Buldan Vakfı Bursu

Buldan Vakfı Bursu

BAŞVURU KOŞULLARI :

1-T.C. Vatandaşı olmak,

2-Anne ve babasından en az biri Buldan nüfusuna kayıtlı olmak

3-Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

4-Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

5-Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)

6-Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.) BAŞVURULAR: Burs Başvuru Formu Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilerek istenilen belgelerle birlikte 27 Ağustos -17 Eylül 2018 tarihleri arasında Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerelendirmeye alınmayacaktır.

EKLENECEK BELGELER: Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilecek Burs Başvuru Formuyla birlikte gelecek belgeler;
1-Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini, Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
Tüm Öğrenciler ;
2-Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
3-Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- 2 adet vesikalık fotoğraf, 6-Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

7-https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,

8-Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.), 9- E-devletten tapu bilgileri sorgulama adresinden anne baba adına kayıtlı mal varlığını gösteren belge

Burs Başvuru Formu :