BTM’den “Sınır Tanımayan Bilim”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi özel eğitimde rol model olacak yepyeni bir projeye imza atıyor. Ortaokul seviyesinde, özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanan “Sınır Tanımayan Bilim” projesi toplumun her bireyinin eşit fırsatlara sahip olabilmesi açısından oldukça önemli bir adım.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü işbirliği ile gerçekleşen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış 40 kaynaştırma öğrencisi Fen ve Teknoloji Uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan etkinliklere katılacaklar. Bire bir ve grup halinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde çocuklarımızın eğitim’de çeşitli öğretim yaklaşımlarını kullanarak yaşamlarının içerisinde yer alan olguları deneyimlemeleri, bilime ve çevreye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, merak ve ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda özel gereksinimli öğrenciler, somutlaştırmakta zorlanmalarının olası olduğu pek çok soyut kavramı etkinlikler sırasında yaparak-yaşayarak deneyimleme fırsatı bulacaklar. Birbirleriyle işbirliği yaparak grupla birlikte çalışma, yönergeleri takip etme, verilen görevleri yerine getirme, etkinlik sonucunda ortaya çıkan üründe pay sahibi olma noktalarında desteklenecek olan öğrenciler fen ve teknoloji uygulamalarına çok daha olumlu bir yönelim sağlayacaklar. Ayrıca projede ortaokula devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü olan kaynaştırma öğrencilerinin problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, fen ve teknoloji uygulamaları ilgili güdülenme eksikliklerinin farklılaşması ve öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde değişmesi amaçlanmaktadır.

Projeye katılmak isteyenler için başvuru sistemi 15 Ağustos’tan itibaren açılmıştır. İki grup olarak gerçekleştirilecek programın ilk grubu 02.10.2018-05.10.2018 tarihleri arasında; ikinci grubu ise 09.10.2018-12.10.2018 tarihleri arasında eğitim görecekler. Başvurular www.sinirtanimayanbilim.com adresi üzerinden yapılmaktadır.

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2015