmak; öğrencilerimizin, bu kutlu vatanı bizlere canı pahasına ve türlü yokluklara rağmen müdafaa edip emanet eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla yad etmelerini sağlamak ve kurgulayacakları hikayelerde bahsi geçen mukaddes değerlerimizi kullanarak Allah yolunda ve vatan, bayrak, bağımsızlık aşkına şehitliğin kutsallığını bir kez daha yinelemek

Yarışmanın Konusu:

Özgün Hikaye yazma yarışması için “BİR VATAN KALBİNİN ATTIĞI YER: ÇANAKKALE” konusu belirlenmiştir.

Madde-2

Belirlenen konuda;

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm Lise öğrencileri, hikaye türü özellik ve inceliklerini kullanarak yarışacaklardır.

Yarışmanın Kapsamı:

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar:

Madde- 4 Yarışmaya Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel lise öğrencileri katılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar:

Madde-5

· Yarışmaya katılacak eserler (A4) dosya kâğıdına ve 5 sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.

· Hikaye yazılan (A4) dosya kâğıdının ilk sayfasının ön yüzüne, sağ üst köşeye sadece rumuz yazılacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır. Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı, okulu ve adresi ile telefon numarasını yazacaktır.

· Her yarışmacı tek bir eserle yarışmaya katılabilir.

· Eserlerde siyasi/ ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır.

· Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

· Teslim tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

· Posta ya da kargo yoluyla gönderilecek eserlerdeki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

· Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

· Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın, telif ve basım hakkı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

· Değerlendirme sonuçlarına itirazlar, Ortahisar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Özel Büroya yapılacaktır.

· Her okuldan 1. seçilen eser, doğrudan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/Ortaokuluna); elden, kargo ya da posta yoluyla gönderilecektir.

Eserler incelenirken;

*Hikayenin isminin hikayenin içeriği ile uyumu

*Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü, kurgu, karakter ve olayların paralelliği, işlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği

*Akıcı bir dilin kullanılması, Türkçenin etkin kullanılabilmesi

*Hikayede geçen olayların okuyucunun gözünde canlanabilme durumu, çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği

*İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi

*Cümlelerin açık ve anlaşılırlığı,

*İmla ve noktalamanın doğru kullanımı

Başvuru:

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır. Okullarda birinci gelen eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Büro) teslim edilecektir. Daha sonrasında burada bir komisyon tarafından değerlendirilen eserlerden ilk üçe (3) girenlerin sonuç duyurusu telefon ve ve duyurulacaktır. Yarışma şartnamesine belirtilen web adreslerinden de ulaşılabilir.

Eserler; elden, kargo veya posta aracılığıyla, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Büroya (Kanuni İlkokulu/ Ortaokuluna );

Pazarkapı Mh. Islahane Cd. Pk:61200 Ortahisar/TRABZON adresine ulaştırılacaktır.

Yapılacak İşlemler:

Madde-7

Okullarda;

a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

b) Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c) Birinci olan eserler Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze (Özel Büro) ulaştırılacaktır.

İlçede:

a) Yarışma takvimi doğrultusunda, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Liselere (resmi/özel) duyuru yapılacaktır.

b) Okullardan 1.olarak gelen eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

c) Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri resmi törende ödüllendirilecektir.

d) Ödül töreni, 18 Mart Pazar günü Şehitler Günü Resmi Anma Programında gerçekleştirilecektir.

Ödüller:

Madde-8

Ödüller ve Katılım Belgeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.

Birinci: 700 TL

İkinci: 600 TL

Üçüncü: 500 TL

Mansiyon: 200 TL (1 Adet)

Madde-9 Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:

YARIŞMA AŞAMALARI TARİHLER

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın tüm il okullarına duyurulması 10 OCAK 2018 ÇARŞAMBA

Eserlerin Okul Müdürlüklerince değerlendirilmesi ve her okuldan 1. olan eserin belirlenmesi 02 MART 2018 CUMA

Değerlendirmede 1. olan eserin Okul Müdürlüklerince Müdürlüğümüze (Özel Büro) mesai bitimine kadar gönderilmesi 08 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca değerlendirmenin yapılması ve sonuçların ilanı 09 MART 2018 CUMA

ÖDÜL TÖRENİ 18 MART 2018 PAZAR

İrtibat:
Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Özel Büro/ Trabzon
Tel: (0462) 202 04 04- 160